Hyppää sisältöön

Yleiskirje A4/2021

30.3.2021

Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

Toisin kuin Yleiskirjeen A3/2021 palkantarkistuksia koskevan 1.2 Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä -kohdassa sanotaan, seurakunta vastaa ylimmän johdon palkantarkistuksen täytäntöönpanosta 1.5.2021 lukien myös silloin, kun peruspalkan tarkistus toteutetaan 1,6 %:n yleiskorotuksena. Seurakunnan on talletettava ylimmän johdon palkantarkistukset palkanlaskentajärjestelmään Kipan täytäntöönpanoa varten riippumatta tarkistustavasta, ks. tarkemmin Kirkon palvelukeskus/Akkuna. Pahoittelemme ohjeiden eroavuuksista johtuvaa hämmennystä.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö           Oili Marttila

 

Yleiskirje A4/2021