Hyppää sisältöön

Tasa-arvosuunnitelma

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edellyttää erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman laatimista työnantajalta, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 30. Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet.


Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää: 

  • selvitys seurakunnan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskeva palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; 
  • käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; 
  • arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. 

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava vähintään joka toinen vuosi. Palkkakartoitus voidaan paikallisesti sopia tehtäväksi vähintään joka kolmas vuosi, jos tasa-arvosuunnitelma muilta osin tehdään vuosittain.

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava ja käsiteltävä Kirkon yhteistoimintasopimuksen edellyttämässä jatkuvassa yhteistoiminnassa. Suunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle.

Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstösuunnitelmaan, koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.