Hyppää sisältöön

Mitä kuuluu, Kirteko?

1/2021

Kirteko eli Kirkon työelämä 2020 -ohjelma on nyt Kirteko 2030 -hanke. Se perustuu tuttuun tapaan KirVESTES:n työelämäryhmää koskevaan kirjaukseen. Kirjauksen mukaan ryhmän ja siten myös Kirtekon tehtävänä on tukea ja vauhdittaa seurakuntatyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia ja vahvistaa työn murroksessa niiden yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.

Sopimuskirjauksen vahva viesti on, että kirkon pääsopijaosapuolet pitävät työn ja työhyvinvoinnin kehittämistä tärkeänä ja että ne myös haluavat ohjelman tai nyt siis hankkeen muodossa tarjota seurakunnille siihen tukea ja välineitä. Hankkeella kirkon sopijaosapuolet liittyvät kansalliseen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan (TYÖ2030), jonka syksyn 2020 toimialahankehausta Kirtekolle myönnettiin 40 000 euron rahoitus.

Jo tässä vaiheessa suuri kiitos tuesta TYÖ2030-ohjelmalle! Sen avulla Kirtekossa on vuonna 2021 keskiössä kirkon työn ja työelämän tulevaisuudesta käytävä vuoropuhelu. Sitä on tarkoitus käydä sekä työpaikoilla että eri työpaikkojen toimijoiden kesken.

Vuoropuhelua työpaikoilla

Työpaikoilla käytävään vuoropuheluun Kirteko kutsuu mukaan kaikkia kirkon työyhteisöjä ja niissä työskenteleviä. Siihen tarjotaan välineeksi Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennusta. Sen avulla tapahtuva työyhteisön yhteinen vuoropuhelu on samalla keino kehittää itse-/yhteisöohjautuvuuden osaamista, minkä merkitys vain kasvaa tulevaisuuden työelämässä.  Valmennus tarjoaa käytännön välineitä myös ajankohtaisiin korona-ajan herättämiin osaamiskysymyksiin.

Valmennuskokonaisuus on suunniteltu niin, että sen voi käydä läpi työyhteisön itsensä määrittämällä tahdilla ja itse valitussa järjestyksessä, joko kokonaisuudessaan tai vain valituilta osin. Yhteistä prosessia voidaan tukea nimeämällä joku porukasta sitä koordinoimaan. Kirteko tarjoaa tähän tehtävään tueksi oppimisagentin manuaalin. Se soveltuu myös muiden valmennukseen osallistuvien käyttöön.

Linkki valmennukseen löytyy kirkon työntekijöiden Sakasti-intrasta. Sieltä löytyy myös Oppimisagentin manuaali.

Vuoropuhelua eri työpaikkojen toimijoiden kesken

Eri työpaikkojen välistä vuoropuhelua varten järjestetään Kirteko-tapaamisia, joihin kutsutaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöasiantuntijoita sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Tapaamisissa tarkastellaan esitysten ja alustusten avulla mahdollisimman vuorovaikutteisesti ja moniulotteisesti kirkon työn ja työelämän muutosta ja arvioidaan koronatilanteen vaikutusta siihen. Niissä vaikutetaan muun ohella myös yhteistyön ja luottamuksen vahvistumiseen.

Tapaamisista neljä, 16.4., 23.4., 28.5. ja 24.9., järjestetään webinaareina klo 12-14. Viimeisen eli 29. lokakuuta järjestettävän Kirteko-tapaamiseen on tarkoitus kokoontua perinteiseen tapaan ”paikan päälle”. Se on Kirteko-gaala, jossa vedetään keskustelun teemoja yhteen ja myös iloitaan yhdessä vuoden aikana koetuista onnistumisista. Tapaamisten ohjelmaa valmistellaan vielä. Ohjelmat ja ilmoittautumislinkit julkaistaan Kirtekon nettisivuilla.

Yhteiseen vuoropuhelu satsaaminen on tärkeää työelämän jatkuvan muutoksen vuoksi. Sitä tarvitaan myös edistämään alan selviytymistä ja nousua koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista. Työpaikkojen välisellä vuoropuhelulla ja verkostoitumisella on ollut tärkeä asema Kirtekossa myös aikaisemmin. Siitä on saatu työnantajien ja työntekijöiden edustajilta hyvää palautetta. TYÖ2030 ohjelman rahoituksen avulla Kirteko pystyy tarjoamaan tämän kaiken tällä kertaa maksutta. Otsikon kysymykseen, mitä kuuluu Kirteko, voi siten hyvillä mielin vastata: ”Kiitos, oikein hyvää kuuluu!”

 

Oili Marttila
neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos
projektipäällikkö, Kirteko 2030 -hanke