Kirkon työmarkkinalaitoksen järjestämä koulutus

Vuoden 2019 koulutuksia

 

KirVESTES:n soveltamispäivät

Koulutuksen aiheet:

 • Työvuorosuunnitelmien tekeminen; myös käytännön harjoituksia
 • Työajan keskeytykset ja työaikakorvaukset
 • Keskeiset vuosiloma-, virkavapaa- ja matkakorvausmääräykset

Kenelle tarkoitettu: Erityisesti seurakuntien uusille talouspäälliköille, henkilöstöpäälliköille sekä väliportaan esimiehille

Aika ja paikka: 24.-25.9.2019, Lapland Hotels, Kirkkokatu 3, Oulu. Ohjelma alkaa tiistaina 24.9.2019 klo 10.00 ja päättyy keskiviikkona 25.9.2019 klo 15.00.

Kouluttajat: Lakimies Timo von Boehm ja työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen

Hinta:

 • Kurssimaksu 215 euroa, joka sisältää kaikki ruokailut ja kahvit sekä kurssimateriaalin
 • Majoitus yhden hengen huoneessa 109 euroa ja 2-hengen huoneessa 124 euroa (KiT varaa tarvittaessa majoituksen)

Koulutuksen tavoite ja edellytykset:

 • Kurssilaiset osaavat laatia työvuoroluettelon eri henkilöstöryhmille. Kurssilla keskitytään erityisesti työvuorojen laadintaan käytännön näkökulmista.
 • Työvuoroluettelojen suunnittelijat osaavat ottaa työvuoroja laatiessaan huomioon erilaisten keskeytysten sekä arkipyhien vaikutuksen työn suunnittelussa. Myös työaikakorvausten laskenta tulee tutuksi.
 • Esimiehet osaavat soveltaa keskeisiä vuosiloman antamiseen ja loman kulumiseen, virkavapauksiin (myös sairauslomiin) ja matkakorvauksiin liittyviä KirVESTES:sin määräyksiä.
 • Osallistujilta edellytetään, että he esittävät kouluttajalle etukäteen yhden omaan työhön liittyvän kysymyksen, joka koskee KirVESTES:n soveltamista. Kysymykset käsitellään koulutuspäivien aikana. Kysymykset lähetetään Timo von Boehmille timo.boehm(at)evl.fi

Koulutuksen ohjelma

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt

Työelämätaitojen verkkovalmennus

Kirtekon työelämätaitojen valmennuskokonaisuus verkossa 30.9. klo 14 järjestettävästä avauswebinaarista alkaen kahden vuoden ajan. Soveltuu kaikille kirkon työntekijöille. Verkkovalmennus on ainakin tämän syksyn ajan osallistujille maksutonta.

Kirteko -verkostotapaamiset

 • 8.10.2019, Tietotalo, Kilpisenkatu 1, Jyväskylä
 • 10.10.2019, Meeting Park Forum Campus, Yrjönkatu 29 C, Helsinki

Verkostotapaamisten ohjelmat ja ilmoittautuminen. Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.9.2019.

Palvelussuhteen elinkaari

Koulutuksen aiheet: Virka- ja työsuhteen eroja ja rekrytoinnissa huomioon otettavia seikkoja, irtisanominen, yhteistoimintamenettely

Kenelle tarkoitettu: Seurakuntien talouspäälliköille, henkilöstöpääliköille ja väliportaan esimiehille

Aika ja paikka: 13.11.2019, Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, Tampere.  Ohjelma alkaa klo 9.30 ja päättyy klo 16.00

Kouluttaja: Lakimies Timo von Boehm

Hinta: Kurssimaksu 115 euroa, joka sisältää ruokailun ja kahvit sekä kurssimateriaalin

Koulutuksen ohjelma

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä, viimeinen ilmoittautumispäivä 30.10.2019

 

Yleiset ehdot koulutuksille
Koulutustilaisuudet ovat maksullisia, jollei toisin ole mainittu. Hinta sisältää yleensä tulokahvin, lounaan, iltapäiväkahvin ja kurssimateriaalin. Tilaisuudet alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00, jollei toisin ole mainittu.
Koulutustilaisuuksiin voi osallistua vain ilmoittautumalla etukäteen. Joissain paikoissa on tilan vuoksi rajoitus osallistujamäärälle. Koulutukseen otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollinen peruutus tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta, muutoin osallistumismaksu peritään.