Hyppää sisältöön

Yleiskirje 7/2022

22.6.2022

Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille

 

1. Yleistä  

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat KirVESTES 2022-2024 allekirjoituspöytäkirjan 8 §:n perusteella päivittäneet yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisästä 3.10.2018 annetun yhteisen ohjeen.

Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä 1.1.2020 lukien käytössä ollut palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle[1] tämän työsuorituksen perusteella.

Suorituslisää koskeva määräys on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 26 §:ssä. Sen mukaisesti viranhaltijalle / työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä suorituslisää. Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta päättää työnantaja.

Pääsopijaosapuolten yhteinen tavoite on ollut ohjeistaa yleisemmistä suorituslisän soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä ja samalla palauttaa mieliin kyseisen järjestelmän perusperiaatteita.

Päivitetty ohje on luettavissa kokonaisuudessaan tästä: Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille.

2. Suorituslisäjärjestelmästä erityisesti huomioitavia asioita

  • Työntekijän/ viranhaltijan työsuoritus aina arvioidaan, jos hän kuuluu KirVESTES:n yleisen palkkausjärjestelmän soveltamisalaan ja hänen palvelussuhteensa kestää vähintään neljä kuukautta.
  • Suorituslisäjärjestelmästä on perusteltua viestiä koko henkilöstölle. Oleellista on, että henkilöstö tuntee järjestelmän perusteet, arviointiprosessin toteutustavan ja palkitsemisen edellytykset.
  • Paikallisten järjestelmien toimivuutta on hyvä arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa muuttaa niitä sopimalla toimivimmiksi. Toimivista suorituslisää koskevista käytänteistä kannattaa kysyä kokemuksia esimerkiksi toisista seurakunnista.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Anna Kaarina Piepponen

 

Neuvottelupäällikkö           Ulla Westermarck

 

Yleiskirje 7/2022

 

[1] Näissä ohjeissa työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijaa.