Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

 

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 4/2021 on ilmestynyt

8.6.2021

Lue uutiskirje 4/2021

Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten

26.5.2021

Nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä yhteistyötoimikuntien toimikausi päättyy 31.12.2021. Vuodenvaihteessa alkavaa seuraavaa nelivuotista toimikautta koskevat työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja yhteistyötoimikunnan asettaminen on tehtävä 1.1.2022 mennessä. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet tätä prosessia varten valintaohjeet.

Lue ohjeet yleiskirjeestä A6/2021.

Tilaa sähköpostiisi ilmoitus uuden yleiskirjeen ilmestymisestäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2021 on julkaistu

28.4.2021

Yleiskirje sisältää:

  1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022
  2. Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen
  3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A5/2021

Kesätyöseteli nuoren kesätyöntekijän palkkaamiseen

20.4.2021

Seurakunnilla on mahdollisuus hakea Kirkkohallituksen myöntämää lisärahoitusta nuorten lyhytaikaiseen palkkaamiseen seurakuntaan. Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut nuoren kesätyöntekijän palkkaamista koskevan ohjeen.

Kela korvaa koronarokotuksista aiheutuvia kustannuksia työnantajalle

13.4.2021

Kela korvaa koronarokotuksista syntyviä työterveyshuollon kustannuksia työnantajille 27.3.2021-31.12.2021 välisenä aikana. Korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden.

Sairausvakuutuslain väliaikaisen muuttamisen tavoitteena on helpottaa työnantajan mahdollisuutta tarjota koronarokotuksia työntekijöilleen työterveyshuollon kautta. Työterveyshuollot noudattavat rokotusten antamisessa valtakunnallista rokotusjärjestystä.

KiT on suosittanut vastaavasti yleiskirjeessään A3/2021, että työnantajat lisäävät koronarokottamisen kuuluvaksi organisaation työterveyshuoltosopimukseen.

Lisäksi Kela korvaa 27.3.2021 alkaen koronarokotukseen tehtyjen matkojen kustannuksia.

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3/2021 on ilmestynyt

13.4.2021

Lue uutiskirje 3/2021

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen kannanotto

13.4.2021

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittelevat seurakuntien johdolle ja esihenkilöille sekä henkilöstölle ja henkilöstön edustajille: - Käsitelkää työpaikoilla yhdessä Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2021 -tutkimusta. Tärkeää on samalla pohtia keinoja, joilla työhyvinvointia voidaan työpaikalla parantaa.

Lue yhteinen kannanotto

Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

30.3.2021

Toisin kuin Yleiskirjeen A3/2021 palkantarkistuksia koskevan 1.2 Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä -kohdassa sanotaan, seurakunta vastaa ylimmän johdon palkantarkistuksen täytäntöönpanosta 1.5.2021 lukien myös silloin, kun peruspalkan tarkistus toteutetaan 1,6 %:n yleiskorotuksena.

Lue yleiskirje A4/2021

Miten kausityöntekijöille kerrotaan suorituslisästä

30.3.2021

Usein kysyttyä -sivuille on lisätty uusi kysymys vastauksineen:

Seurakuntaamme palkataan tulevana kesänä useita kymmeniä kuukausipalkkaisia hautausmaan kausityöntekijöitä. Olen saanut kausityön esimiehiltä palautetta, että suorituslisään liittyvät tavoitekeskustelut ovat hyvin työllistäviä. Onko tähän olemassa jotakin ratkaisumallia?

Vastaus:

Toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän työsuoritus arvioidaan kehityskeskustelussa ja samassa keskustelussa hänelle asetettaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Silloin kun on kyse määräaikaisesta palvelussuhteesta, tavoitteet asetetaan palvelussuhteen alussa ja työsuorituksen arviointi tehdään ennen palvelussuhteen päättymistä. Etenkin suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä palkataan kesäajaksi paljon määräaikaisia työntekijöitä hautausmaalle. Tällöin suorituslisää koskevien keskustelujen käyminen jokaisen kesätyöntekijän kanssa palvelussuhteen alussa ja lopussa voi olla kuormittavaa. Tällaisia tilanteita varten kirkon sopijaosapuolet ovat antaneet yhteisen ohjeen.

