Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä työajasta

 

Hengellinen työ

Työajattoman oikeus lisävapaapäivään arkipyhänä tehdystä työstä (142 § 5 mom.)
Papin tehtävien hoidon osa-aikaistaminen
Työajattoman hengellisen työn osa-aikaisuus

 

Työaikasuunnittelu

Arkipyhien vaikutus työaikaan
Jakson muuttaminen yleistyöajassa
Jakson pituudesta sopiminen
Jakson pituus
Muutokset työaikaan jaksotyössä
Osatyöaika ja työajan sijoittaminen
Palkkasaatavien vanhentuminen
Päivittäinen lepoaika
Siirtyminen 4-päiväiseen työviikkoon
Työajan tasoittumisjärjestelmän laatiminen
Työntekijän kuuluminen työajan piiriin
”Työputken” pituus ja viikkolepo
Työvuoroluettelon pakollisuus

 

Työaikakorvaukset yleistyöaika

Arkipyhän vaikutus viikon työaikaan
Lastenohjaajan leirityö
Lisätyö ja korvaus viikoittaisen vapaa-ajan menettämisestä
Menetetyn viikkolevon korvauksen huomioiminen lomapalkkaan ja -korvaukseen
Osa-aikatyö ja arkipyhät
Tarvittaessa työhön tulevan ylityö
Työajan keskeytyksen vaikutus viikon työaikaan
Työsopimussuhteisen nuorisotyöntekijän työaikakorvaukset
Vapaana annettavat työaikakorvaukset ja sairausloma
Yleistyöajassa olevien työaika arkipyhäviikolla

 

Työaikakorvaukset toimistotyöaika

Työaikakorvauksen laskeminen
Lisätyön ja ylityön korvaaminen
Työaika arkipyhäviikolla
Arkipyhän vaikutus osa-aikatyössä
Arkipyhä osa-aikatyössä

 

Muut työaikakorvaukset

Työaikakorvauksen pyöristäminen
Pitkän työpäivän korvaus