Hyppää sisältöön

Raitiovaunun risteävät kiskot kadulla

Kirkon työmarkkinalaitoksen palvelut seurakunnille

Kirkon työmarkkinalaitos (KiT) edustaa seurakuntia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa ja sopii niiden puolesta henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sekä toimii muutoinkin seurakuntien edunvalvojana työmarkkina-asioissa. Seurakunnille tämä näkyy esimerkiksi Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimus -kirjan (KirVESTES) sopimusmääräyksinä.

KiT tarjoaa seurakuntatyönantajille useita palveluja:

Uutiskirjeet ja yleiskirjeet

KiT:n sähköiset uutiskirjeet antavat tietoa ajankohtaisista asioista sekä yleiskirjeet sopimus- ja työmarkkina-asioista. KiT:n uutiskirjeet löydät Ajankohtaista -sivuilta.

Tilaa uutiskirje.

Neuvonta

KiT antaa neuvontaa virka- ja työehtosopimus- ja henkilöstöasioissa puhelimitse ja sähköpostitse. Sähköpostikysymykset lähetetään osoitteeseen kit@evl.fi.

KiT:n puhelinneuvonta on keskitetty numeroon 09 1802 442. 

Usein kysytyt kysymykset

KiT:n vastauksia seurakuntien usein kysymiin kysymyksiin on koottu Palvelussuhde-osion alle teemoittain. Kysymyksiä ja vastauksia täydennetään ja julkaistaan sitä mukaan, kun uutta aineistoa saadaan koottua.

Koulutus

KiT järjestää koulutustilaisuuksia sopimus- ja henkilöstöasioista. Työsuojelukoulutukset toteutetaan yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Tietoja koulutuksista on kirkon koulutuskalenterissa.

Tietoja tulevista KiT:n järjestämistä koulutuksista.

KiT:n sähköpostiin kit@evl.fi voi lähettää vinkkejä työnantajan toivomasta koulutuksesta. KiT:n henkilöstöresurssien puitteissa voidaan myös järjestää räätälöityjä koulutuksia seurakuntaa työnantajana edustaville viranhaltijoille sekä esimiehille.

Tilastot

Sopimus- ja neuvottelutoiminnan kustannuslaskentaa varten kerätään vuosittain henkilöstöä koskevaa tietoa. Tietojen pohjalta tehdään myös henkilöstöä koskevia tilastoja seurakunnittain ja hiippakunnittain. Tilastoja henkilöstön lukumääristä ja palkoista on Tilastot ja koodistot -sivuilla sekä Kirkon tilastopalvelu -sivuilla.

Seurakuntien toimintaa ja työyhteisöjen tilaa KiT selvittää erilliskyselyillä (webropol-kyselyt). Niiden tuloksista tiedotetaan KiT:n sivuilla sekä uutiskirjeillä ja yleiskirjeillä.

Työelämän kehittäminen

KiT tukee seurakuntien toimia tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämiseksi monipuolisella, eri toimijoita kokoavalla verkostoyhteistyöllä sekä erilaisia verkostotapaamisia ja kokeiluja järjestämällä.

Kirkon työelämä 2020 -ohjelma (Kirteko)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Muut palvelut