Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä vaativuusryhmästä ja palkkauksesta

Yleinen palkkausjärjestelmä – vaativuusryhmä ja peruspalkka

 

Onko KirVESTES:in vastaista maksaa kesäksi leirikeskukseen työhön otettavalle ammattitaitoiselle keittäjälle alempaa palkkaa (vaativuusryhmä 303) kuin vakituisille keittäjille (vaativuusryhmä 401)?

Vastaus:

Olennaista ei ole ollenkaan se, onko keittäjä vakinainen vai määräaikainen. Olennaista on se, mikä on tehtävän vaativuus verrattuna vakituisten keittäjien tehtäviin. Jos tehtävien vaativuudessa ei ole eroa, työnantajan pitää korjata määräaikaisen keittäjän palkka samaksi kuin muilla keittäjillä. Muussa tapauksessa syntyy palkkasyrjintäolettama.

Kysymyksenasettelu tuntuu kielivän siitä, että tehtävissä ei tosiasiallisesti ole eroa, mutta jostain syystä on tapana maksaa määräaikaisille pienempää palkkaa. Jos tehtävien vaativuudessa on ero, se on tehtävä näkyväksi tehtävänkuvauslomakkeen avulla. Jos eroa ei ole, tehtävistä maksetaan sama palkka.


On käynyt ilmi, että kanttorin virkaa täytettäessä kirkkovaltuusto ei tehnyt päätöstä palkkauksesta. Vain seurakunnan julkaisemassa viranhakuilmoituksessa oli maininta, että virka kuuluu vaativuusryhmään 601. Eikö palkan määrittely ole palkkaavan viranomaisen tehtävänä?

Vastaus:

Kun virka on laitettu hakuun, sille on jo ollut vahvistettuna peruspalkka, jota edellinen kanttori on saanut. Jos virkatehtävien vaativuus ei ole muuttunut, uusi kanttori on saanut saman peruspalkan kuin edeltäjänsä.

Ongelma on voinut syntyä, jos ilmoituksessa ollut vaativuusryhmän 601 mukainen palkka on poikennut siitä, mitä aiemmin on maksettu. Tällöin tehtävä on nyt arvioitava uudelleen tehtävänkuvauslomaketta apuna käyttäen tehtävän nykyisen vaativuuden mukaiseksi. Palkan vahvistaa normaalisti neuvosto.

Sivuhuomiona vielä se, että ”kuuluminen vaativuusryhmään 601” ei vielä ole riittävä määrittelemään palkkaa. Onhan vaativuusryhmän 601 palkkahaarukka lähes 500 euroa (ja erityisillä perusteilla voidaan periaatteessa jopa ylittää vaativuusryhmän 602 alaraja.) On siis oltava selvillä paitsi vaativuusryhmästä myös siitä mihin euromäärään tehtävä vaativuustekijöittensä perusteella asettuu vaativuusryhmässä ja verrattuna seurakunnan muihin tehtäviin.


Meillä on tullut kiistaa leirikeskusten kesäkeittäjien palkoista. Jos kesätyöntekijä tekee ihan saman työn vaativuudeltaan ja kaikki samat tehtävät kuin vakituinen keittäjä ja pätevyys/koulutus on vaaditun mukainen, niin pitäähän silloin kesäkeittäjällekin maksaa vakituisen keittäjän vaativuusryhmästä palkka? Tässä ei ole kyse nuorista vaan kokeneista keittäjistä. Tehdäänkö palkkaan vähennys, jos koulutus puuttuu?

Vastaus:

Kyseisen kaltaisen ”kesätyöntekijän” tehtävän vaativuus ja palkka arvioidaan samalla tavalla ja samoilla kriteereillä kuin vakituisen työntekijän. Myöskään sillä ei ole merkitystä, onko jonkun sijaisena vai ei. Jos tehtävän vaativuus on vaativuuskriteereiden perusteella sama, ei pitäisi olla mitään perustetta maksaa alhaisempaa peruspalkkaa.

Pätevyyden puuttumista koskeva ”vähennyspykälä” koskee sellaisenaan vain viranhaltijoita. Työntekijöillä asia voidaan tarvittaessa huomioida tehtävänkuvauksen ja vaativuuskriteereiden kautta. Sijaiselle voidaan aina tehdä oma/muutettu tehtävänkuvaus.


Pitääkö tehtävänkuvaus tehdä aina lyhyestäkin työtehtävästä? Pitääkö sijaiselle tehdä tehtävänkuvaus kun vakituisella työntekijällä tehtävänkuvaus on jo olemassa?

Vastaus:

Silloin kun palkka määräytyy yleisen palkkausjärjestelmän mukaan, tehtäväkuvaus pitää olla kullekin tehtävälle ja palkan määräytyä sen mukaan. Voitte käyttää tyypillisille tehtäville (esim. kesätyöntekijä) valmista laatimaanne tehtävänkuvauspohjaa, jota muokataan/täydennetään tarpeen mukaan. Sijaisuuksien osalta tehtävänkuvaus täytyy tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa, jos tehtävän sisältö ei sijaisuuden ajalta ole sama kuin vakituisella työntekijällä/viranhaltijalla.