Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

 

Keva etsii Kestävää työelämää – julkisen alan työkykyhankkeeseen kumppaneita

28.9.2022

Kevassa käynnistyy tänä syksynä Kestävää työelämää – julkisen alan työkykyhanke. Haemme seurakuntia kumppaneiksi hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään entistä parempia välineitä työkykyjohtamisen tueksi ja henkilöstön työkyvyn vahvistamiseksi. Kehittämistyötä ja muutosta tehdään yhdessä julkisen alan työnantajien kanssa, ja ensimmäisessä vaiheessa haemme kumppaneita hankkeeseen. Hanke kohdistuu koko julkisen alan eli kuntien, hyvinvointialueiden, valtion ja kirkon henkilöstöön. Kirkon työnantaja-asiakkuuksien osalta projekti toteutetaan Kevan perustamissa verkostoissa, kohdennettuna erityisesti diakoniatyöhön, varhaiskasvatukseen ja nuorisotyöhön. Hankkeen tavoitteena on tukea julkisen alan työpaikkoja selviytymään työkyvyttömyysriskien kasvusta ja pandemia-ajan työkyvylle tuomasta kuormituksesta.

Keva kertoo hankkeesta 13.10.2022 klo 14.00 järjestettävässä Teams-infossa. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä viimeistään 12.10.2022.

Ohjeistus hengellisen työn vapaa-ajan järjestämisestä

28.9.2022

Kirkon työmarkkinalaitos muistuttaa pääsopijaosapuolten valmistamasta yhteisestä ohjeistuksesta hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-ajan järjestämisestä. Ohjeistus on julkaistu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeenä 6/2022.

KiT:n palveluja laajennetaan Teams-koulutuksiin

15.9.2022

KiT laajentaa palveluvalikoimaansa perinteisten läsnäolokoulutusten lisäksi Teams-koulutuksiin. Koulutusten kesto on suunniteltu 1-3 tunnin mittaisiksi tietoiskuiksi eri aihepiireistä. Koulutukset ovat maksullisia, keston mukaan 30-70 euroa.

Tavoitteena on, että vähitellen koulutuksia järjestetään kaikista keskeisistä KirVESTES-kirjan aihealueista. Ensi vaiheessa koulutuksia pyritään järjestämään aihealueista, joille on suurin tarve. Lähipäivinä seurakuntiin lähetetään kysely, jolla seurakunta voi ilmoittaa koulutusaihetoiveistaan. Vastausten perusteella KiT alkaa valmistella ensiksi niitä koulutuksia, joille on suurin tarve.

Uusien maksullisten koulutusten lisäksi KiT tulee jatkossakin järjestämään myös maksutonta koulutusta esim. uusista sopimuksista ja lainsäädännön muutoksista.

KiT järjestää marraskuussa kolme keskustelutilaisuutta palkoista

15.9.2022

KiT järjestää kolme kutsukeskustelutilaisuutta 14.-16.11.2022 Teamsissa seurakuntien toimivalle johdolle palkkaukseen liittyen. Tilaisuksissa mm. esittelemme kyselyä, jolla kartoitamme srk-työnantajien näkemyksiä liittyen rekrytointikykyymme ja palkkatasoon. Toivomme kyselyyn runsaasti vastauksia. Keskustelutilaisuudet ovat osa prosessia, joka on alkanut keväällä sovitun KirVESTESsin allekirjoituspöytäkirjan 8 §:n mukaisesti. Selvitämme yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä. Työ jatkuu vuonna 2023.

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3/2022 on ilmestynyt

15.9.2022

Lue uutiskirje 3/2022

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022

29.8.2022

Perhevapaauudistusta koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan 1.8.2022. Ohessa Kirkon työmarkkinalaitoksen perhevapaauudistuksesta pitämät koulutusaineistot. Lue myös Kirkonkelloon kirjoitettu blogi aiheesta.

