Hyppää sisältöön

Yleiskirje 1/2022

31.1.2022

Virkojen uudet mallijohtosäännöt

Kirkkohallitus on vahvistanut uudet mallijohtosäännöt seurakuntien käytettäväksi. Aiemmin vahvistetut mallit olivat vanhentuneet. Uusia mallijohtosääntöjä on kaksi, toinen käytettäväksi sellaisiin hengellisen työn virkoihin, joihin kirkkohallitus on vahvistanut kelpoisuusvaatimuksena olevan tutkinnon. Toinen malli on sellaisia virkoja varten, joihin ei ole sisällytetty kelpoisuusvaatimuksena olevaa tutkintoa. Mallijohtosäännöt on sijoitettu evl.fi/plus-sivustolle. Mallijohtosääntöihin on sisällytetty joitain ohjeita ja lisätietoja, jotka näkyvät kunkin pykälän otsikkoon linkitettynä hypertekstinä.

Molemmat johtosääntömallit ovat Word-pohjaisia ja seurakuntien muokattavissa. Mallit ovat pelkistettyjä ja sisältävät rungon erilaisia virkoja varten. Tarkoituksena on, että seurakunnat muokkaavat mallin omien tarpeittensa mukaisiksi eri virkojaan varten. Enää ei ole vahvistettu valmiita malleja erinimikkeisille viroille, vaan uudet mallit soveltuvat seurakunnan tekemillä täydennyksillä kaikenlaisille viroille.

Eräissä vanhoissa johtosääntömalleissa oli eri tehtävien sisältö pyritty kuvaamaan sangen tarkasti. Uusien mallien tarkoituksena on, että viran tehtävät vahvistetaan lyhyellä yleiskuvauksella. Jos on tarpeen vahvistaa viroille tarkempi sisältö, se voidaan tehdä työnjohdollisena toimenpiteenä erillisellä tehtävänkuvauksella, jossa tarkennetaan viran johtosäännössä kuvattujen tehtävien sisältöä. Mahdollisen tarkemman työnjohdollisen tehtävänkuvauksen voi esimies laatia esimerkiksi vuosittain kehityskeskustelun tarpeisiin. Viran johtosäännön kuvaus tehtävästä on sen sijaan tarkoitettu sillä tavalla yleiseksi ja pysyväisluonteiseksi, että sen muuttaminen on harvoin tarpeellista. Mahdollinen työnjohdollinen tehtävänkuvaus ei saa olla johtosäännön kanssa ristiriidassa.

Viran johtosäännön vahvistaa yleensä kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto. Kuitenkin silloin, kun itsenäisessä seurakunnassa viranhaltijalle delegoidaan johtosäännöllä kirkkoneuvostolle kuuluvaa ratkaisuvaltaa, johtosääntö vahvistetaan kirkkovaltuustossa. Seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa puolestaan seurakuntaneuvosto käyttää tällaisessa asiassa kirkkovaltuuston toimivaltaa, joten seurakuntaneuvosto päättää myös ratkaisuvallan delegoimisesta.

 

 

Työmarkkinajohtaja         Anna Kaarina Piepponen

 

Lakimies                             Timo von Boehm

 

Yleiskirje 1/2022