Hyppää sisältöön

Tilastoraportit seurakunnan henkilöstöstä

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstöjohtamisen avuksi laaditaan tammikuusta 2020 alkaen kerran kuussa henkilöstötilaston kuukausiraportti ja kerran vuodessa sitä täydentävä henkilöstötilaston vuosiraportti. Raportit ovat seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaisia. Niiden tilastoja voidaan paikallisen harkinnan mukaan hyödyntää myös henkilöstökertomuksessa/henkilöstötilinpäätöksessä.

Raportit lähetetään muiden Kirkkohallituksessa laadittavien tilastoraporttien tapaan sähköpostilla

  • seurakuntien kirkkoherroille ja talouspäälliköille sekä
  • seurakuntayhtymien talous- ja henkilöstöjohdolle.

Henkilöstötilaston kuukausiraportti sisältää tietoa mm. henkilöstörakenteesta, henkilöstöresursseista, sairauspoissaoloista ja henkilöstökuluista. Osa tiedoista koskee yhtä kuukautta, osa on kumulatiivista tietoa. Raportti sisältää myös vertailutietoa seurakunnan omaan vuoden takaiseen tilanteeseen nähden sekä oman hiippakunnan ja koko maan jäsenmäärältään lähimpiin seurakuntiin nähden.

Henkilöstötilaston vuosiraportti sisältää tietoja, joiden jatkuvaa kuukausittaista seurantaa ei ole pidetty tarpeellisena. Vuosiraportissa on nyt tietoa henkilöstön ikärakenteesta, sukupuolirakenteesta ja koulutusasteesta.

Raporttien sisällöstä on laadittu

Siinä on hyödynnetty

Raporttien henkilöstö- ja palkkatiedot on saatu Kirkon palvelukeskuksen järjestelmistä. Jos jotkin raporttien tiedoista vaikuttavat virheellisiltä, on suositeltavaa tarkistaa selosteesta, miten ko. raportin taulukko laaditaan/tunnusluvut lasketaan. Lisäksi on tarkistettava, mitä/miten tietoja seurakunnassa palvelukeskuksen järjestelmiin tallennetaan.

Otamme mielellämme vastaan raporttia koskevia kysymyksiä, kehittämisehdotuksia ja muuta palautetta sähköpostiosoitteeseen kit@evl.fi.

 

Henkilöstötilinpäätös seurakunnassa