Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajien edunvalvoja

Tietoa Kirkon työmarkkinalaitoksesta


Työmarkkinakeskusjärjestöjen ohjeistus tasa-arvosuunnitelmista

24.3.2023

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen ohjeistuksen tasa-arvosuunnitelmia koskienLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee tehdä suunnitelma ja päivittää se määräajoin, jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.

Lue lisää


Kutsu TYÖ2030-ohjelman päätöswebinaariin

23.3.2023

Päätöswebinaari kiteyttää työelämän hyvinvoinnin ja tuottavuuden uudet ratkaisut viideksi kokonaisuudeksi. Tilaisuudesta saat konkreettisia työkaluja ja oivalluksia oman työpaikkasi kehittämiseen.

Maksuton webinaari järjestetään perjantaina 31.3. klo 9-10.30. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.


Yleiskirjeiden ja uutiskirjeiden tilauslinkit

22.3.2023

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet sekä uutiskirjeet voi tilata omaan sähköpostiin seuraavista linkeistä:


Yleiskirje Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta 2023-2025 on julkaistu

6.3.2023

Yleiskirje sisältää uusien virka- ja työehtosopimusten keskeisen sisällön.

Yleiskirje 1/2023


KirVESTES 2023-2025 on hyväksytty

4.3.2023

Kirkon virka- ja työehtosopimus on hyväksytty ja voimassa 1.3.2023-28.2.2025. Palkkoja korotetaan 1.4.2023 lukien yleiskorotuksin, jotka hoidetaan keskitetysti Kipassa. Perhevapaiden palkallisia päiviä lisättiin toiselle vanhemmalle. Tämä tulee voimaan 1.3.2023 tai myöhemmin syntyneiden lasten vanhemmille.

Sopimusta esitellään tarkemmin keskiviikkona 8.3. klo 10-11 (ilmoittautuminen on päättynyt) sekä 15.3. klo 10-11 (ilmoittautuminen on päättynyt).

Tekstimuutoksia ei juuri tehty.

Katso tarkempi sisältö seuraavista linkeistä:

Yleiskirje asiasta julkaistaan 6.3.2023.


Lupa Avaintietojen toimittamiseen Kevaan!

2.3.2023

Kevan työnantaja-asiakkaille työkykyjohtamisen tueksi ja työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten arviointiin ja seurantaan tarkoitettu Avaintiedot palvelee myös seurakuntatyönantajia. Palvelussa on käytössä työkyvyttömyydenkustannusten laskenta, kyselyt ja työnantajakohtaiset eläke-, päätös- ja kuntoutustilastot sekä eläköitymisennusteet.

Kirkon työmarkkinalaitos toimittaa seurakuntatyönantajien Avaintiedoissa tarvittavat vuositiedot palveluun, jos seurakuntatyönantaja on antanut siihen luvan. Lupa annetaan Kevan Työnantajan verkkopalvelussa. Muistathan käydä antamassa tuon luvan, niin saamme kerättyä arvokasta seurantatietoa.


Kirkkolakiuudistuksella ei heikennetä viranhaltijan perhevapaaoikeutta eikä oikeusturvaa

1.3.2023

AKI-liitot huolestuivat kannanotossaan (AKI-liitot pettyneitä kirkkolakimietintöönLinkki avautuu uudessa välilehdessä) siitä, että kirkkolakiuudistus kaventaa viranhaltijan oikeutta perhevapaisiin. Kannanoton mukaan viranhaltijalta oltaisiin poistamassa oikeus palata aiempaan työhönsä perhevapaan jälkeen, jolloin viranhaltijoiden oikeus perhevapaisiin olisi uudessa viranhaltijalaissa huonompi kuin työntekijän.

Ehdotetussa viranhaltijalaissa ei olla muuttamassa vallitsevaa oikeustilaa viranhaltijan oikeudesta palata aiempaan työhönsä perhevapaalta palattuaan eikä siten heikennetä viranhaltijan perhevapaaoikeutta, vaikka ehdotetussa kirkon viranhaltijalain 40 §:ssä ei viitata työsopimuslain 4 luvun 9 §:ssä säädettyyn työntekijän oikeuteen palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. 

Lue lisää


Suomi tarvitsee ammattiosaajia - ammatillinen koulutus ei voi olla säästökohde

17.2.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on virkapuheenvuorossaan 15.2. esittänyt ammatillisen koulutustarjonnan vähentämistä ja resurssien ohjaamista koulutustasoa nostavaan koulutukseen. Ehdotus koskee erityisesti aikuisväestöä ja jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ammatillista koulutusta ja muita koulutusmuotoja tai niiden rahoitusta ei pidä asettaa vastakkain.

Lue lisää


Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä

7.2.2023

Kirkon työmarkkinalaitos ja henkilöstöedustajat ovat laatineet yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa oppaan Hyvästä käytöksestä seurakunnan toimielimissä. Opas on tarkoitettu tukemaan valtuutettujen työtä heidän luottamustoimessaan. Oppaassa kerrotaan luottamushenkilöiden roolista työantajan edustajana sekä hyvästä käytöksestä ja epäasialliseen käytökseen puuttumisen periaatteista. Oppaan tueksi olemme laatineet myös oheiset perehdytysdiat, joita voi käyttää esimerkiksi uusien valtuutettujen perehdytyksen osana. Jakakaa opasta ja tietoa siitä omalle seurakunnallenne sopivalla tavalla.

Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä -opas

Hyvä käytös seurakunnan toimielimissä -diat


 

Kaikki uutiset ja tiedotteet