Hyppää sisältöön

Työaika

Kirkon henkilöstössä on sekä työajallisia että työajattomia työntekijöitä. Noin kolmannes kirkon henkilöstöstä on työaikalain ulkopuolella.

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä se aika, jolloin viranhaltija/työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.

TyöaikamuodotTaskukelloja

Kirkon henkilöstöstä suurin osa on työajan piirissä. Heihin sovellettavia työaikamuotoja ovat

  • yleistyöaika
  • toimistotyöaika.

Toimistotyöaikaa sovelletaan viranhaltijoihin/työntekijöihin, joiden työtehtävät ovat luonteeltaan toimisto-, hallinto- tai suunnittelutehtäviä. Toimistotyöajan täysi työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Muihin työajallisiin työtehtäviin sovelletaan yleistyöaikaa, jossa täysi työaika tasoittuu 1-4 viikon jaksossa keskimäärään 38 tuntia 15 minuuttia.

Sopimuksen työaikaa koskevien määräysten lisäksi työajan piirissä oleviin sovelletaan työaikalakia, ellei sopimuksella ei ole sovittu työaikalain säännöksistä poikkeavasti.

Työajaton työ (hengellinen työ)

Työajattomiin hengellisen työn viranhaltijoihin/työntekijöihin ei sovelleta työaikaa. Työajattomia ovat ensinnäkin uskonnollisia toimituksia suorittavat viranhaltijat/työntekijät (papit ja kanttorit). Työajattomia ovat yleensä myös sellaiset julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- ja diakoniatyötä tekevät viranhaltijat/työntekijät, joiden työajan käyttöä ei valvota ja jotka siten voivat itse päättää työajastaan.

Heihin ei sovelleta työaikalakia eikä heidän työaikaansa määritellä tunteina ja minuutteina, mutta heille on määritelty vapaapäivät ja periaatteet vapaapäivien siirrosta.

Työajattomia ovat myös joidenkin suurimpien seurakuntien tai seurakuntayhtymien ylin johto.

 

KirVESTES 2023-2025 VI osa Työaika