Perhevapaauudistuksen koulutusmateriaali

Työehtodirektiivin täytäntöönpano -koulutuksen materiaali

28.6.2022

Työehtodirektiivin täytäntöönpano -webinaarin koulutusmateriaali on julkaistu:

Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat syrjimättömän työelämän puolesta

27.6.2022

Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen työelämä on suomalaiselle yhteiskunnalle välttämättömyys. Syrjimättömyyden tulisi olla kaikissa työyhteisöissä itsestäänselvyys. Työmarkkinakeskusjärjestöt vetoavat niin työnantajiin kuin työntekijöihin syrjimättömän työelämän puolesta.

Lue työmarkkinakeskusjärjestöjen vetoomus

Suorituslisän käyttöä koskeva ohje

22.6.2022

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat päivittäneet yleisen palkkausjärjestelmän suorituslisästä 3.10.2018 annetun yhteisen ohjeen. Pääsopijaosapuolten tavoite on ollut ohjeistaa yleisemmistä suorituslisän soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä ja samalla palauttaa mieliin kyseisen järjestelmän perusperiaatteita.

Lue lisää yleiskirjeestä 7/2022

Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille

Koulutusta esihenkilöille

16.6.2022

Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet? Miten tehtävänkuvaus laaditaan? Miten vaativuusryhmä määritellään? Mm. näihin kysymyksiin vastataan Kirkon työmarkkinalaitoksen syyskuussa järjestämissä KirVESTES tutuksi -koulutuksissa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 2/2022 on ilmestynyt

15.6.2022

Lue uutiskirje 2/2022

Tilaa uutiskirje sähköpostiisiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ohjeistus hengellisen työn vapaa-ajan järjestämisestä

15.6.2022

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat valmistelleet yhteisen ohjeistuksen hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-ajan järjestämisestä. Ohjeistus on julkaistu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeenä.

Lue yleiskirje 6/2022

Muistutus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnasta

14.6.2022

Yleiskirjeessä 5/2022 muistutetaan työnantajia tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisvelvoitteesta seurakunnissa, joissa säännöllisessä palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on vähintään 30.

Lue yleiskirje 5/2022

Webinaari työehtodirektiivin täytäntöönpanosta

7.6.2022

Kirkon työmarkkinalaitos järjestää tiistaina 21.6.2022 ilmaisen tietoisku-webinaarin työehtodirektiivin täytäntöönpanosta. Webinaarissa käsitellään työehtodirektiivin johdosta tulevia muutoksia virka- ja työsuhteisten työnteon ehdoista annettavaan selvitykseen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Koulutusta KirVESTES:n perusasioista

24.5.2022

Helsingissä ja Jyväskylässä järjestettävien KirVESTES tutuksi -koulutusten ohjelmat on julkaistu ja ilmoittautumiset avattu. Lue lisää.

KirVESTES 2022-2024 on tilattavissa

3.5.2022

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024 on julkaistu ja tilattavissa Granon verkkokaupasta: tilaa sopimuskirja.

Tilauslinkki ruotsinkieliseen sopimuskirjaan toimitetaan sen jälkeen, kun kirja on julkaistu. KyrkTAK 2022-2024 julkaistaan pdf-tiedostona toukokuun aikana.

Lisäyksiä luottamusmieskursseihin

26.4.2022

Luottamusmieskursseihin on tullut lisäyksiä aiemmin ilmoitettuun nähden. Yleiskirje 4/2022 sisältää lisätyt luottamusmieskurssit.

Lue yleiskirje 4/2022

KirVESTES 2022-2024

8.4.2022

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024 on julkaistu pdf-tiedostona. Sopimuskirja julkaistaan huhtikuun lopussa.

Perhevapaauudistuksen koulutusmateriaali

8.4.2022

Perhevapaauudistuksen koulutusmateriaali on julkaistu:

Täsmennyksiä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022–2024 määräysten voimaantuloon

1.4.2022

Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut 11.3.2022 yleiskirjeen (2/2022) uusista virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2022–2024. Yleiskirjeellä 3/2022 tarkennetaan siinä mainittuja sopimuksen 2022–2024 voimaantulomääräyksiä.

