Hyppää sisältöön

Tieto on valtaa 

Kolumni 2/2019

Digitaalinen maailma yllättää meidät – tai ainakin minut – helposti. Se on edelleen jotain uutta ja sen mahdollisuudet ja ulottuvuudet ovat vielä osin tuntemattomat. Koko 2000-luvun on ollut selvää, että digitaalisen tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Erään määritelmän mukaan joka kolmas minuutti kasvua on saman verran kuin kaikki maailman tieto oli vuoteen 2003 asti. Myös työpaikoilla tietoa on entistä enemmän ja sitä tarvitaan johtamisessa.  On tärkeää huolehtia tiedon oikeellisuudesta ja luotettavuudesta.

Wikipedian mukainen määrittely termille tietojohtaminen on seuraava: ”Tietojohtaminen on tieteenala, joka tutkii erilaisia tekniikoita ja käytäntöjä, joiden mukaan tietoa hallinnoidaan, analysoidaan ja hyödynnetään organisaatiossa ja sen toiminnassa.” Tietoa on aina tarvittu päätöksenteon tukena. Nykyisin tietoa on valtavat määrät ja eri tietolähteiden yhdistäminen ja ”louhiminen” nopeilla tietokoneilla antaa mahdollisuuksia, joita ihmisillä ei aiemmin ole ollut. Parhaiten onnistuvat he, jotka osaavat viisaimmin käyttää ja analysoida tällä uudella tavalla tarjolla olevaa tietoa. Jos ei ole valmis käyttämään uusia mahdollisuuksia, taantuu.  

Myös me Kirkon työmarkkinalaitoksessa mietimme kiivaasti, mikä on sellaista tietoa, jota seurakuntaorganisaatiot oikeasti kaipaavat ja josta voisi olla hyötyä johtamisessa ja työelämän kehittämisessä ja josta olisi hyötyä myös meidän omassa neuvottelutoiminnassamme. Yhden kanavan saada henkilöstöjohtamisessa tarvittavaa tietoa tarjoaa KEVAn Avaintiedot-palvelut.  Se ollaan avaamassa myös seurakuntaorganisaatioiden käyttöön. Toivomme, että mahdollisimman moni hyödyntäisi sitä, koska mitä laajempi joukko on mukana sitä parempaa tietoa saamme koko kirkon henkilöstöstä. Samalla seurakunta saa käyttöönsä omat lukunsa. Avaintiedoissa fokus on työkyvyttömyyden kustannuksissa; järjestelmä laskee esimerkiksi sairauspoissaolojen tosiasialliset kustannukset, kun se yhdistää poissaolotietoa palkkatietoihin. Tämä matematiikka osoittaa vuorenvarmasti, että ennaltaehkäisy on parasta toimintaa työterveyshuollossa. Avaintiedot tarjoaa työpaikoille myös työhyvinvointikyselyn. Se auttaa organisaatiota sekä tunnistamaan omat haasteensa että myös ratkomaan niitä.  

Tietosuojakysymysten vuoksi olemme erikseen pyytäneet jokaiselta seurakuntataloudelta lupaa sairauspoissaolotietojen luovutukseen KEVAlle Avaintietoja varten, vaikka kyse onkin vain tilastointitarkoituksessa ja tutkimukseen luovutettavasta materiaalista. Koska tiedonhaltijalla on paljon valtaa, on sen käytössä oltava tarkkana nyt ja tulevaisuudessa. 

Työmarkkinalaitos kohentaa seurakuntatyöpaikkojen tiedolla johtamisen mahdollisuuksia myös siten, että henkilöstöjohtamisen avuksi aletaan laatia seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaista tilastoraporttia. Se lähetetään muiden Kirkkohallituksessa laadittavien kuukausittaisten tilastoraporttien tapaan sähköpostilla seurakuntien kirkkoherroille ja talouspäälliköille sekä seurakuntayhtymien talous- ja henkilöstöjohdolle. Ensimmäinen tilastoraportti lähetetään maaliskuun lopussa. Toivomme teiltä käyttäjiltä palautetta, miten sitä olisi vielä kehitettävä, jotta se palvelisi teitä parhaiten.   

Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen