Hyppää sisältöön

Sopimusneuvottelut

Kirkon virka- ja työehtosopimukset on tehty osana tulopoliittisia kokonaisratkaisuja silloin kuin niitä on työmarkkinoilla viime vuosikymmeninä tehty. Kirkon työmarkkinalaitos (aik. Kirkon sopimusvaltuuskunta) on ollut yksi tulopoliittisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolista.

Sopimuskauden taitteen lähestyessä Kirkon työmarkkinalaitos sekä toisaalta viranhaltijoita tai työntekijöitä edustavat järjestöt määrittelevät kukin tahollaan sopimuskauden aikana tavoitteensa uusiksi sopimuksiksi. Neuvottelut uusista sopimuksista aloitetaan hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä. Kun neuvotteluissa saavutetaan tulos, joka hyväksytään sopijaosapuolten päättävissä elimissä, sitä sovelletaan virka- tai työehtosopimuksena sopimuksesta ilmenevästä ajankohdasta lukien. Kukin sopijaosapuoli on velvollinen huolehtimaan siitä, että solmittua sopimusta noudatetaan ja että työrauha säilyy.

Jos sopimusneuvottelut katkeavat tuloksettomina, osapuoli voi ilmoittaa työriitojen sovittelulain mukaisessa järjestyksessä työtaistelutoimenpiteeseen ryhtymisestä.