Hyppää sisältöön

”Valon pisaroita vasten pimeää”*

5/2020

Tämä vuosi on tuskin toteutunut missään seurakunnassa niin kuin vuosi sitten suunniteltiin ja niin kuin toimintaa- ja taloutta koskevat suunnitelmat hyväksyttiin. Mutta miten seurakunnat ovat työnantajina ja työyhteisöinä korona-ajasta selvinneet? Onko pimeää vasten nähtävissä valon pisaroita?

Mutu-tuntumamme tilanteesta on, että kyllä on selvitty ja vieläpä kohtalaisen hyvin. Vaikka mutu on yleisesti ottaen aika hyvä mittari, niin tällä kertaa emme luota vain siihen, vaan haluamme selvittää asiaa perusteellisemmin. Kysymme suoraan teiltä hyvät seurakuntatyönantajat, minkälaisia haasteita korona on teille aiheuttanut ja minkälaisin toimin olette haasteisiin vastanneet. Tällaisen kysymyskokonaisuuden olemme sisällyttäneet vuotuiseen Kirkon työmarkkinalaitoksen Ajankohtaiskyselyyn. Se sisältää myös perinteiset kysymykset henkilöstömenoja koskevista säästötarpeista ja -keinoista sekä käydyistä ja suunnitelluista tuta-menettelyistä, mitkä myös syventävät kuvaa koronavuoden haasteellisuudesta.

Ajankohtaiskysely on eilen lähetetty KiT:n ja seurakuntien työnantajayhteyksiä hoitavien palkka-asiamiesten sähköpostiosoitteisiin. Pyydämme kyselyymme yhtä vastausta/seurakuntatalous ja toivomme, että vastauksen toimittava palkka-asiamies selvittää vastaukseen muidenkin johtoryhmäläisten näkemyksiä asioista. Vastausaikaa kyselyyn on marraskuu. Tuloksia kyselystä julkaisemme alkuvuodesta 2021.

Työntekijöiden näkemyksiä työoloista ja työhyvinvoinnista

Kuvaa seurakuntatyöyhteisöjen koronavuodesta täydentää Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimus, jolla vakiintuneeseen tapaan selvitetään työntekijöiden näkemyksiä työoloista ja työhyvinvoinnista. Koronan vuoksi tutkimuksen toteuttaminen jouduttiin siirtämään syksyyn, mutta nyt tutkimukseen pystyttiin sisällyttämään joitakin korona-aikaa koskevia kysymyksiä. Tutkimuksen tulokset ilmestyvät näillä näkymin maaliskuussa.

Kirkko on ollut mukana joka toinen vuosi tehdyssä Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksessa vuodesta 2014 lähtien. Siten meille on kertynyt jo koko joukko tietoa siitä, miten työelämä ja työhyvinvointi on muuttunut sektorillamme ja mikä työyhteisöjemme tilanne on, jos sitä verrataan muiden julkisen sektorin työyhteisöjen tilanteeseen. Täytyy myöntää, että tutkimustulosten julkaiseminen on ollut joka kerta entistä jännittävämpää ja tällä kertaa korona on lisännyt jännitysmomenttia entisestään.

Tiedossa on siis koko kirkon tasoista faktaa seurakuntatyöyhteisöjen ja työhyvinvoinnin tilasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa toiminnan tuloksellisuuteen. Työpaikkatasoa palvelevaa tietoa voi saada myös työpaikan omasta työyhteisökyselystä. Siihenkin Keva tarjoaa seurakuntatyönantajille apuaan. Sen Avaintiedot-palvelu sisältää työhyvinvoinkyselyn, joka on maksutta seurakuntien käytettävissä.  Sitä kannattaa hyödyntää, koska mitä useampi seurakunta palvelua käyttää, sitä paremmin palvelusta on mahdollista saada verrokkitietoa.

Vuoropuhelu kehittämisen työkaluksi

Erilaiset kyselyt ja tutkimukset ovat ainakin suurimmille seurakuntaorganisaatioille tarpeellinen työkalu ihmisten ja toiminnan hyvässä johtamisessa. Pienissä seurakunnissa asiat voivat hoitua esimiesten ja työntekijöiden välisen säännöllisen vuoropuhelun avulla. Vuoropuhelu ja sen toimivuus on A ja O kaiken kokoissa seurakuntaorganisaatioissa, kun haetaan keinoja koronakriisistä selviytymiseen ja siitä toipumiseen.  Se on todellinen valon pisara, jonka valoa kannattaa joka paikassa hyödyntää.

Kaikilla työpaikoilla työyhteisöä ja toimintatapoja kehittävää vuoropuhelua voidaan käydä jo nyt. Onneksi sitä ei tarvitse käydä tyhjän päältä vaan siinä on hyödynnettävissä Filosofian Akatemian toteuttama Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennus, johon löytyy linkki kirkon työntekijöiden Sakasti-intranetistä.  Valmennus on kaikkien kirkon työyhteisöjen  ja kaikkien kirkossa töissä olevien käytössä maksutta vuoden 2021 loppuun saakka. Sen avulla työpaikoilla ja niiden työyhteisöissä esimiehet ja työntekijät voivat yhdessä käydä keskustelua oman motivaation johtamisesta, työn sujuvuudesta ja oman jaksamisen johtamisesta sekä kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidoista. Ne ovat teemoja, jotka korostuvat tutkimusten mukaan tulevaisuuden työelämässä. Koronakriisin vuoksi ne ovat erittäin ajankohtaisia jo nyt.

Omakohtainen kokemuksemme on, että valmennuksen toteuttaminen oman työyhteisön porukalla on toiminut, vaikka olemme olleet Teams-yhteyden päässä toisistamme. Tuntuu kliseeltä sanoa, että tämän aineiston avulla keskustelu avautuu lähes itsestään, mutta näin on mielestämme käynyt.

Meillä on unelma, että mahdollisimman moni työyhteisö kirkossa hyödyntäisi Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennusta. Haastamme siksi tämän uutiskirjeen kautta kaikki esimiehet kirkon työpaikoilla hyödyntämään sitä omissa työyhteisöissään ja toimimaan ihmisten johtamisen hyväksi jo tämän päivän työelämässä. Heitä sinä haaste eteenpäin vähintään yhdelle kollegallesi!

 

Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen

Neuvottelupäällikkö Oili Marttila

 


* Valon pisaroita vasten pimeää, Kaihon Karavaani/Tuure Kilpeläinen