Hyppää sisältöön

Kevan työhyvinvointitutkimuksesta tietoa kirkon työolojen kehittämiseen

 

Kirkon työntekijöistä yli 90 prosenttia pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Neljä viidestä kirkon työntekijästä kokee työssään työn iloa ja innostusta. Lähes saman verran on valmis suosittelemaan työnantajaansa. Tämä käy ilmi Kevan Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksesta, jonka kohteena olivat evankelis-luterilaisen kirkon, kunta-alan ja valtion työntekijät. Kirkko on ollut tutkimuksessa mukana vuodesta 2014 alkaen.

Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa työhönsä on työhyvinvoinnin kannalta tärkeää

Työhyvinvointi on monella mittarilla tarkasteltuna säilynyt hyvänä. Työhyvinvointia vahvistaa työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa työhönsä. Kirkon alalla kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa työhön liittyviin asioihin on edelleen korkea (73 %). Myös arviot työhyvinvoinnin kehittymisestä ovat myönteisiä. Puolet vastaajista katsoi, että työhyvinvointi on kehittynyt omassa työyhteisössä selvästi tai jonkin verran parempaan suuntaan.

Työnantaja kannustaa kehittymään

Kirkon työntekijöistä noin neljä viidestä kokee, että heidän osaamisensa suhteessa työn vaatimuksiin on sopiva. Työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti osaamisen kehittämiseen. Yli 70 prosenttia vastaajista ilmoitti työnantajan kannustavan ammatilliseen kehittymiseen. Näin kokevien määrä on kasvanut hieman vuosista 2016 ja 2014.

Ilmapiiriä pitää työyhteisössään hyvänä tai erinomaisena 62 prosenttia vastaajista ja 75 prosenttia katsoo voivansa luottaa ihmisiin työyhteisössään. Huolestuttavaa kuitenkin on, että epäasiallista kohtelua työyhteisössään on vuoden aikana kokenut joka kolmas työntekijä. Onneksi kaksi kolmesta kirkon alan työntekijästä on edelleen tyytyväinen esimieheensä, pitää hänen toimintaansa tasapuolisena ja oikeudenmukaisena, ja saa tukea ja apua esimieheltään sitä tarvitessaan.

Kirkon työmarkkinalaitos pitää työhyvinvoinnin kehityksen seuraamista tärkeänä ja kannustaa työpaikkoja tutustumaan tutkimukseen. Tiedon avulla löydetään kehittämiskohteita ja tunnistetaan vahvuuksia, joita kirkon alalla on edelleen huomattavan paljon. Työmarkkinalaitos hyödyntää tutkimustuloksia edunvalvonta- ja neuvottelutoiminnassaan sekä Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa (Kirteko), jolla tuetaan seurakuntien työelämän kehittämistyötä yhdessä kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa. Kirkon työmarkkinalaitoksen näkemyksen mukaan henkilöstön hyvinvointi on tuloksellisen toiminnan edellytys.

Lisätiedot:

Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus

Anna Kaarina Piepponen, työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos, p. 040 688 1472

Oili Marttila, neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos, p. 050 594 1710