Lue myös: suorituslisän maksaminen määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 2/2021 on ilmestynyt

26.3.2021

Lue uutiskirje 2/2021

Yleiskirje palkantarkistuksista, lomarahavapaasta sopimisesta ja koronarokotuksista

25.3.2021

Yleiskirje A3/2021 sisältää:

  1. Palkantarkistukset 1.5.2021
  2. Lomarahavapaasta sopiminen
  3. Koronarokotukset

Yleiskirje A3/2021

Kutsu Kirteko -tapaamisiin

23.3.2021Kirteko 2030 -hankkeen logo

Kirkon pääsopijaosapuolet kutsuvat seurakuntien kirkkoherroja, talousjohtoa ja muita työnantajaedustajia sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja Kirteko-tapaamisiin keskustelemaan kirkon työn ja työelämän muutoksesta. Tapaamisten teemana on ”Tulevaisuuden työelämä tehdään yhdessä”. 

Tapaamisista neljä järjestetään webinaareina klo 12-14 pe 16.4, 23.4., 28.5. ja 24.9. Viides tapaamisista on Kirteko-gaala, jossa on tarkoitus kohdata 29.10. klo 12-16 livenä Helsingissä. Tapaamisten teemat ja tapaamiskohtaiset ilmoittautumislinkit ja ohjelmat löydätte Kirtekon sivuilta. Tapaamiset ovat kaikki maksuttomia.

Lämpimästi tervetuloa yhteiseen keskusteluun kaikki, kuulemaan toisten työyhteisöjen ajatuksia ja tekemään oman työyhteisön ajatuksia näkyviksi muille! Isompikin porukka samalta työpaikalta mahtuu mukaan! Vain 23.4.-webinaarissa osallistujamäärä on rajoitettu 80 hlöön.

Riskit haltuun seurakuntatyössä -webinaari

19.3.2021

Seurakuntien työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle, esimiehille ja johdolle tarkoitetun webinaarisarjan kevään viimeinen webinaari on pe 26.3.2021 klo 9-11. 

Maksuttoman webinaarin teemana on tunteet ja mielenterveys työssä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

17.3.2021

Luottamusmieskurssien ajankohtia/järjestämistapaa koskevista muutoksista kerrotaan yleiskirjeessä A2/2021.

Kevan tutkimus: Kirkon työntekijät ja työyhteisöt selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta hyvin

11.3.2021

Kirkon alan työntekijät selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta hyvin, kun tarkastellaan työn merkitystä sekä työssä koettua innostusta ja työn iloa. Tämä käy ilmi Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimuksesta, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla puhelimitse kuntasektorin, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajia vuoden 2020 syys- ja marraskuun välisenä aikana.

Korona-ajan vaikutuksista työyhteisöihin kysyttiin tutkimuksessa erikseen. Valtaosa kirkon (85 %) ja kunta-alan (81 %) sekä valtion virastojen (87 %) työntekijöistä oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että heidän työyhteisönsä oli selviytynyt hyvin korona-ajasta.

Lue lisää

Vuoden 2020 Ajankohtaiskyselyn tulokset

10.2.2021

Kirkon työmarkkinalaitos keräsi loppusyksystä 2020 Ajankohtaiskyselyllä tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymien työnantajatoiminnasta ja henkilöstöstä. Kysely sisälsi perinteiset kysymykset henkilöstömenoja koskevista säästötarpeista ja -keinoista sekä käydyistä ja suunnitelluista tuta-menettelyistä. Sillä selvitettiin tällä kertaa myös koronavuoden haasteita ja työnantajatoimia. Kysely osoittaa, että henkilöstömenoihin kohdistuu edelleen säästöpaineita ja että tuta-menettelyt ovat lisääntymään päin, vaikka ne eivät ole seurakunnissa edelleenkään kovin yleisiä. Korona-ajan toimia ja selviytymistä työnantajat arvioivat erittäin myönteiseen sävyyn. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Tutustu kyselyn tuloksiin.

