Hyppää sisältöön

Valmistelu-, edunvalvonta- ja täytäntöönpanotehtävät

 

Kirkon työmarkkinalaitokselle kuuluvat asiat valmistelee Kirkkohallituksessa työmarkkinaosasto. Työmarkkinaosastolla hoidetaan työnantajaedunvalvontaa, neuvotellaan virka- ja työehtosopimuksista sekä huolehditaan päätösten toimeenpanosta.

Valmistelu-, neuvottelu- ja täytäntöönpanotehtävien ohella työmarkkinaosaston viranhaltijat antavat seurakunnille ja kirkon muille työnantajayksiköille työmarkkina-asioita ja henkilöstöhallintoa koskevaa sekä sopimusten soveltamista ja henkilöstöhallintoa koskevaa neuvontaa sekä osallistuvat hallinto- ja taloushenkilöstön kouluttamiseen.

Työmarkkinaosasto huolehtii yhteydenpidosta seurakuntiin ja kirkon muihin työantajayksiköihin, eri viranomaisiin sekä työmarkkinaosapuolten edustajiin.

Lisäksi työmarkkinaosasto kerää työmarkkinatoiminnassa ja henkilöstöhallinnon kehittämistyössä tarvittavia tilastotietoja.