Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajien edunvalvoja

Tietoa Kirkon työmarkkinalaitoksesta


Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2021 on julkaistu

28.4.2021

Yleiskirje sisältää:

  1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022
  2. Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen
  3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A5/2021


Kesätyöseteli nuoren kesätyöntekijän palkkaamiseen

20.4.2021

Seurakunnilla on mahdollisuus hakea Kirkkohallituksen myöntämää lisärahoitusta nuorten lyhytaikaiseen palkkaamiseen seurakuntaan. Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut nuoren kesätyöntekijän palkkaamista koskevan ohjeen.


Kela korvaa koronarokotuksista aiheutuvia kustannuksia työnantajalle

13.4.2021

Kela korvaa koronarokotuksista syntyviä työterveyshuollon kustannuksia työnantajille 27.3.2021-31.12.2021 välisenä aikana. Korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden.

Sairausvakuutuslain väliaikaisen muuttamisen tavoitteena on helpottaa työnantajan mahdollisuutta tarjota koronarokotuksia työntekijöilleen työterveyshuollon kautta. Työterveyshuollot noudattavat rokotusten antamisessa valtakunnallista rokotusjärjestystä.

KiT on suosittanut vastaavasti yleiskirjeessään A3/2021, että työnantajat lisäävät koronarokottamisen kuuluvaksi organisaation työterveyshuoltosopimukseen.

Lisäksi Kela korvaa 27.3.2021 alkaen koronarokotukseen tehtyjen matkojen kustannuksia.


Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3/2021 on ilmestynyt

13.4.2021

Lue uutiskirje 3/2021


Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen kannanotto

13.4.2021

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittelevat seurakuntien johdolle ja esihenkilöille sekä henkilöstölle ja henkilöstön edustajille: - Käsitelkää työpaikoilla yhdessä Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2021 -tutkimusta. Tärkeää on samalla pohtia keinoja, joilla työhyvinvointia voidaan työpaikalla parantaa.

Lue yhteinen kannanotto


Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

30.3.2021

Toisin kuin Yleiskirjeen A3/2021 palkantarkistuksia koskevan 1.2 Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä -kohdassa sanotaan, seurakunta vastaa ylimmän johdon palkantarkistuksen täytäntöönpanosta 1.5.2021 lukien myös silloin, kun peruspalkan tarkistus toteutetaan 1,6 %:n yleiskorotuksena.

Lue yleiskirje A4/2021


Miten kausityöntekijöille kerrotaan suorituslisästä

30.3.2021

Usein kysyttyä -sivuille on lisätty uusi kysymys vastauksineen:

Seurakuntaamme palkataan tulevana kesänä useita kymmeniä kuukausipalkkaisia hautausmaan kausityöntekijöitä. Olen saanut kausityön esimiehiltä palautetta, että suorituslisään liittyvät tavoitekeskustelut ovat hyvin työllistäviä. Onko tähän olemassa jotakin ratkaisumallia?

Vastaus:

Toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän työsuoritus arvioidaan kehityskeskustelussa ja samassa keskustelussa hänelle asetettaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Silloin kun on kyse määräaikaisesta palvelussuhteesta, tavoitteet asetetaan palvelussuhteen alussa ja työsuorituksen arviointi tehdään ennen palvelussuhteen päättymistä. Etenkin suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä palkataan kesäajaksi paljon määräaikaisia työntekijöitä hautausmaalle. Tällöin suorituslisää koskevien keskustelujen käyminen jokaisen kesätyöntekijän kanssa palvelussuhteen alussa ja lopussa voi olla kuormittavaa. Tällaisia tilanteita varten kirkon sopijaosapuolet ovat antaneet yhteisen ohjeen.

Lue myös: suorituslisän maksaminen määräaikaisissa palvelussuhteissa.


