Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajien edunvalvoja

Tietoa Kirkon työmarkkinalaitoksesta


Työmarkkinalaitoksen toimiston aukiolo kesällä

Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto on vuosilomien keskittämisen vuoksi suljettu 19.7.-1.8.2021. Yhteydenottopyyntöjä voi tänä aikana jättää sähköpostitse kit@evl.fi. Niihin vastataan 2.8.2021 lukien.


Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työpaikoilla on nyt etsikkoaika luoda koronanjälkeiset uudet käytännöt

7.7.2021

Suomen koronaexit koskee myös työpaikkoja. Nyt on työnantajien ja työntekijöiden oikea hetki yhdessä suunnitella, kuinka siirtyminen ’uuteen normaaliin’ tapahtuu ja miten työpaikan arkea kannattaa uudistaa. Samalla on päättäjien ja viranomaisten käsissä huolehtia rokotusten etenemisestä siten, että tautitilanteen takapakilta vältytään.

Lue tiedote


Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten

26.5.2021

Nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä yhteistyötoimikuntien toimikausi päättyy 31.12.2021. Vuodenvaihteessa alkavaa seuraavaa nelivuotista toimikautta koskevat työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja yhteistyötoimikunnan asettaminen on tehtävä 1.1.2022 mennessä. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet tätä prosessia varten valintaohjeet. 

Lue ohjeet yleiskirjeestä A6/2021.

Tilaa sähköpostiisi ilmoitus uuden yleiskirjeen ilmestymisestäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.


Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2021 on julkaistu

28.4.2021

Yleiskirje sisältää:

  1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022
  2. Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen
  3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A5/2021


Kesätyöseteli nuoren kesätyöntekijän palkkaamiseen

20.4.2021

Seurakunnilla on mahdollisuus hakea Kirkkohallituksen myöntämää lisärahoitusta nuorten lyhytaikaiseen palkkaamiseen seurakuntaan. Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut nuoren kesätyöntekijän palkkaamista koskevan ohjeen.


Kela korvaa koronarokotuksista aiheutuvia kustannuksia työnantajalle

13.4.2021

Kela korvaa koronarokotuksista syntyviä työterveyshuollon kustannuksia työnantajille 27.3.2021-31.12.2021 välisenä aikana. Korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden.

Sairausvakuutuslain väliaikaisen muuttamisen tavoitteena on helpottaa työnantajan mahdollisuutta tarjota koronarokotuksia työntekijöilleen työterveyshuollon kautta. Työterveyshuollot noudattavat rokotusten antamisessa valtakunnallista rokotusjärjestystä.

KiT on suosittanut vastaavasti yleiskirjeessään A3/2021, että työnantajat lisäävät koronarokottamisen kuuluvaksi organisaation työterveyshuoltosopimukseen.

Lisäksi Kela korvaa 27.3.2021 alkaen koronarokotukseen tehtyjen matkojen kustannuksia.


Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen kannanotto

13.4.2021

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittelevat seurakuntien johdolle ja esihenkilöille sekä henkilöstölle ja henkilöstön edustajille: - Käsitelkää työpaikoilla yhdessä Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2021 -tutkimusta. Tärkeää on samalla pohtia keinoja, joilla työhyvinvointia voidaan työpaikalla parantaa.

Lue yhteinen kannanotto


Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

30.3.2021

Toisin kuin Yleiskirjeen A3/2021 palkantarkistuksia koskevan 1.2 Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä -kohdassa sanotaan, seurakunta vastaa ylimmän johdon palkantarkistuksen täytäntöönpanosta 1.5.2021 lukien myös silloin, kun peruspalkan tarkistus toteutetaan 1,6 %:n yleiskorotuksena.

Lue yleiskirje A4/2021


Miten kausityöntekijöille kerrotaan suorituslisästä

30.3.2021

Usein kysyttyä -sivuille on lisätty uusi kysymys vastauksineen:

Seurakuntaamme palkataan tulevana kesänä useita kymmeniä kuukausipalkkaisia hautausmaan kausityöntekijöitä. Olen saanut kausityön esimiehiltä palautetta, että suorituslisään liittyvät tavoitekeskustelut ovat hyvin työllistäviä. Onko tähän olemassa jotakin ratkaisumallia?

Vastaus:

Toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän työsuoritus arvioidaan kehityskeskustelussa ja samassa keskustelussa hänelle asetettaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Silloin kun on kyse määräaikaisesta palvelussuhteesta, tavoitteet asetetaan palvelussuhteen alussa ja työsuorituksen arviointi tehdään ennen palvelussuhteen päättymistä. Etenkin suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä palkataan kesäajaksi paljon määräaikaisia työntekijöitä hautausmaalle. Tällöin suorituslisää koskevien keskustelujen käyminen jokaisen kesätyöntekijän kanssa palvelussuhteen alussa ja lopussa voi olla kuormittavaa. Tällaisia tilanteita varten kirkon sopijaosapuolet ovat antaneet yhteisen ohjeen.

Lue myös: suorituslisän maksaminen määräaikaisissa palvelussuhteissa.


Yleiskirje palkantarkistuksista, lomarahavapaasta sopimisesta ja koronarokotuksista

25.3.2021

Yleiskirje A3/2021 sisältää:

  1. Palkantarkistukset 1.5.2021
  2. Lomarahavapaasta sopiminen
  3. Koronarokotukset

Yleiskirje A3/2021


Kutsu Kirteko -tapaamisiin

23.3.2021Kirteko 2030 -hankkeen logo

Kirkon pääsopijaosapuolet kutsuvat seurakuntien kirkkoherroja, talousjohtoa ja muita työnantajaedustajia sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja Kirteko-tapaamisiin keskustelemaan kirkon työn ja työelämän muutoksesta. Tapaamisten teemana on ”Tulevaisuuden työelämä tehdään yhdessä”. 

Tapaamisista neljä järjestetään webinaareina klo 12-14 pe 16.4., 23.4., 28.5. ja 24.9. Viides tapaamisista on Kirteko-gaala, jossa on tarkoitus kohdata 29.10. klo 12-16 livenä Helsingissä. Tapaamisten teemat ja tapaamiskohtaiset ilmoittautumislinkit ja ohjelmat löydätte Kirtekon sivuilta. Tapaamiset ovat kaikki maksuttomia.

Lämpimästi tervetuloa yhteiseen keskusteluun kaikki, kuulemaan toisten työyhteisöjen ajatuksia ja tekemään oman työyhteisön ajatuksia näkyviksi muille! Isompikin porukka samalta työpaikalta mahtuu mukaan! Vain 23.4.-webinaarissa osallistujamäärä on rajoitettu 80 hlöön.


Kaikki uutiset ja tiedotteet