Hyppää sisältöön

Työyhteisöt syksyllä 2021

5/2021

Koronapandemia muutti keväällä 2020 työelämää ja työntekemisen muotoja. Koronapandemia kasvatti myös kirkon sektorilla tehtävää etätyön määrää. Tällä hetkellä syksyllä 2021 valtiovalta on suunnittelemassa korona-suojaustoimien purkua ja katseet ovat kääntymässä siihen, että mitä sitten korona-exitin jälkeen? On muistettava, että korona-exit koskee myös työpaikkoja. Ovatko työpaikan uudet toimintatavat tulleet jäädäkseen?

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 7.7.2021 ulostulollaan kiinnittäneet työpaikkojen huomiota siihen, että työpaikoilla on nyt etsikkoaika luoda koronan jälkeiset uudet käytännöt. Sen mukaisesti: ”Nyt on työnantajien ja työntekijöiden oikea hetki yhdessä suunnitella sitä, miten siirtyminen ’uuteen normaaliin’ tapahtuu ja miten työpaikan arkea kannattaa uudistaa.”

Uusi normaali kirkon työyhteisöissä

Monessa työyhteisössä digitaalisuus ja hybridityö ovat merkittävästi lisääntyneet. Nyt on tärkeätä arvioida kunkin työyhteisön työnteon pelisäännöt ja varmistaa, että ne ovat kaikkien tiedossa. Kirkon työyhteisöissä on tarkoituksenmukaista käydä keskustelua sopivista työnteon muodoista ja työskentelytavoista ja päivittää ne vastaamaan nykytarpeita. Henkilöstön näkemyksiä on tärkeä kuulla.

Käsitteiden selkeyden vuoksi on pidettävä erillään etätyön tekeminen ja kirkon sektorilla tehtävä työajaton työ. Niillä tarkoitetaan eri työnteon muotoja.

Tämä keskustelu uudesta normaalista onkin jo aloitettu aktiivisesti kirkon sektorilla vaikkakin suurin osa kirkon sektorilla tehtävästä työstä on läsnätyönä tehtävää työtä, jota myös jatkossa voidaan tehdä vain fyysisesti läsnä olevana. Tärkeätä on myös huomioida läsnätyötä tekevät samalla, kun etätyö lisääntyy. Työnantajan suorittamassa arvioinnissa huomioidaan minkä kaltaisissa töissä, missä määrin ja millä tavoin etätyötä voi tehdä.

Arvioinnissa on olennaista pitää mielessä seuraavia olennaisia asioita;

  • Työntekijällä ja viranhaltijalla ei ole subjektiivista oikeutta etätöiden tekemiseen.
  • Etätyön tekeminen perustuu sopimukseen, jonka työntekijä tai viranhaltija ja työnantaja tekevät. Tämä sopimus on milloin tahansa irtisanottavissa, mikäli henkilö ei noudata työnteon ehtoja. Esimerkiksi silloin kun ei olla oltu työnantajan tavoitettavissa määrättyinä ajankohtina.
  • Etätyön tekeminen ei poikkea läsnätyönä tehtävästä työstä. Etätyön tekemiseen sovelletaan samaa lainsäädäntöä sekä samoja virka- ja työehtosopimuksia kuin läsnätyössä oltaessa. Mikään ei ole muuttunut sen osalta.
  • Kaikille ei etätyön tekeminen sovi. Voi tulla eteen tilanteita, että esimerkiksi työhyvinvoinnin kannalta on henkilö määrättävä etätöistä takaisin läsnätyöhön.

Olennaista on hakea kullakin työpaikalla työtehtäviin parhaiten soveltuvia ratkaisuja, jotka tukevat työnteon arkea, tuottavuutta ja työhyvinvointia. Johtaminen ja esihenkilötyö ovat keskeisiä tekijöitä siinä, että paluu työpaikoille sujuu hyvinvointia tukien. Pitkittyneen kriisin jälkeen tärkeää on kiinnittää erityistä huomiota yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin.

 

Ulla Westermarck
neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos