Hyppää sisältöön

Nuorten kesätyö

Alle 18-vuotiaat ovat lainsäädännön mukaan nuoria työntekijöitä. He eivät saa tehdä aivan samoja töitä eivätkä samoin ehdoin kuin aikuiset. Työnantajan on syytä ennen työsuhteeseen ottamista selvittää, minkälaista työtä ja millä ehdoilla nuorella työntekijällä voidaan teettää. Laissa on säännökset mm. nuorten työntekijöiden työhön ottamisen edellytyksistä, säännöllisestä työajasta ja enimmäistyöajasta, työajan sijoittelusta ja lepoajoista, työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä, työnantajan ohjauksesta ja opastusvelvollisuudesta sekä terveystarkastusten järjestämisestä.

Kesätyöntekijä haravoi hautausmaalla

 

Tärkeimmät nuoriin työntekijöihin sovellettavat säännökset:

Lisätietoa nuorten kesätyön pelisäännöistä löytyy muun muassa Työsuojeluhallinnon verkkosivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Työsopimus

Jotta nuoren työelämä saa hyvän alun ja nuori saa aidon ja oikean kuvan työelämän pelisäännöistä, on työnantajan huolehdittava siitä, että nuorelle tarjotaan työtä, joka vastaa hänen ikäänsä ja osaamistaan, ja että häntä kohdellaan aivan kuin ketä tahansa täysivaltaista työyhteisön jäsentä. Hänen kanssaan mm. tehdään työsopimus kirjallisesti ja työn päätyttyä annetaan työtodistus.

Perehdyttäminen

Työnantajan on huolehdittava myös nuoren työntekijän perehdyttämisestä. Se on tärkeää silloinkin, kun työsuhde on lyhyt. Yksittäisen kesätyöntekijän perehdyttäminen on esimiehen vastuulla. Perehdytystehtäviin voi osallistua työpaikan muita työntekijöitä sen mukaisesti kuin on tarkoituksenmukaista. Jokaisen työntekijän työpaikalla on tarpeen tunnistaa vastuunsa toimia siten, että työpaikasta jää nuorelle hyvä kuva. Perehdyttämisessä voidaan hyödyntää Kirkkohallituksessa laadittua perehdyttämisohjetta ja Työturvallisuuskeskuksen perehdyttämisaineistoja.

Nuoren kesätyöntekijän palkkaus