Hyppää sisältöön

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä

Ylimmän johdon palkkaus määräytyy kaikissa seurakunnissa/seurakuntayhtymissä 29.2.2024 saakka ylimmän johdon palkkausjärjestelmää koskevan sopimuksen mukaisesti.

  • Sopimus virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta, KirVESTES 2022-2024 Liite 6
  • Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä seurakunnissa, KirVESTES 2022-2024 Liite7

Palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet

Keskeiset palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet on koottu erilliseksi oppaaksi:

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja peruspalkka -ohjeita seurakunnille

KirVESTES:n 2022-2024 mukaiset palkantarkistukset

Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.6.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella.

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja 1.6.2022.

Yleiskirje 2/2022

Ilmoitukset/esitykset Kirkon työmarkkinalaitokselle

Seurakunnassa/seurakuntayhtymässä tehdyt päätökset peruspalkan tarkistamisesta sekä hinnoitteluryhmän muutosta koskeva esitys perusteluineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kit@evl.fi

Tilastotietoa ylimmän johdon palkoista

Tiedot perustuvat seurakuntien Kirkon työmarkkinalaitokselle lähettämiin palkan tarkistamista koskeviin päätöksiin.

Ylimmän johdon peruspalkat ja desiilit 1.3.2021

K-/J- hinnoitteluryhmien euromääräiset asteikot 1.6.2022

Katso myös usein kysyttyä ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä