Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajien edunvalvoja

Tietoa Kirkon työmarkkinalaitoksesta


Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 5/2020 on ilmestynyt

19.11.2020

Lue Uutiskirje 5/2020


Ajankohtaiskysely 2020

18.11.2020

Kirkon työmarkkinalaitos selvittää vuoden 2020 Ajankohtaiskyselyllä, miten seurakunnat ovat työnantajina ja työyhteisöinä tästä vuodesta selvinneet, minkälaisia haasteita korona on aiheuttanut ja minkälaisin toimin haasteisiin on vastattu. Kysely on lähetetty tänään KiT:n ja seurakuntien työnantajayhteyksiä hoitavien palkka-asiamiesten sähköpostiosoitteisiin. Pyydämme kyselyymme yhtä vastausta/seurakuntatalous ja toivomme, että vastauksen toimittava palkka-asiamies selvittää vastaukseen muidenkin johtoryhmäläisten näkemyksiä asioista. Vastausaikaa kyselyyn on marraskuu. Tuloksia kyselystä julkaisemme alkuvuodesta 2021. Lisätietoa kyselystä voi kysyä kit@evl.fi.


Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa

17.11.2020

Uudessa työaikalaissa on luovuttu ylitöiden enimmäismäärän sääntelystä. Sen sijaan säädetään työntekijän kokonaistyöajan enimmäismäärästä. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Lue tarkemmin yleiskirjeestä A12/2020.


Työajan lyheneminen vuodenvaihteessa

17.11.2020

Työaika lyhenee ensi vuodenvaihteessa. Yleistyöajassa uusi työaika on 38 tuntia 15 minuuttia ja toimistotyöajassa 36 tuntia 15 minuuttia. Osa-aikaisella työaika lyhenee samassa suhteessa kuin kokoaikaisella. Uusi työaika alkaa sen jakson alusta, joka alkaa ennen vuodenvaihdetta ja ulottuu vuoden 2021 puolelle. Lue tarkemmin yleiskirjeestä A12/2020.


Miksi on tärkeää pohtia palautteen antamista ja sen vastaanottamista?

4.11.2020

Kysymykseen vastaavat Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmän Aikuisten oikeesti -podcastissa neuvottelupäälliköt Anne Kaitainen JUKOsta ja Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitoksesta.

- Palautteella voidaan linjata yhteistä suuntaa ja luoda kannustavaa ja luottamuksellista ilmapiiriä, vaikuttaa ihmisten työmotivaatioon, työn iloon ja työn merkityksellisyyden kokemukseen tiivistää Marttila podcastissa. 

Kuuntele Aikuisten oikeesti -podcast: Palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen


Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin

22.10.2020

Yleiskirjeessä A11/2020 annetaan ohjeita, miten rekrytointitilanteessa voidaan varmistaa kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtävissä tarvittava osaaminen toisen asteen ammatillisen tutkintojärjestelmän tutkintojen avulla.

Yleiskirje A11/2020


Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään

22.10.2020

Yleiskirje A10/2020 sisältää suosituksen lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattavalta työntekijältä edellytettävistä tutkinnoista ja osaamisesta.

Yleiskirje A10/2020


Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen ohjeistus lisävapaapäivästä

21.10.2020

Uusi määräys työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän mahdollisuudesta saada lisävapaapäivä arkipyhänä tehdystä työstä tulee sovellettavaksi ensi joulusta lähtien. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat antaneet määräyksen soveltamisesta yhteisen ohjeen.

Lue ohjeistus yleiskirjeestä A9/2020.


KirVESTES 2020-2022 ja KyrkTAK 2020-2022 ovat tilattavissa

28.9.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 sekä Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 on julkaistu. Sopimuskirjoja voi tilata alla olevista linkeistä.

Huom. Tilauslinkit eivät toimi Internet Explorer -selaimella.


Julkisen alan työolot tutkitaan tänä vuonna

1.9.2020

Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimuksen haastattelut käynnistyvät syksyllä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan alkuvuonna 2021. Kirkko on tutkimuksessa mukana neljättä kertaa.

Lue lisää tutkimuksesta


Työmarkkinajärjestöt: Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa jatkettava vuoteen 2030

18.8.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) jatkamista vuoteen 2030 saakka ja riittävien voimavarojen turvaamista ohjelman toteutukselle ohjelmakauden loppuun asti. Ohjelma on tärkeä osa kokonaisuutta, jonka avulla yrityksiä ja työpaikkoja autetaan toipumaan koronakriisistä.

Lue lisää


Kaikki uutiset ja tiedotteet