Hyppää sisältöön

Kirkon sopimusjärjestelmä

Kirkon sopimusjärjestelmä rakentuu kirkkotyönantajan ja työntekijöitä edustavien järjestöjen välisille neuvotteluille, joiden lopputuloksena on palvelussuhteen ehtoja koskeva virka- ja työehtosopimus. Myös sopimusten sisällöstä ja soveltamisesta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Neuvotteluissa Kirkon työmarkkinalaitos edustaa Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajayksiköitä, joita ovat seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus ja tuomiokapitulit.

Sopimusjärjestelmän puitteissa kehitetään myös laajemmin työmarkkinatoimintaa ja henkilöstöhallintoa. Sopijaosapuolet antavat myös suosituksia asioista, joista ei voida sopia virka- ja työehtosopimuksin, mutta joiden osalta henkilöstöpolitiikan on tarkoituksenmukaista olla mahdollisimman yhdenmukainen koko kirkossa.

Kirkon virka- ja työehtosopimusjärjestelmä käynnistyi vuoden 1975 alusta, jolloin tulivat voimaan lait evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehtosopimuksista sekä evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta.