Hyppää sisältöön

Yleiskirje A4/2018

30.5.2018

Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä

Kirkon työmarkkinalaitos, Juko ry, Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon alat ry ovat yhteistyössä laatineet ohjeen työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä. Tämä ohjeistus koskee työajallisia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Ohje ei koske työajattomia hengellisen työn viranhaltijoita.

Ohje on tarkoitettu seurakuntien esimiestyön tueksi työaikoja suunniteltaessa. Sitä voidaan käyttää myös, kun uusia esimiehiä perehdytetään tehtäviin. Tämä koskee erityisesti ns. väliportaan esimiehiä, joille työaikamääräykset ja niiden soveltaminen eivät välttämättä ole ennestään tuttuja. Ohjetta voi käyttää myös työntekijöiden perehdytyksessä.

Ohjeilla on tarkoitus täsmentää työaikamääräysten jo olemassa olevaa käytännön soveltamista. Niillä ei ole tarkoitus luoda uusia käytäntöjä tai tulkintoja.

 

 

Työmarkkinajohtaja            Vuokko Piekkala

 

Työmarkkina-asiamies       Pauliina Hirsimäki

 

Liite: Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä

 

Yleiskirje A4/2018