Yleiskirje palkantarkistuksista, lomarahavapaasta sopimisesta ja koronarokotuksista

25.3.2021

Yleiskirje A3/2021 sisältää:

  1. Palkantarkistukset 1.5.2021
  2. Lomarahavapaasta sopiminen
  3. Koronarokotukset

Yleiskirje A3/2021


Kutsu Kirteko -tapaamisiin

23.3.2021Kirteko 2030 -hanke

Kirkon pääsopijaosapuolet kutsuvat seurakuntien kirkkoherroja, talousjohtoa ja muita työnantajaedustajia sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja Kirteko-tapaamisiin keskustelemaan kirkon työn ja työelämän muutoksesta. Tapaamisten teemana on ”Tulevaisuuden työelämä tehdään yhdessä”. 

Tapaamisista neljä järjestetään webinaareina klo 12-14 pe 16.4., 23.4., 28.5. ja 24.9. Viides tapaamisista on Kirteko-gaala, jossa on tarkoitus kohdata 29.10. klo 12-16 livenä Helsingissä. Tapaamisten teemat ja tapaamiskohtaiset ilmoittautumislinkit ja ohjelmat löydätte Kirtekon sivuilta. Tapaamiset ovat kaikki maksuttomia.

Lämpimästi tervetuloa yhteiseen keskusteluun kaikki, kuulemaan toisten työyhteisöjen ajatuksia ja tekemään oman työyhteisön ajatuksia näkyviksi muille! Isompikin porukka samalta työpaikalta mahtuu mukaan! Vain 23.4.-webinaarissa osallistujamäärä on rajoitettu 80 hlöön.


Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

17.3.2021

Luottamusmieskurssien ajankohtia/järjestämistapaa koskevista muutoksista kerrotaan yleiskirjeessä A2/2021.


Kevan tutkimus: Kirkon työntekijät ja työyhteisöt selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta hyvin

11.3.2021

Kirkon alan työntekijät selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta hyvin, kun tarkastellaan työn merkitystä sekä työssä koettua innostusta ja työn iloa. Tämä käy ilmi Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimuksesta, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla puhelimitse kuntasektorin, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajia vuoden 2020 syys- ja marraskuun välisenä aikana.

Korona-ajan vaikutuksista työyhteisöihin kysyttiin tutkimuksessa erikseen. Valtaosa kirkon (85 %) ja kunta-alan (81 %) sekä valtion virastojen (87 %) työntekijöistä oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että heidän työyhteisönsä oli selviytynyt hyvin korona-ajasta.

Lue lisää


Vuoden 2020 Ajankohtaiskyselyn tulokset

10.2.2021

Kirkon työmarkkinalaitos keräsi loppusyksystä 2020 Ajankohtaiskyselyllä tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymien työnantajatoiminnasta ja henkilöstöstä. Kysely sisälsi perinteiset kysymykset henkilöstömenoja koskevista säästötarpeista ja -keinoista sekä käydyistä ja suunnitelluista tuta-menettelyistä. Sillä selvitettiin tällä kertaa myös koronavuoden haasteita ja työnantajatoimia. Kysely osoittaa, että henkilöstömenoihin kohdistuu edelleen säästöpaineita ja että tuta-menettelyt ovat lisääntymään päin, vaikka ne eivät ole seurakunnissa edelleenkään kovin yleisiä. Korona-ajan toimia ja selviytymistä työnantajat arvioivat erittäin myönteiseen sävyyn. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Tutustu kyselyn tuloksiin.


Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

7.1.2021

Yleiskirje luontoisetujen verotusarvoista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2021 on julkaistu.

Lue yleiskirje A1/2021


TYÖ2030-ohjelmalta rahoitusta työmarkkinaosapuolten yhteisille kehityshankkeille

18.12.2020

TYÖ2030-ohjelma on myöntänyt rahoitusta 12 toimialahankkeelle, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja työpaikoille erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Kirkon pääsopijaosapuolten Kirteko-hanke on yksi rahoituksen saajista. Sen toimin on tarkoitus edistää vuoropuhelua kirkossa ja sen työpaikoilla. Tavoitteeseen sisältyy myös pyrkimys vauhdittaa kirkon työpaikkojen koronakriisistä toipumista. Kirkon sopijaosapuolet informoivat Kirteko-hankkeesta lisää alkuvuodesta 2021.

TYÖ2030-ohjelman tiedote


Kaikki uutiset ja tiedotteet