Hyppää sisältöön

Kirkon työmarkkinalaitoksen nettisivut ajan tasalle

4/2022

Kirkon työmarkkinalaitoksen tärkeä tehtävä on palvella ja tukea seurakuntia työnantajina. Meillä on töissä neljä juristia ja kaksi tukitehtävissä työskentelevää henkilöä. 

Seurakunnat voivat lähettää kirkon työmarkkinalaitokselle KirVESTES:iin ja yleisemmin työnantajana toimimiseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen kit@evl.fi ja tämä mahdollisuus onkin ahkerassa käytössä. Tavoitteena on vastata näihin kysymyksiin tai ainakin tehdä ensimmäinen jatkoselvityspyyntö seurakuntaan päin mahdollisimman nopeasti. Asiantuntijoihin voi myös olla puhelimitse yhteydessä.

Yllä mainittujen lisäksi Kirkon työmarkkinalaitoksen nettisivut osoitteessa evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos ovat työmarkkinaosaston tärkeä työväline jaettaessa tietoa ja tukea seurakunnille. Sivuilta löytyvät ajantasaiset työnantajauutiset ja niitä päivitetään aktiivisesti. Sivuja ladattiin viime vuoden aikana lähes 160 000 kertaa, joten ne on koettu hyödyllisiksi. Yksi osaston vuoden 2022 tavoitteista oli päivittää nettisivuja, jotta ne saadaan nykyistä paremmin vastaamaan seurakuntatyönantajien tarpeita. Aloitimme urakan elokuussa, jolloin tarkastelimme sivujen nykytilaa. Sivut on luotu vuonna 2019 ja ne ovat toimineet hyvin. Kuitenkin huomasimme, että niissä oli joiltain osin vanhentunutta materiaalia, joka oli syytä päivittää.

Erityisen suosittu osio on ollut työnantajan työkaluja -osuudessa oleva usein kysytyt kysymykset -kohta, jossa on palkkauksesta, vuosilomista ja työajoista usein kysyttäjä kysymyksiä. On huomattu, että seurakuntien arjessa samantyyppiset ongelmatilanteet voivat toistua vuosittain. Esimerkiksi lomakauden alussa kysytään paljon vuosilomiin liittyviä asioita ja tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että vastaukset ovat helposti löydettävissä.

Uudeksi työantajan työkaluksi tehdään poissaoloja koskeva osio, jossa käydään läpi muun muassa sairauspoissaolon palkallisuuteen ja palkattomuuteen liittyvää problematiikkaa.

Muuta tietoa työnantajan tueksi ja avuksi

Työnantajan työkaluissa on ohjeistusta myös siitä, miten henkilöstön asema pitää ottaa huomioon seurakuntarakennemuutostilanteissa, henkilöstöjohtamisen apuvälineitä ja tietoa Kevan tarjoamista palveluista seurakuntatyönantajille. Näiden lisäksi sivuilta on löydettävissä tietoa työnantajana toimimisesta kirkon sektorilla, erilaisia ohjeita ja suosituksia, tilastotietoa ja tietoa koodistoista sekä rekrytoinnista.

Työnantajana toimiminen edellyttää paljon osaamista. Tieto on usein jo olemassa ja onkin tärkeätä pystyä ohjaamaan kysyjät tiedon lähteille. Tähän on yritetty vastata nettisivujen päivittämisellä. Toivottavasti tässä työssä on onnistuttu riittävästi.

 

Ulla Westermarck
neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos