Hyppää sisältöön

Yleiskirje A5/2021

28.4.2021

1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen ehdoista vuosille 2021 2022. Vakuutuskorvaukset ovat pysyneet entisenä.

Tämän mukaisesti Kirkon pääsopijaosapuolten välinen sopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta on sovittu jatkettavaksi entisin ehdoin vuosille 2021-2022. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021-2022 on tämän yleiskirjeen liitteenä.

2. Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat yhteisymmärryksessä muuttaneet KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeen kuulumaan seuraavasti:

Jos työnantaja maksaa viranhaltijalle/työntekijälle palkkaa tämän pykälän perusteella ja viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada vastaavalta ajalta lain tai muun säännöksen perusteella SVL:n mukaista päivärahaa, Julkisten alojen eläkelain mukaista kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa etuutta, kyseinen päiväraha, kuntoutusraha tai muu etuus maksetaan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle. Viranhaltijan/työntekijän on noudatettava, mitä laissa tai muussa säännöksessä on määrätty etuuden saamisen edellytyksistä. Jos viranhaltija/työntekijä laiminlyö velvollisuutensa ja työnantaja menettää siksi oikeutensa etuuteen, palkkaetuja vähennetään menetystä vastaavalla määrällä.

Muutoksella halutaan varmistaa, että Kela maksaa tartuntatautipäivärahan työnantajalle siltä virallisen koronakaranteenin vuoksi myönnettävän virka-/työvapaan ajalta, jolta työnantaja on päättänyt maksaa viranhaltijalle/työntekijälle palkkaa KirVESTES 88 §:n nojalla. Jos viralliseen karanteeniin määrätyn viranhaltijan/työntekijän kanssa sovitaan etätyöstä, oikeutta tartuntatautipäivärahaan ei silloin ole, jollei ansionmenetystä synny.

Kelan ohjeen mukaan työnantaja hakee tartuntatautipäivärahaa samalla tavalla kuin sairauspäivärahaa. Kipa ilmoittaa seurakuntien puolesta ansiomenetyksestä ja poissaolosta ja myös hakee tartuntatautipäivärahan työnantajalle silloin, kun tämä on maksanut palkkaa, ks. Kipan 20.3.2020 lähettämä TIEDOTE: Poissaolojen ilmoittaminen palkanlaskentajärjestelmään / MEDDELANDE: Att anmäla frånvaro i löneräkningssystemet.

3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A13/2020 ilmoitetun Kirkon alan unionin r.y:n/JHL:n luottamusmieskurssin ajankohta/järjestämistapa on muuttunut seuraavasti:

Kurssi

Vanha pvm

Uusi pvm

Paikka

Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivä, kaikki sopimusalat,
1 pv (JHL-opisto)

6.5.2021

28.5.2021

etänä

 

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö           Oili Marttila

 

Liite: Ryhmähenkivakuutussopimus 2021-2022

 

Yleiskirje A5/2021