Hyppää sisältöön

Työaikakorvaukset toimistotyöaika

 

Työaikakorvauksen laskeminen
Lisätyön ja ylityön korvaaminen
Työaika arkipyhäviikolla
Arkipyhän vaikutus osa-aikatyössä
Arkipyhä osa-aikatyössä

Työaikakorvauksen laskeminen

Miten vs. talouspäällikön työajan korvaus lasketaan? Hänen työaikansa on 8-15.45, eli 7,25 tuntia päivä. Eilisen kokouspäivän takia hänen työaika oli 8-13.15 ja kokousaika illalla 17.00-22.30. Miten hänelle lasketaan korvaus?

Kokousajan vs. talouspäällikkö on aina ottanut työaikana vapaana. Muuten normaali viikko tällä viikolla.

Vastaus:

Talouspäällikön kokoukseen osallistuminen on normaalia työaikaa. Työaika oli siis kokouspäivänä yhteensä 10,75 tuntia. Työpäivä ylittää säännöllisen työajan 3,5 tuntia (10,75-7,25). Tämän vuoksi viikon kokonaistyöaika on ylittynyt mainitut 3,5 tuntia ja on yhteensä 39,75 tuntia. Ylityksestä 2 ensimmäistä tuntia ovat lisätyötä ylityökynnykseen asti (38,25 tuntia myös toimistotyössä). Sen ylittävät 1,5 tuntia ovat ylityötä, johon maksetaan 50 %:n ylityökorotus, jos talouspäällikön vaativuusryhmä on pienempi kuin 601. Jos se on 601 tai suurempi, 50 %:n ylityökorotusta ei makseta, vaan korvaus on tunti tunnista.

Vastaavasti pitkän työpäivän korvauksen maksaminen riippuu siitä, onko talouspäällikön vaativuusryhmä pienempi kuin 601. Jos se on pienempi, maksetaan pitkän työpäivän korvaus 1,75 tunnilta (10,75-9). Korvauksen määrä on 0,20*1,75=0,35 tuntia, joka pyöristetään 0,5 tunniksi (KirVESTES 165 § 4 mom.). Jos vaativuusryhmä on 601 tai suurempi, pitkän työpäivän korvausta ei makseta.

                          

Lisätyön ja ylityön korvaaminen

Miten seuraavassa tilanteessa lasketaan lisä- ja ylityö? Henkilö tekee toimistotyöaikaa ja hänen vaativuusryhmänsä on vähintään 601.

Työviikko    

  • maanantaina hlö työssä 8 t 15 min
  • tiistaina hlö työssä 9 t 15 min
  • keskiviikkona hlö työssä 13 t
  • torstaina hlö sairauslomalla, normaali työaika 7 t 25 min
  • perjantaina hlö sairauslomalla, normaali työaika 7 t 25 min            
  • lauantai vapaapäivä
  • sunnuntai vapaapäivä

Onko edellä mainitulla viikolla muodostunut lisä- tai ylityötä ja jos on, niin kuinka paljon?

Vastaus:

Ylityökynnys on myös toimistotyössä 38,25 tuntia. Kaikki säännöllisen työajan ylittävä työaika ennen sitä on lisätyötä. Koska työntekijä on sairaana to ja pe, viikon aikana todella tehty työaika on yhteensä 30,5 tuntia, joka alittaa säännöllisen täyden työajan. Tämän vuoksi viikolta ei synny ylityötä (ylityökynnys 38,25 tuntia ei ylity). Ma-ke säännöllisen työajan ylittävä työaika katsotaan kuitenkin lisätyöksi. Lisätyötä on siten yhteensä 9,75 tuntia (1+2+5,75 tuntia).

Koska vaativuusryhmä on vähintään 601, pitkän työpäivän korvausta ei makseta (KirVESTES 163 §).

                 

Työaika arkipyhäviikolla

Toimistosihteeri tekee täyden toimistotyöajan viikoittain maanantaista torstaihin. Miten lasketaan työaika arkipyhäviikoilla, jolloin pyhäpäivä osuu perjantaipäivälle, joka on toimistosihteerin vapaapäivä? Menettääkö toimistosihteeri näiltä viikoilta kaikille täyttä työaikaa tekeville automaattisesti tulevan vapaapäivän?

Vastaus:

Toimistotyöajassa arkipyhä (esim. pitkäperjantai) lyhentää ko. viikon työaikaa kyseiselle viikonpäivälle vahvistetun työajan määrän, eli käytännössä arkipyhäpäivän työaikaa ei tehdä ja muu viikko tehdään normaaliin tapaan (KirVESTES 171 § 3 mom.). Teidän esimerkissänne, jossa työaika on sijoitettu maanantain ja torstain välille ja perjantaina ei ole normaalistikaan työtä, ei pitkäperjantailla ole vaikutusta työaikaan. Toisaalta on otettava huomioon, että jos arkipyhä osuu maanantain ja torstain välille, työntekijä saa hyväkseen suuremman työajan lyhennyksen kuin keskimääräinen 7,25 tuntia. Pitkällä aikavälillä asia tasoittuu.

                   

Arkipyhän vaikutus osa-aikatyössä

Toimistosihteeri tekee 18-tuntista työviikkoa siten, että hän on töissä maanantaista torstaihin 4,5 tuntia/päivä. Miten arkipyhät vaikuttavat hänen viikkotyöaikaansa? Vähennetäänkö viikkotyöaikaa 3 t 36 min/arkipyhä? Vai onko niin, että silloin kun arkipyhä sattuu perjantaiksi, viikkotyöaika ei lyhene ja silloin kun arkipyhä on maanantai, viikkotyöaika lyhenee 4,5 tuntia?

Vastaus:

Kun osa-aikaisen työ on vahvistettu kiinteästi eri viikonpäiville, niin arkipyhä lyhentää työaikaa sen verran kuin sille päivälle olisi ollut työaikaa (171 § 4 mom.). Kun perjantaina ei ole työtä, ei myöskään ole arkipyhälyhennystä. Pääsiäismaanantai lyhentää viikon työaikaa maanantaille vahvistetun työajan määrän eli 4,5 tuntia.

                     

Arkipyhä osa-aikatyössä

Toimistosihteeri tekee osa-aikatyötä (60 %) siten, että hän on joka toinen viikko töissä ma-ke 7 h 15 min/pv ja joka toinen viikko ke-pe samoin 7 h 15 min/pv. Miten menee arkipyhälyhennys? Lyhentääkö tuon 7 h 15 min vain miten?

Vastaus:

Toimistotyöajassa arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus toteutuu aina siten, että arkipyhä lyhentää työaikaa sen verran, mikä työaika olisi ollut juuri sinä arkipyhäpäivänä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että arkipyhänä ei tulla töihin ja sen päivän työaika jää tekemättä. Jos esim. sellaiselle viikolle, jolle työpäivät sattuvat ma-ke, arkipyhä sattuu maanantaille, jää maanantain työaika tekemättä ja tiistain ja keskiviikon työaika tehdään normaalisti. Jos taas maanantaille osuva arkipyhä osuu sellaiselle viikolle, jolla työpäivät ovat ke-pe, ei arkipyhä vaikuta työaikaan, vaan työaika ke-pe tehdään normaalisti. Työaikaa lyhentävä vaikutus tasautuu "itsestään" pidemmällä aikavälillä, kun välillä asiasta "hyötyy" työntekijä, välillä työnantaja, riippuen siitä miten arkipyhät osuvat työviikoille. Kun käytössä on tällainen säännöllinen systeemi työpäivien sijoittumisessa, ei työpäiviä aleta järjestelemään mitenkään uudelleen arkipyhän takia.