Lue yleiskirje 3/2022

Uusien sopimusten koulutusmateriaali

29.3.2022

KirVESTES 2022-2024 koulutusmateriaali on julkaistu:

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 1/2022 on ilmestynyt

25.3.2022

Lue uutiskirje 1/2022

Tilaa uutiskirje sähköpostiisiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vuoden 2021 Ajankohtaiskyselyn tulokset

24.3.2022

Kirkon työmarkkinalaitos keräsi loppusyksystä 2021 Ajankohtaiskyselyllä tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymien työnantajatoiminnasta ja henkilöstöstä. Kysely sisälsi perinteiset kysymykset henkilöstömenoja koskevista säästötarpeista ja -keinoista sekä käydyistä ja suunnitelluista tuta-menettelyistä. Kysely osoittaa, että henkilöstömenoihin kohdistuu edelleen säästöpaineita. Korona-ajan toimia ja selviytymistä työnantajat arvioivat myönteiseen sävyyn. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Ajankohtaiskyselyn tulokset

Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen keskustelualoite digitalisaation vaikutuksista työpaikoilla

 24.3.2022

Työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä laatineet aloitteen työpaikoilla käytävään keskusteluun digitalisaatiosta. Keskustelualoitteessa ehdotetaan neljää teemaa vuoropuhelun aiheiksi. Aiheina on muun muassa miten digitalisaatio on muuttanut omaa työtä ja asiakkaiden käyttäytymistä ja millaisia digitaitoja olisi hyvä olla jokaisella työyhteisön jäsenellä.

Lue tiedote

Koulutusta uusista sopimuksista sekä perhevapaauudistuksesta

11.3.2022

Kirkon työmarkkinalaitos järjestää neljä Teams-koulutusta uusista sopimuksista:

  • 15.3.2022 klo 14.30-15.30
  • 16.3.2022 klo 10.00-11.00
  • 23.3.2022 klo 10.00-11.00
  • ruotsinkielisen koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Perhevapaauudistuksesta järjestetään kolme Teams-koulutusta:

  • 30.3.2022 klo 09.00–10.30
  • 30.3.2022 klo 13.00–14.30
  • ruotsinkielisen koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Koulutustilaisuudet tallennetaan 

KirVESTES 2022-2024 on hyväksytty

11.3.2022

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024. Peruspalkkoja korotetaan sopimuskauden ensimmäisenä vuonna 1.6.2022 lukien 2,0 %. Yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisätaulukkoa on myös tarkistettu 1.6.2022 lukien. Ns. perhevapaauudistuksen vaikutukset KirVESTES:siin on toteutettu 1.8.2022 lukien. Toisen sopimusvuoden palkoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Sopimukseen on tehty useita tekstimuutoksia. Katso tarkempi selostusmateriaali seuraavista linkeistä:

Kirkon sektorin neuvottelutulos saavutettu

3.3.2022

Kirkon pääsopijaosapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen juuri päättyneissä neuvotteluissa. Seuraavaksi osapuolten hallinnot kokoontuvat arvioimaan sitä. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta kokoontuu maanantaina 7.3.2022 klo 16.

Kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet julkaistaan sopimuksen tarkempi sisältö.

Kirkon työmarkkinalaitos tulee järjestämään neljä teams-infoa, joista yksi on ruotsinkielinen ja joissa esitellään sopimuksen pääkohdat. Ilmoitamme näiden ajankohdista heti, kun se on mahdollista.

Neuvottelut jatkuvat

1.3.2022

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt jatkoivat tänään neuvotteluja kirkon uudesta virka- ja työehtosopimuksesta. Seuraava tapaaminen osapuolilla on torstaina 3.3. klo 12.00.

Kirkon sopimusneuvottelut jatkuvat 1.3.2022

28.2.2022

Kirkon pääryhmän neuvottelut uudesta kirkon virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat tänään maanantaina 28.2.2022, jolloin myös kirkon virka- ja työehtosopimusten voimassaolo päättyy. Ei ole näköpiirissä, että kirkon sektorilla olisi uusi virka- ja työehtosopimus 1.3.2022 alkaen, joten alkaa ns. sopimukseton tila. Sopimuksettomassa tilassa noudatetaan vanhoja palvelussuhteen ehtoja (esim. palkkaus, työaika, vuosiloma jne.) kunnes uusi sopimus on solmittu.

