Hyppää sisältöön

Pääryhmässä sovittua

2/2024

Etätyötä ja kohti liikunnallisemman työn arkea

Maanantaina 20.5.2024 pääryhmässä sovittiin kahden melko erilaisen asian suosittelusta. Tavallaan ne kuitenkin liittyvät toisiinsa: etätyön käytänteet  sekä liittyminen Suomen Olympiakomitean ”liikkuva ja toimintakykyinen Suomi” -hankkeeseen.

Molempia on työstetty pitkin kevättä. Tosin kumpikaan ei ole täysin uusi asia. Etätyö on ollut mahdollista yhä useammalle tekniikan kehityttyä koko 2000-luvun. Ja varhaisin työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen kannanotto aiheesta vuodelta 2005 löytyy edelleen KiT:n sivuilta. Emme aio sitä poistaa, koska uudempaa ei Euroopan tasolla ole saatu aikaan, vaikka sellainen on valmistelussa.

Etätyön muututtua koronan aikana välttämättömyydeksi ja kun yhä suuremmat työntekijäjoukot sitä tekevät, on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen ja hyvien käytänteiden luominen entistä tärkeämpää. Näitä on hiukan avattu suosituksessa, joka toimii tavallaan muistilistana työpaikoille asioista, jotka ainakin kannattaa yhdessä miettiä ja tasaisin väliajoin myös tarkistaa, jotta käytänteet ja tavat pysyvät mielissä ja niihin sitoudutaan. Kukin työyhteisö tekee omat yksityiskohtaiset ratkaisunsa etä- ja lähityön suhteen.

Olympiakomitea aloitti jo viime vuonna suomalaisten toimintakyvyn nostamiseen tähtäävän kampanjan, johon liittyivät keväällä 2023 kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt Kirkon työmarkkinalaitos mukaan lukien. Keväällä 2024 Kirkkohallitus liittyi mukaan ja kannustaa seurakuntia tekemään samoin. Nyt 20.5.2024 kirkon pääsopijaosapuolet liittyivät myös mukaan kehottaen kaikkia kirkon työyhteisöjä edistämään liikkuvamman työarjen saavuttamista. Jokainen työyhteisö on erilainen ja kirkon piirissä myös työt vaihtelevat monin tavoin. On töitä, joissa väistämättä liikutaan paljon ja toisaalta on töitä, joissa istutaan aivan liikaa. Kaikkeen tekemiseen kannattaa yrittää liittää ainakin selkeät tauot ja vähintään pientä venyttelyä, jotta verenkierto elpyy. Kunnianhimon asteen kukin työyhteisö ja yksilö voivat asettaa itse. Hyvä kunto kohottaa mielialaa ja siitä syntyy pysyvä hyvän kierre.

 

Anna Kaarina Piepponen
työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos