Hyppää sisältöön

Työntäyteinen syksy on alkanut

3/2023

Kirkon työmarkkinalaitoksen syksyn tiivistyy neuvotteluiden ympärille, jotka ovat vuoden 2024 palkkaratkaisun osalta tarkoitus saada päätökseen marraskuun loppuun mennessä. Kyse on kirkon palkkakilpailukyvyn tarkastelusta. Kesätauon jälkeen neuvotteluja on jatkettu keväällä sovitun aikataulun mukaisesti. Vaikka maan hallituksen suunnitelmat ovat kiristäneet tunnelmia työmarkkinoilla, kirkon neuvottelut ovat sujuneet avoimessa ja keskustelevassa ilmapiirissä. Näkemyksiä on vaihdettu ja yhteistä tilannekuvaa luotu.

Vuoden alun neuvottelukierroksen jälkeen ilmeni, että useampi taho olisi toivonut saavansa tietoja neuvottelutuloksesta nopeammin kuin on mahdollista. Kertauksen vuoksi toistan jo nyt todennäköisen julkistamisaikataulun, jotta enemmiltä pettymyksiltä vältytään.

Neuvottelutuloksen syntymisen jälkeen kaikkien sopijaosapuolten on saatava hyväksyntä omilta asiasta päättäviltä toimielimiltään, esimerkiksi Kirkon työmarkkinalaitoksen neuvottelutuloksen hyväksyy (tai hylkää) aina Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta. Ja kun sopijaosapuolia on yhteensä viisi, on selvää, ettei tulos ole julkinen vielä joulukuun ensimmäisenä päivänä. Tavoite toki on mahdollisimman nopea toiminta, joten itsenäisyyspäivän viikko on hyvä tavoite asetettavaksi julkistamiselle jo nyt. Ensin on kuitenkin saatava kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu aikaan.

Marraskuun kirkolliskokous käsittelee toukokuun kirkolliskokoukselle annettua kolmikantaisesti valmisteltua lakia kirkon yhteistoimintamenettelystä. Toistan KiT:n toiveen, että asia etenisi ja laki saataisiin eteen päin opetus- ja kulttuuriministeriön valmisteluun.

Syksyllä useimmissa seurakunnissa käydään kehityskeskustelut. Niiden anti yleensä kertoo paljon henkilöstön työhyvinvoinnin ja muunkin voinnin tasosta. Työyhteisön kehittämiseen ja hyvinvoinnin tarkasteluun on tarjolla paljon tietoa ja käytännön apua kahdelta toimijalta, joiden nettisivujen linkit on päätetty nostaa pysyvästi KiT:n omille sivuille. Nämä kaksi toimijaa ovat KEVA ja Työturvallisuuskeskus. KEVA tarjoaa seurakuntien käyttöön ilmaiseksi esimerkiksi työhyvinvointikyselyn Avaintiedot-palvelunsa kautta. Siihen kannattaa ehdottomasti tutustua, jos kyseinen sivusto ei olisi jo valmiiksi tuttu. TTK tarjoaa paljon ilmaista tietoa ja materiaaleja (mutta myös maksullisia, räätälöityjä koulutuksia) työhyvinvoinnin ja kuormituksen arviointiin vaikka keskiössä onkin aina ensisijaisesti työturvallisuus. TTK julkisti vastikään ”Työhyvinvoinnin kehittäminen seurakunnassa” – julkaisun (pdf, jonka voi tulostaa), johon kannattaa myös tutustua.

 

Anna Kaarina Piepponen
työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos