Hyppää sisältöön

Yleiskirje A2/2020

14.2.2020

1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2020

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutuksen sopimusehtojen tarkistamisesta vuodelle 2020. Vakuutuskorvaukset ovat pysyneet entisenä. Vakuutusehdoissa on tapahtunut seuraavia muutoksia:

  • Vakuutussummien nimityksiä on muutettu. Perussummaa kutsutaan uudessa sopimuksessa leskenosuudeksi ja lapsikorotusta lapsenosuudeksi. Tapaturmakorotus on säilynyt nimeltään entisenä.
  • Avopuolison määritelmää on täydennetty siten, että avopuolisona pidetään myös sellaista henkilöä, joka kuollessaan eli jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja yhteistaloutta oli jatkunut yhdenjaksoisesti ennen vakuutetun kuolemaa vähintään viisi vuotta.
  • Ns. 5 vuoden jatkoturva työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yhteydessä on poistettu.
  • Korvauksen hakemiselle on asetettu määräaika. Korvausta on haettava kymmenen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana edunjättäjä on kuollut.

Kirkon pääsopijaosapuolten välistä sopimusta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta on tarkistettu yllä sanottua vastaavasti. Lisäksi sopimukseen on tehty eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Ryhmähenkivakuutussopimus 2020 on tämän yleiskirjeen liitteenä.

2. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A3/2019 oli virhe yhden Kirkon alat ry:n luottamusmieskurssin osalta. Kirkon alat ry:n luottamusmieskurssin oikea ajankohta on:

 Kurssi

 Vanha pvm

 Uusi pvm

 Paikka

 Luottamusmieskurssi A

 23.-24.4.2020

 20.-21.4.2020

 Tampere

 

 

 

Työmarkkinajohtaja         Anna Kaarina Piepponen

                                                                                          

Lakimies                             Timo von Boehm

 

Liite: Ryhmähenkivakuutussopimus 2020

 

Yleiskirje A2/2020