Hyppää sisältöön

Eräitä vaativuusryhmittelyyn liittyviä käsitteitä

Yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmittelyyn ja tehtävänkuvaukseen sisältyviä käsitteitä on kuvattu seuraavassa esimerkinomaisesti. Vaativuuden arviointi edellyttää, että määrittelyt tarkennetaan paikallisesti seurakunnan/seurakuntayhtymän organisaation todellinen rakenne ja koko huomioon ottaen. Käsitteitä voi hahmottaa myös esimerkkinä olevan organisaatiokaaviomallin avulla (kuva).

Kuva 3. Kuvitteellinen esimerkki* seurakunnan organisaatiosta

Kuvitteellinen esimerkki seurakunnan organisaatiosta

* Organisaatiokaaviota voidaan käyttää apuna vaativuusryhmittelyn käsitteiden hahmottamisessa.

Organisaatio: esimerkiksi seurakunta; seurakuntayhtymä.
Laaja monimuotoinen organisaatio: esimerkiksi suuri (väestöpohja ja monimuotoiset toiminnot) seurakuntayhtymä.
Toiminto: esimerkiksi hallinto kokonaisuudessaan; seurakuntatyö kokonaisuudessaan.
Laaja toiminto: esimerkiksi seurakuntayhtymän tai ison seurakunnan hallinto kokonaisuudessaan.
Osatoiminto: esimerkiksi perheneuvonta, hautausmaatyö.
Toimintayksikkö: esimerkiksi leirikeskus; hautausmaa, nuorisotalo.
Tehtäväala (työala): esimerkiksi lapsityö, diakoniatyö.
Erityisala: esimerkiksi varhaisnuorisotyö, erityisdiakoniatyö.
Tehtävä: esimerkiksi seurakuntapastori, toimistosihteeri, lastenohjaaja.

Asiakastyöllä tarkoitetaan vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on vastata asiakkaan tarpeisiin esimerkiksi neuvomalla, ohjaamalla tai välittämällä tietoa. Asiakastyö voi olla myös asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta. Asiakas voi olla esimerkiksi seurakuntalainen, toinen työntekijä, organisaation osa tai toinen organisaatio.

Strategia on menettelytapa, jonka avulla saavutetaan tavoitteena oleva tila.