Hyppää sisältöön

Kirkon työmarkkinalaitos

Evankelis-luterilaisen kirkon työnantajan edunvalvontaa työmarkkina-asioissa hoitava viranomainen on Kirkon työmarkkinalaitos. Sen tehtävänä on evankelis-luterilaisen kirkon työnantajayksiköiden puolesta neuvotella ja sopia niiden palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista.

Työmarkkinalaitos huolehtii siitä, että palkkoja ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevat sopimusratkaisut sopivat sekä kansantalouden että kirkon talouden ja toiminnan vaatimuksiin ja että kirkko toimii työmarkkina-asioissa kaikin puolin ajanmukaisesti.

Kirkon työmarkkinalaitos on yksi Suomen työmarkkinoiden keskusorganisaatioista (ns. työmarkkinakeskusjärjestö). Se toimii siten toisaalta keskusjärjestötasolla kirkon edunvalvojana työmarkkina-asioissa sekä toisaalta ns. liittotasolla solmimalla alakohtaisia virka- ja työehtosopimuksia.

Kirkon työmarkkinalaitos oli vuoden 2005 loppuun asti nimeltään Kirkon sopimusvaltuuskunta.

Kirkon sopimusjärjestelmä