Hyppää sisältöön

Sopimuskierros häämöttää

Kolumni 4/2019

Vientialat alkoivat neuvotella uusista työehtosopimuksista elo-syyskuun vaihteessa. Samalla käynnistyivät spekulaatiot ns. yleisen linjan muodostavasta palkkaratkaisun tasosta. Sen ylittämistä on myös jo vaadittu kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon hoitohenkilöstön toimesta. Varsinaisesti julkinen sektori, kirkko mukaan lukien aloittaa neuvottelut vuoden vaihteen tienoilla. Ei siis ihme, että tulevasta neuvottelukierroksesta on povattu vaikeaa. Lisää vaikeusastetta siihen tuo maailmantalouden epävarmuus ja ennusteet talouskasvun hiipumisesta.

Maltti on valttia kirkon sektorilla

Kirkon sektorin talouden kokonaiskuva ei vaikuta yhtään muuta julkista sektoria ruusuisemmalta, päinvastoin, arvioi Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtaja Tapio Tähtinen tulevan neuvottelukierroksen edellytyksiä. Tähtinen on myös kirkolliskokouksen jäsen ja toimii talousvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on erittäin perehtynyt kirkon talouden tilanteeseen ja tuntee talousennusteet hyvin. Hän korostaa, että kirkon taloudellinen liikkumavara on hyvin kapea mutta että seurakuntatalouksien välillä on suuria eroja. Tärkeää tässä tilanteessa on Tähtisen mukaan joustavuus kaikissa sopimusratkaisun osissa tekstimuutokset mukaan lukien. Tärkeintä on aina saavuttaa työrauha sopimuskauden ajaksi, mutta entistä merkittävämpää on ymmärtää talouden lainalaisuudet ja sopia sen mukaisesti, arvioi Tähtinen ja jatkaa, että maltti on valttia seuraavalla kierroksella.

Tukea työelämätaitojen kehittämiseen

Lähetekeskustelua tulevaa neuvottelukierrosta silmällä pitäen käytiin Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta kokouksessa, joka järjestettiin Joensuussa 12.-13.9.2019. Valtuuskunnan jäsenille esiteltiin myös Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen yhdessä toteuttamaa Kirteko-ohjelmaa. Pääpaino siinä on syksyllä kaikille kirkossa töissä oleville tarjottavissa työelämätaitojen kehittämiseen tähtäävissä digitaalisen oppimisen moduuleissa, jotka toteuttaa Filosofian Akatemia. Valtuuskunnan jäsenet pitivät hanketta hyvänä ja erityisesti uuden kokeileminen sai kannatusta.

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta vieraili kokouksensa yhteydessä Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymässä ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Seurakuntayhtymässä valtuuskunnan kiinnostusta herätti henkilöstösuunnitelmaan perustuva tavoite tiivistää ja kehittää yhteistyötä yli työalojen- ja seurakuntien rajojen. Itä-Suomen yliopistossa, joka on yksi kolmesta Suomen yliopistoista, jossa annetaan teologian maisterin tutkintoon johtavaa opetusta, vahvistui käsitys Suomen yliopisto-opetuksen ja -tutkimuksen korkeasta tasosta. Kiitosta sai myös teologian opetuksen yhteydet käytännön työelämään.

Työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen