Hyppää sisältöön

Höylälastuja kiehkuralla

Palkkaus

Kirkon työntekijöiden palkat määräytyvät Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2023-2025 (KirVESTES) mukaisesti. Sopimus sisältää määräykset

  • kirkon yleisestä palkkausjärjestelmästä ja
  • tuntipalkkajärjestelmästä.

Ylimmän johdon palkkaus määräytyy kuitenkin 28.2.2025 saakka seuraavien sopimusten mukaisesti:

  • Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä seurakunnissa ja
  • Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta.

Nämä sopimukset koskevat kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa seurakunnassa/seurakuntayhtymässä.

Nuorten (kausityöntekijät ja opiskelijat) ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkaukseen voidaan Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2023-2025 sijasta soveltaa Työehtosopimusta nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta.

Palkkausjärjestelmät: KirVESTES 2023-2025 Luku 2.2

KirVESTES 2023-2025 mukaiset euromääräiset palkat, palkkiot ja korvaukset

 

Usein kysyttyä johdon palkkauksesta ja suorituslisästä

 

Suorituslisän maksaminen, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi

 

Seurakunnassamme on mietitty seuraavaa asiaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden ajan ja sen jälkeen päätetään maksaa hänelle suorituslisää hänen työsuorituksensa perusteella. Työntekijän palvelussuhde muuttuu kuitenkin osa-aikaiseksi kesken sen vuoden, kun suorituslisää maksetaan. Voimmeko kuitenkin maksaa hänelle suorituslisän täytenä, koska se on ansaittu silloin, kun työntekijä oli kokoaikainen?

 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Osa-aikaiselle työntekijälle palkka maksetaan siinä suhteessa kuin on hänen työaikansa (KirVESTES 14 §). Myös suorituslisä maksetaan siis osa-aikaprosentin mukaan.

 

Suorituslisän osalta kyse ei ole lisän ansaitsemisesta, vaan siitä, että työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain maksettavan palkan osana.

 

Suorituslisän maksaminen palvelussuhteen päättyessä

 

Meidän seurakunnassamme on työntekijä, jonka työsuoritusta on arvioitu ja hänelle tullaan maksamaan suorituslisää seuraavan vuoden ajan. Työntekijän palvelussuhde päättyy kuitenkin kesken vuoden, syyskuun lopussa. Maksammeko loppuvuoden suorituslisän hänelle kertasuorituksena?

 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan vuoden ajan kuukausittain. Jos palvelussuhde päättyy kesken vuoden, myös suorituslisän maksaminen päättyy. Suorituslisää voidaan maksaa vain niin kauan kuin palvelussuhde on voimassa. Näin säästyneet suorituslisät jäävät jakamatta.

 

Suorituslisäpäätösten antaminen tiedoksi esimiehille

 

Onko kaikki seurakunnan suorituslisäpäätökset annettava tiedoksi kaikille esimiehille?

 

Vastaus:

Suoristuslisien saajien nimet annetaan tiedoksi vain näiden työntekijöiden omille esimiehille. Kullakin esimiehelle annetaan tiedot vain niistä työntekijöistä, jotka ovat hänen alaisiaan.