Hyppää sisältöön

Edellisvuosien perintöä uudelle vuodelle 2023

1/2023

KirVESTES-neuvotteluista

Kirkon pääsopijajärjestöt aloittivat joulukuun puolivälin tienoilla neuvottelut, joiden tavoitteena oli saada aikaan neuvottelutulos nk. kakkosvuodesta. Keväällä 2022 solmittu sopimushan on kaksivuotinen, mutta palkkojen tarkistuksista sovittiin maaliskuussa vain vuoden 2022 osalta. Sopimukseen kuului, että vuoden 2023 tarkistuksista oli sovittava vuoden 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen koko sopimus oli irtisanottavissa. Nyt 17.1.2023 olemme tilanteessa, jossa kirkon henkilöstöjärjestöt ovat yhteisesti irtisanoneet sopimuksen, mikä tosin oli odotettavissa, kun neuvottelutulosta ei saavutettu määräajassa eikä edes tammikuun alkuviikkojen aikana.

Kyse ei ole suuren suurista näkemyseroista tilannekuvassa tai siitä, etteikö yhteistä tahtotilaa kirkon pöydässä olisi ollut neuvottelutuloksen saavuttamisen merkitsevyydestä, vaan tällä kierroksella suurin vaikutus on kirkon ulkopuolisilla tekijöillä. Suomen työmarkkinatilanne on sumputtumassa, kun eri toimialat vilkuilevat toisiaan ja odottavat nk. päänavaajaa (ensimmäinen sopimus).

Ymmärrys siitä, että poikkeuksellisen korkea inflaatio, korkojen nousu ja tulevaisuuden näkymien epävarmuus vaikuttavat lopputuloksen syntymiseen suuresti, on jaettu neuvottelupöydässä. Nyt on vain oltava kärsivällisiä ja luotettava, että neuvottelut voidaan saada nopeastikin päätökseen, jos ja kun syntymässä oleva sumppu lähtee purkautumaan.

Koronasta

Koronan jälkeistä elämää on harjoiteltu jo melko pitkään. Ja osa meistä on ehkä jo tyystin unohtanut maskien kanssa veivaamisen ja jopa käsihygienian. Eri tiedot maailmalta kuitenkin kertovat, että virus jatkaa kulkuaan ja uusia variaatioita kehittyy edelleen. Samoin on jo ennustettu, että uusi korona-aalto iskisi Suomeen maaliskuussa. Näitä tietoja vasten, vaikka THL:n virallinen linja lisärokotusten ottamiselle on tiukka, suosittelee Kirkon työmarkkinalaitos, että kaikki kirkon työnantajat arvioivat oman työyhteisönsä koronavastustuskykyä ja samalla tarkistavat työterveyshuollon sopimuksensa siltä osin, että onko vahvistusrokotteita mahdollista antaa. On ilmeistä, ettei vahvistusrokotteista ole haittaa. Ja jos työnantaja tarjoaa joka tapauksessa influenssarokotuksia, niin uuden, päivitetyn arvion tekeminen sen suhteen, olisiko myös koronarokotevahvistuksen aika, olisi nyt. Täysin selkeän, ”käskyttävän” ohjeen antaminen on haastavaa tilanteessa, jossa THL:n ja STM:n kanta eriävät. Joka tapauksessa Kirkon työmarkkinalaitoksessa on päädytty siihen, että edellä esitetty kehotus on syytä antaa. Korona ei ole poistumassa keskuudestamme ja tutkimusnäyttö esimerkiksi long-covidista on jo sitä luokkaa, että suojautumiskeinoja virusta vastaan on syytä pitää ajan tasalla.

Korona aiheutti viime vuosille suuria ”pakotetun etätyön jaksoja”. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut ja yleisten etätyökehotusten aikana on takana. Paluu työpaikoille on tapahtunut melko eritahtisesti, vaikka se voi tapahtua turvallisesti, kunhan aiemmin opittuja käytäntöjä mm käsihygieniasta ja etäisyyksistä noudatetaan. Kyse on aina viime kädessä kunkin itsenäisen työnantajan omista linjauksista. Monet työnantajat ovat päätyneet sellaiseen hybridimalliin, että läsnäoloa työpisteellä vaaditaan. Joissakin organisaatioissa riittää muutama päivä kuukaudessa, mutta melko yleisesti kuulee ”kolme päivää viikossa” -linjauksesta. Tutkimustuloksiakin läsnätyön hyödyistä on yhä enemmän käytettävissä. Kirkon työmarkkinalaitos muistuttaa, että töiden järjestäminen ja johtaminen on työnantajan tehtävä ja velvollisuus. Subjektiivista oikeutta kieltäytyä läsnätyöstä ei ole kenelläkään palvelussuhteessa kirkkoon olevalla.

Kirkkolakipaketista

Uuden kirkkolain ja sen yhteydessä säädettävien muiden lakien käsittely on alkamassa eduskunnan valiokunnissa. Kuulemisia järjestetään ainakin hallinto- ja perustuslakivaliokunnassa tammi-helmikuun aikana. Edellä esitetty tieto nostaa optimismia sen suhteen, että kirkkolakipaketti ehditään käsitellä tämän istuntokauden aikana ja ennen valtiopäivien päättymistä. Asia varmistuu maaliskuun 3. päivään mennessä, koska silloin istuntokausi päättyy eduskuntavaalien vuoksi. Aikataulu on lakien käsittelylle hyvin kireä, joten varmuutta kirkkolakipaketin kohtalosta ei ole.

 

Anna Kaarina Piepponen
työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos