Hyppää sisältöön

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Ylimmän johdon palkkaus määräytyy kaikissa seurakunnissa/seurakuntayhtymissä 28.2.2025 saakka ylimmän johdon palkkausjärjestelmää koskevan sopimuksen mukaisesti.

  • Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta, KirVESTES 2023-2025 Liite 6
  • Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä seurakunnissa, KirVESTES 2023-2025 Liite7

Palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet

Keskeiset palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet on koottu erilliseksi oppaaksi:

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja peruspalkka -ohjeita seurakunnille

KirVESTES:n 2023-2025 mukaiset palkantarkistukset

Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.4.2023 lukien 4,5 %:n yleiskorotuksella.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.4.2023.

Yleiskirje 1/2023

Ilmoitukset/esitykset Kirkon työmarkkinalaitokselle

Seurakunnassa/seurakuntayhtymässä tehdyt päätökset peruspalkan tarkistamisesta sekä hinnoitteluryhmän muutosta koskeva esitys perusteluineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kit@evl.fi

Tilastotietoa ylimmän johdon palkoista

Tiedot perustuvat seurakuntien Kirkon työmarkkinalaitokselle lähettämiin palkan tarkistamista koskeviin päätöksiin.

Ylimmän johdon peruspalkat ja desiilit 1.3.2021

K-/J- hinnoitteluryhmien euromääräiset asteikot 1.4.2023

Katso myös usein kysyttyä ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä