Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajien edunvalvoja

Tietoa Kirkon työmarkkinalaitoksesta


Valtuuskunta hyväksyi neuvottelutuloksen

4.6.2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on tänään kokouksessaan hyväksynyt kirkon pääsopijaosapuolten neuvotteleman uuden Kirkon virka- ja työehtosopimuksen. Sopimus syntyy vasta, kun kaikkien pääsopijaosapuolten hallinnot ovat sen hyväksyneet. Tämän jälkeen sopimuksen sisältö on julkinen. Tietojemme mukaan julkistaminen on mahdollista torstaina 11.6.2020.


Neuvottelutulos saavutettiin

2.6.2020

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tänään päässeet neuvottelutulokseen Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta 2020-2022. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta käsittelee neuvottelutulosta kokouksessaan torstaina 4.6. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.


Työmarkkinakeskusjärjestöt: Verkkokoulutus nopeasti tehokäyttöön - helpotusta työttömyyteen ja työvoimapulaan 

28.4.2020

Verkkokoulutuksen saatavuutta tulee parantaa ripeällä aikataululla, jotta suomalaiset pääsevät hankkimaan työllistymistä tukevaa osaamista. Työmarkkinakeskusjärjestöt julkistivat yhteiset ehdotuksensa siitä, mitä koulutustoimia Suomi tarvitsee koronakriisin selättämiseksi.

Lue lisää


Poikkeusolot saivat ideat versomaan – tutustu työelämän selviytymistarinoihin koronavirusepidemian keskellä  

24.4.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt, ministeriöt ja Työterveyslaitos keräävät ja jakavat yhdessä kekseliäitä poikkeusolojen työkäytäntöjä, parhaita vinkkejä ja selviytymistarinoita eri aloilta ympäri Suomen. Työelämän selviytymistarinoita korona-ajan Suomesta -verkkosivustolle voi jättää oman vinkkinsä tai kertoa selviytymistarinansa ja samalla tutustua oppeihin ja oivalluksiin korona-ajan Suomesta.


Uusia kysymyksiä ja vastauksia

7.4.2020

KiT:n nettisivujen koronaohjeiden usein kysyttyä -sivustolle on lisätty kausityöntekijöiden rekrytointia ja sopimukseen perustuvaa lomauttamista koskevat kysymykset vastauksineen.


Työntekijöiden töihin paluu mahdollistettava koronan vasta-ainetestauksella

3.4.2020

Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, KT, KiT, SAK, STTK) esittävät yhdessä maan hallitukselle kehysriiheen, että valtio osallistuisi koronan vasta-ainetestien kustannuksiin. Järjestöjen mukaan testit pitäisi ottaa väliaikaisesti osaksi työterveyshuoltoa, jotta työntekijöiden töihin paluu mahdollistetaan sujuvasti.

Lue lisää


Työneuvostolle esitetty lausuntopyyntö

3.4.2020

Työneuvosto on saanut Akava ry:n Kirkon akateemiset Aki ry:n puolesta esittämän lausuntopyynnön työaikalain soveltamisesta ja tulkinnasta. Kirkon työmarkkinalaitoksella on mahdollisuus antaa asiasta oma lausumansa työneuvostolle. Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepposen mukaan on hyvä, että työneuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen. Kun työneuvoston lausunto saadaan, sitä on erittäin perusteltua kirkon sektorilla noudattaa, arvioi Piepponen.


Työaikalain tulkinnasta kirkon hengellisessä työssä

31.3.2020

Uuden työaikalain voimaantuloon liittyvien epäselvyyksien vuoksi Kirkon työmarkkinalaitos on työnantajan tulkintaetuoikeuden nojalla tarkentanut 9.3.2020 annettua pääsopijaosapuolten yhteistä ohjeistusta työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä.

Kirkon työmarkkinalaitoksen kanta ja ohje seurakuntatyönantajalle on, että työaikalain voimaantulo pitää aiemman soveltamisalatilanteen ennallaan, eikä siten edellytä seurakunnissa työnantajan käynnistämiä keskusteluja, toimenpiteitä tai päätöksiä viranhaltijoiden aseman arvioimiseksi tai muuttamiseksi.

Tarkennettu ohjeistus näkyy kokonaisuudessaan täältä. Ohjeistus on lähetetty myös seurakuntien kirkkoherroille ja palkka-asiamiehille.


Haastava kevät 2020

31.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen sopimusneuvottelut jatkuvat perjantaina 3.4. koronavirushaasteiden keskellä. ”Nyt tarvitsemme konsensusta ja voimia luottaa toinen toisiimme”, toteaa kirkon työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen. Hän taustoittaa seuraavassa työtä, jotka Kirkon työmarkkinalaitoksessa on tehty keväällä neuvotteluissa ja koronaviruksen iskeydyttyä Suomeen.

Lue kolumni


Uusi työaikalaki voimaan kirkossa 1.4.2020. Kirkon akateemisten (AKI r.y.) ohjeistusta ei tule noudattaa

30.3.2020

Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että uusi työaikalaki tulee voimaan kirkossa 1.4.2020 lukien. Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijaosapuolet ovat antaneet 9.3.2020 yhteisen ohjeen työaikalain soveltamisesta kirkon hengelliseen työhön sen tilanteen varalta, että uusia virka- ja työehtosopimuksia ei ole solmittu 31.3.2020 mennessä. Tämä ohje on edelleen voimassa ja sitä tulee noudattaa.

Kirkon akateemiset (AKI r.y.) on 30.3.2020 päivätyllä tiedotteella antanut oman ohjeistuksen työaikalain tulkinnasta 1.4.2020 lukien. Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että se edustaa työaikalain yksipuolista ja myös ilmeisen virheellistä tulkintaa. Se myös poikkeaa olennaisesti Kirkon sopijaosapuolten yhteisesti antamasta ohjeistuksesta.  AKI:n yksipuolisesti antamaa ohjeistusta uudesta työaikalaista ei tule seurakunnissa noudattaa miltään osin.

Kirkon työmarkkinalaitos antaa tarkemmat ohjeet 31.3.


Nyt on näytön paikka!

26.3.2020

Kirkon yksi päätehtävä on kautta aikojen ollut auttaa lähimmäisiä ja viedä tätä viestiä kaikkialle. Meillä on nyt näytön paikka osoittaa, että kykenemme tähän näinä vaikeina aikoina aivan konkreettisesti. Näin kirjoittaa työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen Kirkonkellon Kirkon työelämä 2020 -blogissa.

Lue blogi


Pitäkää ihmiset töissä!

25.3.2020

Seurakunnista on tullut kysymyksiä Kirkon työmarkkinalaitokselle lomautuksista koronavirustilanteeseen liittyen. Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että seurakunnissa tulisi nykyisessä tilanteessa pyrkiä lomautusten sijasta kaikin tavoin suuntaamaan koko henkilöstön työvoima tukemaan luovasti seurakunnan jäsenten ja koko yhteiskunnan selviytymistä nykyisen kriisitilanteen yli.

Lue lisää