Hyppää sisältöön

Yhteistoiminta

Seurakuntatyönantajan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta määräytyy Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kirkossa ei sovelleta yhteistoimintalakia. Kirkon yhteistoimintasopimus sisältää yhteistoimintalainsäädännön sijasta noudatettavat määräykset työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta. Sen lisäksi kirkon yhteistoimintasopimukseen on sisällytetty työsuojelulainsäädännön edellyttämät määräykset työsuojelun yhteistoiminnasta. Yhteistoimintasopimusta sovelletaan myös seurakuntayhtymissä, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa.  Kivijono kiemurtelee meressä.

Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa. Tärkeä tavoite on myös edistää työntekijöiden osallistumista työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoiminnan tavoitteena on kestävän ja hyvän yhteistyön sekä työelämän laadun samanaikainen kehittäminen.

Työnantaja vastaa siitä, että sopimuksen mukainen yhteistoiminta toteutuu työpaikalla. Työntekijöiden on osaltaan toimittava yhteistyössä työnantajan kanssa sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeistä on, että työnantaja

  • tunnistaa asiat, jotka edellyttävät yhteistoimintamenettelyä ennen niiden ratkaisemista
  • tunnistaa yhteistoiminnan osapuolet ja asian käsittelyfoorumin
  • ajoittaa asian käsittelyn oikein ja
  • käy asiasta aitoa vuoropuhelua asiasta riippuen henkilöstön edustajien tai koko henkilöstön  kanssa.

 

Kirkon yhteistoimintasopimus