Hyppää sisältöön

Raitiovaunun risteävät kiskot kadulla

Kirkon työmarkkinalaitoksen palvelut seurakunnille

Kirkon työmarkkinalaitos (KiT) edustaa seurakuntia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa ja sopii niiden puolesta henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sekä toimii muutoinkin seurakuntien edunvalvojana työmarkkina-asioissa. Seurakunnille tämä näkyy esimerkiksi Kirkon virka- ja työehtosopimus -kirjan (KirVESTES) sopimusmääräyksinä.

KiT tarjoaa seurakuntatyönantajille useita palveluja:

Uutiskirjeet ja yleiskirjeet

KiT:n sähköiset uutiskirjeet antavat tietoa ajankohtaisista asioista sekä yleiskirjeet sopimus- ja työmarkkina-asioista. KiT:n uutiskirjeet löydät Ajankohtaista -sivuilta.

Tilaa uutiskirje.

Neuvonta

KiT antaa neuvontaa virka- ja työehtosopimus- ja henkilöstöasioissa puhelimitse ja sähköpostitse. Sähköpostikysymykset lähetetään osoitteeseen kit@evl.fi.

KiT:n puhelinneuvonta on keskitetty numeroon 09 1802 442. 

Usein kysytyt kysymykset

KiT:n vastauksia seurakuntien usein kysymiin kysymyksiin on koottu Palvelussuhde-osion alle teemoittain. Kysymyksiä ja vastauksia täydennetään ja julkaistaan sitä mukaan, kun uutta aineistoa saadaan koottua.

Koulutus

KiT järjestää koulutustilaisuuksia sopimus- ja henkilöstöasioista. Työsuojelukoulutukset toteutetaan yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Tietoja koulutuksista on kirkon koulutuskalenterissa.

Tietoja tulevista KiT:n järjestämistä koulutuksista.

KiT:n sähköpostiin kit@evl.fi voi lähettää vinkkejä työnantajan toivomasta koulutuksesta. KiT:n henkilöstöresurssien puitteissa voidaan myös järjestää räätälöityjä koulutuksia seurakuntaa työnantajana edustaville viranhaltijoille sekä esimiehille.

Tilastot

Sopimus- ja neuvottelutoiminnan kustannuslaskentaa varten kerätään vuosittain henkilöstöä koskevaa tietoa. Tietojen pohjalta tehdään myös henkilöstöä koskevia tilastoja seurakunnittain ja hiippakunnittain. Tilastoja henkilöstön lukumääristä ja palkoista on Tilastot ja koodistot -sivuilla sekä Kirkon tilastopalvelu -sivuilla.

Seurakuntien toimintaa ja työyhteisöjen tilaa KiT selvittää erilliskyselyillä (webropol-kyselyt). Niiden tuloksista tiedotetaan KiT:n sivuilla sekä uutiskirjeillä ja yleiskirjeillä.

Muut palvelut