Hyppää sisältöön

Henkilöstösuunnitelma

Kirkon yhteistoimintasopimuksessa edellytetään muiden alojen yhteistoimintalakien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevia säädöksiä vastaavasti henkilöstön kehittämisen periaatteita ja menettelytapoja koskevia kirjauksia seurakunnalta/seurakuntayhtymältä, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20 henkilöä. Ne voidaan sisällyttää koulutussuunnitelmaan tai henkilöstösuunnitelmaan, jos sellainen laaditaan.


Sopimuksen mukaan henkilöstön kehittämisen periaatteista ja menettelytavoista on käytävä ilmi seurakunnan koko huomioon ottaen:

  • toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;
  • periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä
  • yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;
  • edellisten kohtien suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.

Lisäksi tulee kiinnittää huomiota osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin.


Kirjaukset voidaan sisällyttää koulutussuunnitelmaan. Varsinaista henkilöstösuunnitelman laatimista sopimus ei edellytä. Jos sellainen laaditaan, kirjaukset voidaan ottaa sen osaksi.