Valikko

Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajien edunvalvoja

Tietoa Kirkon työmarkkinalaitoksesta


Vuoden 2020 Ajankohtaiskyselyn tulokset

10.2.2021

Kirkon työmarkkinalaitos keräsi loppusyksystä 2020 Ajankohtaiskyselyllä tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymien työnantajatoiminnasta ja henkilöstöstä. Kysely sisälsi perinteiset kysymykset henkilöstömenoja koskevista säästötarpeista ja -keinoista sekä käydyistä ja suunnitelluista tuta-menettelyistä. Sillä selvitettiin tällä kertaa myös koronavuoden haasteita ja työnantajatoimia. Kysely osoittaa, että henkilöstömenoihin kohdistuu edelleen säästöpaineita ja että tuta-menettelyt ovat lisääntymään päin, vaikka ne eivät ole seurakunnissa edelleenkään kovin yleisiä. Korona-ajan toimia ja selviytymistä työnantajat arvioivat erittäin myönteiseen sävyyn. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Tutustu kyselyn tuloksiin.


Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 1/2021 on ilmestynyt

10.2.2021

Lue Uutiskirje 1/2021


Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

7.1.2021

Yleiskirje luontoisetujen verotusarvoista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2021 on julkaistu.

Lue yleiskirje A1/2021


TYÖ2030-ohjelmalta rahoitusta työmarkkinaosapuolten yhteisille kehityshankkeille

18.12.2020

TYÖ2030-ohjelma on myöntänyt rahoitusta 12 toimialahankkeelle, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja työpaikoille erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Kirkon pääsopijaosapuolten Kirteko-hanke on yksi rahoituksen saajista. Sen toimin on tarkoitus edistää vuoropuhelua kirkossa ja sen työpaikoilla. Tavoitteeseen sisältyy myös pyrkimys vauhdittaa kirkon työpaikkojen koronakriisistä toipumista. Kirkon sopijaosapuolet informoivat Kirteko-hankkeesta lisää alkuvuodesta 2021.

TYÖ2030-ohjelman tiedote


Työajattoman hengellisen viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivä

15.12.2020

Työajattoman hengellisen viranhaltijan/työntekijän mahdollisuus saada lisävapaapäivä arkipyhänä tehdystä työstä tulee sovellettavaksi ensimmäisen kerran jouluna. Täältä näet miten uutta määräystä sovelletaan.


Koulutusta vuonna 2021

9.12.2020

Yleiskirjeessä A13/2020 kerrotaan vuonna 2021 järjestettävästä luottamusmieskoulutuksesta, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutuksesta sekä Kirteko-tapaamisista.

Lue yleiskirje A13/2020


Ajankohtaiskysely 2020

18.11.2020

Kirkon työmarkkinalaitos selvittää vuoden 2020 Ajankohtaiskyselyllä, miten seurakunnat ovat työnantajina ja työyhteisöinä tästä vuodesta selvinneet, minkälaisia haasteita korona on aiheuttanut ja minkälaisin toimin haasteisiin on vastattu. Kysely on lähetetty tänään KiT:n ja seurakuntien työnantajayhteyksiä hoitavien palkka-asiamiesten sähköpostiosoitteisiin. Pyydämme kyselyymme yhtä vastausta/seurakuntatalous ja toivomme, että vastauksen toimittava palkka-asiamies selvittää vastaukseen muidenkin johtoryhmäläisten näkemyksiä asioista. Vastausaikaa kyselyyn on marraskuu. Tuloksia kyselystä julkaisemme alkuvuodesta 2021. Lisätietoa kyselystä voi kysyä kit@evl.fi.


Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa

17.11.2020

Uudessa työaikalaissa on luovuttu ylitöiden enimmäismäärän sääntelystä. Sen sijaan säädetään työntekijän kokonaistyöajan enimmäismäärästä. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Lue tarkemmin yleiskirjeestä A12/2020.


Työajan lyheneminen vuodenvaihteessa

17.11.2020

Työaika lyhenee ensi vuodenvaihteessa. Yleistyöajassa uusi työaika on 38 tuntia 15 minuuttia ja toimistotyöajassa 36 tuntia 15 minuuttia. Osa-aikaisella työaika lyhenee samassa suhteessa kuin kokoaikaisella. Uusi työaika alkaa sen jakson alusta, joka alkaa ennen vuodenvaihdetta ja ulottuu vuoden 2021 puolelle. Lue tarkemmin yleiskirjeestä A12/2020.


Miksi on tärkeää pohtia palautteen antamista ja sen vastaanottamista?

4.11.2020

Kysymykseen vastaavat Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmän Aikuisten oikeesti -podcastissa neuvottelupäälliköt Anne Kaitainen JUKOsta ja Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitoksesta.

- Palautteella voidaan linjata yhteistä suuntaa ja luoda kannustavaa ja luottamuksellista ilmapiiriä, vaikuttaa ihmisten työmotivaatioon, työn iloon ja työn merkityksellisyyden kokemukseen tiivistää Marttila podcastissa. 

Kuuntele Aikuisten oikeesti -podcast: Palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen


Kaikki uutiset ja tiedotteet