Hyppää sisältöön

Osittaisen vanhempainvapaan myöntämistä ja käyttöä koskevia periaatteita

 

  1. Kokoaikainen ja osittainen vanhempainvapaa ovat kaksi eri työ- tai virkavapaan muotoa, joiden myöntämistä ja käyttöä käsitellään aina erikseen omina kokonaisuuksinansa.
  1. Osittaiseen vanhempainvapaaseen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan sen järjestäminen edellyttää aina yksimielisyyttä. Osittainen vanhempainvapaa on sopimukseen perustuva järjestely. Jos työnantaja kieltäytyy sen järjestämisestä, työnantajan on ilmoitettava, miksi kieltäytyy.
  1. Osittainen vanhempainvapaa on osittaista työ- tai virkavapaata. Poissaolo työstä työ- tai virkavapaan aikana voidaan järjestää monilla eri tavoilla, esim. yksittäisinä kokoaikaisina työstä poissaolopäivinä, osatyöajan jakamisena tasaisesti viikon viidelle työpäivälle tai muulla järjestelyllä, jolla työaika tasautuu työ- tai virkavapaaprosentin mukaiseen keskimäärään 1–4 viikon tasoittumisjakson aikana.
  1. Osittainen vanhempainvapaa on aina palkatonta poissaoloa eli sen ajalta ei makseta palkkaetuja. Tämä koskee samalla tavalla niin työajallisia kuin työajattomia. Osa-aikatyöstä osittaisen vanhempainvapaan aikana maksetaan tehtävän työajan/työmäärän mukainen normaali osa-aikapalkka.
  1. Kela saattaa maksaa päivärahaa osittaisen vanhempainvapaan ajalta, jos sen edellyttämät ehdot osa-aikaisen työn määrästä ja järjestämistavasta täyttyvät. Jos mahdollista, nämä reunaehdot olisi hyvä selvittää valmiiksi, koska sillä on tosiasiassa ohjaavaa vaikutusta siihen, miten vapaata ylipäätään haetaan ja miten osa-aikatyö järjestetään tehtäväksi.
  1. Osittainen vanhempainvapaa ei kuluta kokoaikaisen vanhempainvapaan palkallisten päivien määrää (Kirvestes 63§).  Henkilö voi olla ensin osittaisella vanhempainvapaalla ja sen jälkeen jäädä vanhempainvapaalle. Tässä huomioitava, että kokoaikaista vanhempainvapaata koskee 61 §:n mukaiset ilmoitusajat ja ajankohdan muuttamista koskee perusteltu syy.