Hyppää sisältöön

"Ei tehrä tästä ny numeroo” - vai tehdäänkö sittenkin

Kolumni 5/2019

Sinikka Nopolan kirjoittaman (2003) kirjan ”Ei tehrä tästä ny numeroo”  mukaan  tämä lausahdus on hämäläisille tyypillinen. Siten on joskus taannoin voinut luonnehtia myös tapaamme antaa ja ottaa vastaan palautetta kirkon työpaikoilla. Mutta onneksi näin ei ole enää. Sillä palautteella on tutkimusten mukaan merkitystä työpaikan toimintojen ohjaamisessa ja ihmisten motivoimisessa.

Kysymys palautteesta, sen antamisesta ja vastaanottamisesta on tällä hetkellä ajankohtainen koko kirkossa useammasta eri syystä. Yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisän käyttöön liittyvä palautteen antaminen on puhuttanut seurakunnissa johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä jo yli vuoden ajan. Monen suorituslisää koskevan sopimusteknisen kysymyksen ohella on pohdittu, miten suorituslisään liittyvän palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta voisi tehdä miellyttävää.  Kysymys on tärkeä ja siihen olisi hyvä palata, kun meneillään oleva ensimmäinen arviointikierros on saatu päätökseen ja sen kokemuksia yhdessä arvioidaan.

Toinen ajankohtainen palauteprosessi liittyy Kirtekon Facebook -ryhmässä 1.12.2019 saakka käynnissä olevaan äänestykseen.  Äänestämällä annetaan nyt palautetta siitä, mikä on paras kehittämisen itu niistä kahdeksasta idusta, jotka kirkon pääsopijaosapuolet valikoivat äänestykseen mukaan. Seurakunnalle, jonka kehittämisen itu saa äänestyksessä enimmät äänet, annetaan 2020 euron suuruinen Kevan lahjoittama KirTEKO-työelämäpalkinto. Palkinnon perusidea on tehdä numeroa kehittämisestä kirkon työpaikoilla eli toisin sanoen on kysymys palautteesta, joka kannustaa ja innostaa seurakuntia työelämän kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Äänestyksessä on mukana eri kokoisten, eri puolella Suomea olevien seurakuntien erilaisia ajankohtaisia kirkon työelämää kehittäviä käytäntöjä. Anna palautetta, siis äänestä mikä niistä on mielestäsi paras!

Kolmas palauteprosessi on menossa Kirkon työmarkkinalaitoksen Ajankohtaiskyselyn muodossa. Siinä seurakuntatyönantajilta pyydetään palautetta KiT:lle työmarkkinaedunvalvontaa ja ajankohtaista neuvottelutoimintaa ja siihen valmistautumista varten.  Pyydämme vastaamaan 29.11.2019 mennessä koko organisaation näkökulmasta. Kysely on lähetetty palkka-asiamiehen s-postiin, mutta toivomme, että vastauksista keskustellaan myös kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan toimivan kirkkoherran kanssa. Valmiisiin kysymyksiin vastaamisen lisäksi myös avoin palaute on toivottavaa. Jos kyselyä ei ole tullut, ole yhteydessä: kit@evl.fi.

Nämä kolme prosessia lähestyvät palautteen antamista eri tavoin. Niitä yhdistää ajatus, että palautteen antamisesta ja vastaan ottamisesta kannattaa tehdä numeroa! Kysymyksessä on taito, jota voimme itse kukin kehittää.

Neuvottelupäällikkö Oili Marttila