Hyppää sisältöön

Kyselyt

Seurakuntatyöpaikkojen tilaa ja työoloja sekä työnantajien toimintaa ja tarpeita monitoroidaan erilaisten kyselyiden avulla. Kirkon työmarkkinaosasto toteuttaa mm. ajankohtaiskyselyn ja on mukana Julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen toteuttamisessa yhteistyössä Kevan kanssa.

 

Ajankohtaiskysely

Kirkon työmarkkinalaitos selvittää ajankohtaiskyselyllä mm.

  • seurakuntatalouksien tasapainottamis-/säästötarpeita ja niissä käytettyjä keinoja
  • seurakuntatyönantajien KirVESTES:n soveltamiseen liittyviä toimia.

Kirkon työmarkkinalaitos tarvitsee kyselystä saatavia tietoja mm. edunvalvontatyössä sekä kehitettäessä seurakuntien/seurakuntayhtymien tuki- ja neuvontapalveluja.

Kysely palvelee myös seurakuntatyönantajia. Ne saavat siitä tietoa jäsen-/henkilöstömäärältään vastaavien seurakuntien tilasta/toimenpiteistä.

Ajankohtaiskysely toteutetaan yleensä kerran vuodessa, tarvittaessa useamminkin.

Leirityötä koskeva kysely

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt selvittivät leirityön nykytilaa ja muutosta seurakunnissa. Kysely lähetettiin 40 seurakuntataloudelle sekä niiden leirityötä tekevälle henkilöstölle vuoden 2018 lopulla.

Julkisen alan työhyvinvointi

Kirkon henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia on selvitetty vuodesta 2014 alkaen joka toinen vuosi tehtävällä Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksella. Tutkimuksen tekee Keva yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän kanssa. Kirkon työmarkkinalaitos on edustettuna Kuntaryhmässä. Tutkimuksessa haastatellaan puhelimitse 3 500 julkisen alan palkansaajaa, joista 500 on kirkon työntekijöitä.

Viimeisimmän työhyvinvointitutkimuksen tulokset julkaistiin tammikuussa 2023 Kevan tutkimusraportissa.

Työhyvinvoinnin johtaminen ja työterveysyhteistyö

Keva on toteuttanut Työhyvinvoinnin ja työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö seurakunnissa -tutkimuksen yhteistyössä Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa vuonna 2018. Tutkimusaineisto kerättiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstöasioista vastaaville lähetetyllä sähköisellä kyselyllä kesä-syyskuussa 2018.