Hyppää sisältöön

Yleiskirje 2/2024

10.4.2024

 

Tarkennuksia paikalliseen järjestelyeräneuvotteluun

Kirkon työmarkkinalaitokselle ja kirkon pääsopijajärjestöille on tullut seurakunnista tiedusteluja siitä, ketkä edustavat yleistä palkkausjärjestelmää koskevissa 0,5 %:n järjestelyeräneuvotteluissa palkansaajia. Neuvottelujen käymistä koskevaa ohjeistusta tarkennetaan tässä yleiskirjeessä. Lisäksi Kirkon työmarkkinalaitos järjestää järjestelyeräneuvottelua koskevan Teams-infotilaisuuden seurakuntien työnantajaedustajille perjantaina 12.4.2024 klo 10–12 suomeksi ja klo 13–15 ruotsiksi. Ilmoittautumislinkki Teams-infoon on Kirkon työmarkkinalaitoksen internetsivulla: Kirkon työmarkkinalaitos. Suomenkieliseen tilaisuuteen voi ilmoittautua vielä keskiviikkona 10.4.2024 ja ruotsinkieliseen tilaisuuteen torstaina 11.4.2024.

Toisin kuin yleiskirjeessä 1/2024 on sanottu, Kipalta saadun tiedon perusteella paikallisesti saavutetun neuvottelutuloksen mukaisista palkantarkistuksista ilmoitus Kipalle tehdään vasta syyskuun aikana. Ilmoituksen tekemistä Kipalle selostetaan seuraavassa.

1. Järjestelyvaraerän jakamista koskevan ilmoituksen tekeminen Kipalle

Kipalta saadun tiedon mukaan palkkaa koskeva muutosilmoitus järjestelyeräneuvottelusta on syytä tehdä Kipalle vasta syyskuun 2024 aikana eli vasta sen jälkeen, kun Kipa on 1.9.2024 tarkistanut palkkoja palkkakilpailukykysopimuksen mukaisella yleiskorotuksella. Vaikka paikalliset järjestelyeräneuvottelut olisi käyty seurakunnassa jo hyvissä ajoin ennen syyskuuta 2024, ilmoitus Kipalle tulee tehdä vasta syyskuun 2024 aikana. Syynä tähän on se, että mikäli järjestelyerän perusteella tehtävä palkantarkistus ilmoitetaan Kipalle ennen kuin Kipa on tehnyt syyskuun 2024 peruspalkkojen yleiskorotusta koskevan ajon, korottuu myös lokakuussa voimaan tuleva järjestelyerä. Tällaista korotusta järjestelyerän perusteella tehtyyn palkantarkistukseen ei ole tarkoitettu. Tämän vuoksi seurakuntia kehotetaan toimimaan seuraavasti:

a) Tekemään palkantarkistusta koskevan muutoslomakkeen Kipalle vasta syyskuun 2024 aikana. Syyskuun aikana tehty muutosilmoitus järjestelyerän perusteella tehtävistä palkantarkistuksista ehditään saada mukaan lokakuussa voimaan tulevia peruspalkkoja koskevaan palkka-ajoon.

b) Jos seurakunta on jo ehtinyt tehdä palkanmuutosilmoituksen Kipalle, seurakuntaa kehotetaan ”perumaan” tämä ilmoitus uudella ilmoituksella ja sen lisäksi tekemään ”varsinainen” palkanmuutosilmoitus syyskuun alussa edellisen kohdan mukaisesti.

KiT pahoittelee asiasta aiheutuvaa vaivaa. KiT:llä ei ollut järjestelyeräratkaisusta osana palkkakilpailukykyratkaisua neuvotellessaan tietoa mainitusta Kipan ohjelmiston ominaisuudesta. Kipa ohjeistaa omasta puolestaan muutosilmoituksen tekemisen sekä aikataulun tarkemmin kesän loppupuolella.

