Hyppää sisältöön

Kirkon työnantajien edunvalvoja

Tietoa Kirkon työmarkkinalaitoksesta


Ryhmähenkivakuutussopimus 2020

14.2.2020

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen sopimusehtojen tarkistamisesta vuodelle 2020.

Lue lisää yleiskirjeestä A2/2020


Leirityötä koskeva kysely

28.1.2020

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt selvittivät leirityön nykytilaa ja muutosta seurakunnissa. Kysely lähetettiin 40 seurakuntataloudelle sekä niiden leirityötä tekevälle henkilöstölle. Kyselyn perusteella leirityön määrässä ei ole tapahtunut viiden vuoden aikana oleellisia muutoksia. Leirien määrä, niiden kesto ja leireillä käytettävän henkilökunnan ja vapaaehtoisten määrä on pysynyt kokonaisuutena tarkastellen entisellään.

Kyselyn tulokset


KiT ja kirkon pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut uudesta kirkon virka- ja työehtosopimuksesta 

15.1.2020

Nykyinen KirVESTES on voimassa maaliskuun loppuun saakka.  

Neuvottelut kirkon uudesta virka- ja työehtosopimuksesta alkoivat pääneuvotteluryhmässä keskiviikkona 15. tammikuuta. Neuvotteluissa seurakuntatyönantajia edustaa Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon alan henkilöstöä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat. 

Neuvotteluissa sovitaan palkoista, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Niillä turvataan myös työrauha seurakuntiin ja muille kirkon työpaikoille sopimuskaudeksi. 

Kirkon sopimusten piirissä on n. 20 000 viranhaltijaa- ja työntekijää.  


Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

7.1.2020

Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2020 on julkaistu.

Lue yleiskirje A1/2020

Seurakuntien työelämän kehittäjiä palkittiin KirTEKO-palkinnoilla

10.12.2019

Yhdessä oppiminen ja verkostoitumisen edistämin olivat keskiössä, kun Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa palkittiin työelämän kehittäjiä KirTEKO-työelämäpalkinnoilla. Seurakuntaorganisaatiolle myönnettävän palkinnon sai Lohjan seurakunta työhyvinvointia lisänneestä työelämäkäytännöstään ja sen jakamisesta muille. Lisäksi palkinnon sai kolme aktiivista Kirtekon eri verkostoissa toimivaa henkilöä. Palkinnot jaettiin 10.12.2019 Kirkon talossa.

Lue lisää


Usein kysyttyä kokemuslisästä

9.12.2019

Usein kysyttyihin kysymyksiin on lisätty kokemuslisää koskevia kysymyksiä vastauksineen:

  • Kokemuslisän suuruus, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi
  • Kokemuslisän suuruus, kun uusi vuosisidonnainen palkanosa olisi erääntynyt 1.1.2020 (tai sen jälkeen)
  • Kokemuslisän suuruus, kun määräaikainen työsuhde uusitaan vuoden 2020 alussa
  • Kokemuslisän suuruus, kun määräaikainen työsuhde uusitaan vuoden 2020 aikana katkon jälkeen
  • Sijaisuuden päättymisen vaikutus kokemuslisään

Katso tästä kysymykset ja vastaukset