Kirkon pääsopijaosapuolet kokoontuvat jatkamaan neuvotteluja huomenna 1.3.2022 klo 9 alkaen. KiT:n tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen neuvottelutulos mahdollisimman nopeasti. Samalla on kuitenkin todettava, että kiirehtiminen ei ole välttämätöntä, koska nykyisillä sopimusmääräyksillä pystytään rauhallisesti jatkamaan kunnes neuvottelutulos ja sopimus on saavutettu.

Virkojen uudet mallijohtosäännöt

31.1.2022

Kirkkohallitus on vahvistanut uudet mallijohtosäännöt seurakuntien käytettäväksi. Uusia mallijohtosääntöjä on kaksi, toinen käytettäväksi sellaisiin hengellisen työn virkoihin, joihin kirkkohallitus on vahvistanut kelpoisuusvaatimuksena olevan tutkinnon. Toinen malli on sellaisia virkoja varten, joihin ei ole sisällytetty kelpoisuusvaatimuksena olevaa tutkintoa. Lue lisää yleiskirjeestä 1/2022.

Sopimusneuvottelut alkoivat

24.1.2022

Sopimusneuvottelut Kirkon uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi alkoivat 19.1.2022 kirkon sektorin pääsopijajärjestöjen kanssa. Neuvottelut etenevät yhteisen työsuunnitelman mukaisesti ja tavoitteena on saada neuvottelutulos aikaiseksi nykyisen sopimuskauden loppuun 28.2.2022 mennessä.

Yhteistoimintakoulutus

16.12.2021

Kirkon työmarkkinalaitos järjestää Teams-koulutusta Kirkon yhteistoimintasopimuksesta. Koulutuksessa keskitytään jatkuvaan yhteistoimintaan sekä yhteistoimintamenettelyyn työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa.

Koulutuspäivät:

Koulutusmaksu 40€

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 6/2021 on ilmestynyt

9.12.2021

Lue uutiskirje 6/2021

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

8.12.2021

Yleiskirje luontoisetujen verotusarvoista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2022 on julkaistu.

Lue yleiskirje A9/2021

KirVESTES:n soveltamispäivät vuonna 2022

30.11.2021

Helsingissä ja Tampereella järjestettävien KirVESTES:n soveltamispäivien ohjelmat on julkaistu ja ilmoittautumiset avattu. Lue lisää.

Koulutusta vuonna 2022

16.11.2021

Yleiskirjeessä A8/2021 kerrotaan vuonna 2022 järjestettävästä luottamusmieskoulutuksesta sekä yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutuksesta.

Lue yleiskirje A8/2021

Kirteko-gaala 29.10.2021

1.11.2021

Kirteko 2030 -hanke päättyi gaalaan Helsingissä perjantaina 29.10.2021. Gaalan tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Katso tästä gaalan ohjelma.

Tervetuloa Kirteko-gaalaan 29.10.2021

15.10.2021 *päivitetty 26.10.2021

Kirteko 2030 -hanke päättyy gaalaan Helsingissä perjantaina 29.10.2021 klo 12-16. Vedämme webinaareissa käytyjen keskustelujen teemat yhteen kestävän työelämän tiekartaksi. Ohjelmassa mm. työministeri Tuula Haataisen puheenvuoro sekä paneelikeskustelu, jossa mukana toiminnanjohtaja Maria Löfgren, JUKO ry, filosofi, dosentti Frank Martela, Filosofian Akatemia ja kirkkoherra Riikka Reina, Kallion seurakunta.

Katso tästä koko ohjelma ja ilmoittaudu gaalaan viimeistään 28.10.2021.

Jos et pääse paikan päälle, voit seurata ohjelmaa Kirkon kanavalla klo 12 alkaen: Kirkon kanava - YouTube

Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen seurakuntaliitostilanteissa

14.10.2021

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat laatineet seurakunnille ja seurakuntayhtymille yhteisen yleisluontoisen ohjeen henkilökunnan aseman järjestämisestä seurakuntaliitoksissa. 

Lue yleiskirje A7/2021

Tilaa sähköpostiisi ilmoitus uuden yleiskirjeen ilmestymisestä