2. Henkilöstön edustajat paikallisessa järjestelyeräneuvottelussa

Yleisenä lähtökohtana paikallisissa neuvotteluissa on aina, että palkansaajia niissä edustavat pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet. Pääsopimuksen 13 §:n mukaiset paikalliset täytäntöönpanoneuvottelut, tässä tapauksessa järjestelyeräneuvottelut, käyvät pääsopimuksen 2 § 3 momentin mukaan työntekijäpuolelta pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet. Pääsopijajärjestöjä on kolme, Juko, Kirkon alat ja Kirkon alan unioni, joten palkansaajapuolen neuvottelijoita voi olla enintään kolme.

Aina kaikille pääsopijajärjestöille ei ole valittu seurakuntaan pääluottamusmiestä. Juuri tämän tilanteen vaikutusta on seurakunnista tiedusteltu niin KiT:ltä kuin pääsopijajärjestöiltä. Pääsopimuksessa on varauduttu myös tähän tilanteeseen. Jos pääsopijajärjestöillä ei ole valittuna pääluottamusmiestä seurakunnassa, pääsopimuksen 2 § 3 momentin mukaan pääsopijajärjestöä edustaa täytäntöönpanoneuvottelussa (järjestelyeräneuvottelussa) ”sen jäsenten seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden keskuudestaan valitsema neuvottelija”. Tällainen tilanne voi syntyä siitä syystä, että pääsopijajärjestöllä ei ole seurakunnassa pääluottamusmiehen valitsemiseksi vaadittua viittä jäsentä tai pääluottamusmiehen valinta on jäänyt muusta syystä suorittamatta. Eri tilanteiden ratkaisemista avataan seuraavassa tarkemmin.

a) Seurakuntaan on valittu pääluottamusmies kaikista kolmesta pääsopijajärjestöstä. Nämä käyvät koko seurakunnan henkilöstön, niin liittoon kuuluvien kuin järjestäytymättömien puolesta järjestelyeräneuvottelut.

b) Seurakuntatalouteen on valittu pääluottamusmies vain yhdestä tai kahdesta pääsopijajärjestöstä, mutta ei kaikista kolmesta. Tällöin valitut pääluottamusmiehet neuvottelevat omien jäsentensä puolesta. Sen pääsopijajärjestön jäsenten, jolle ei ole valittu pääluottamusmiestä, tulee valita keskuudestaan neuvottelija, joka neuvottelee puolestaan kyseisen pääsopijajärjestön jäsenten puolesta. Yhdessä nämä neuvottelijat neuvottelevat kaikkien yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkantarkistuksista eli edustavat järjestelyeräneuvotteluissa myös järjestäytymättömiä viranhaltijoita ja työntekijöitä. Ammattiliittoon järjestäytymättömille viranhaltijoille ja työntekijöille ei valita koskaan omaa edustajaa paikallisiin neuvotteluihin. Myöskään sellaiseen ammattiliittoon järjestäytyneet viranhaltijat tai työntekijät, joka ammattiliitto ei kuulu mainittuihin kolmeen kirkon pääsopijajärjestöön tai niiden alajärjestöön, eivät saa edustajaa järjestelyeräneuvotteluun, vaikka ovatkin järjestäytyneitä työntekijöitä.

c) Seurakuntatalouteen ei ole valittu yhtään pääluottamusmiestä. Tällöin kunkin pääsopijajärjestön jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajan tätä järjestelyeräneuvottelua varten. Nämä käyvät neuvottelut kaikkien yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden puolesta. Lisäksi siinä tilanteessa, että jollain pääsopijajärjestöllä ei ole yhtään jäsentä seurakunnassa, tämä pääsopijajärjestö on neuvotteluissa ilman edustajaa.

 

 

Työmarkkinajohtaja         Anna Kaarina Piepponen

 

Lakimies                            Timo von Boehm

 

Yleiskirje 2/2024