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 1/2021 on ilmestynyt

10.2.2021

Lue Uutiskirje 1/2021

Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

7.1.2021

Yleiskirje luontoisetujen verotusarvoista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2021 on julkaistu.

Lue yleiskirje A1/2021

TYÖ2030-ohjelmalta rahoitusta työmarkkinaosapuolten yhteisille kehityshankkeille

18.12.2020

TYÖ2030-ohjelma on myöntänyt rahoitusta 12 toimialahankkeelle, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja työpaikoille erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Kirkon pääsopijaosapuolten Kirteko-hanke on yksi rahoituksen saajista. Sen toimin on tarkoitus edistää vuoropuhelua kirkossa ja sen työpaikoilla. Tavoitteeseen sisältyy myös pyrkimys vauhdittaa kirkon työpaikkojen koronakriisistä toipumista. Kirkon sopijaosapuolet informoivat Kirteko-hankkeesta lisää alkuvuodesta 2021.

TYÖ2030-ohjelman tiedote

Työajattoman hengellisen viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivä

15.12.2020

Työajattoman hengellisen viranhaltijan/työntekijän mahdollisuus saada lisävapaapäivä arkipyhänä tehdystä työstä tulee sovellettavaksi ensimmäisen kerran jouluna. Täältä näet miten uutta määräystä sovelletaan.

Koulutusta vuonna 2021

9.12.2020

Yleiskirjeessä A13/2020 kerrotaan vuonna 2021 järjestettävästä luottamusmieskoulutuksesta, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutuksesta sekä Kirteko-tapaamisista.

Lue yleiskirje A13/2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 5/2020 on ilmestynyt

19.11.2020

Lue Uutiskirje 5/2020

Ajankohtaiskysely 2020

18.11.2020

Kirkon työmarkkinalaitos selvittää vuoden 2020 Ajankohtaiskyselyllä, miten seurakunnat ovat työnantajina ja työyhteisöinä tästä vuodesta selvinneet, minkälaisia haasteita korona on aiheuttanut ja minkälaisin toimin haasteisiin on vastattu. Kysely on lähetetty tänään KiT:n ja seurakuntien työnantajayhteyksiä hoitavien palkka-asiamiesten sähköpostiosoitteisiin. Pyydämme kyselyymme yhtä vastausta/seurakuntatalous ja toivomme, että vastauksen toimittava palkka-asiamies selvittää vastaukseen muidenkin johtoryhmäläisten näkemyksiä asioista. Vastausaikaa kyselyyn on marraskuu. Tuloksia kyselystä julkaisemme alkuvuodesta 2021. Lisätietoa kyselystä voi kysyä kit@evl.fi.

Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa

17.11.2020

Uudessa työaikalaissa on luovuttu ylitöiden enimmäismäärän sääntelystä. Sen sijaan säädetään työntekijän kokonaistyöajan enimmäismäärästä. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Lue tarkemmin yleiskirjeestä A12/2020.

Työajan lyheneminen vuodenvaihteessa

17.11.2020

Työaika lyhenee ensi vuodenvaihteessa. Yleistyöajassa uusi työaika on 38 tuntia 15 minuuttia ja toimistotyöajassa 36 tuntia 15 minuuttia. Osa-aikaisella työaika lyhenee samassa suhteessa kuin kokoaikaisella. Uusi työaika alkaa sen jakson alusta, joka alkaa ennen vuodenvaihdetta ja ulottuu vuoden 2021 puolelle. Lue tarkemmin yleiskirjeestä A12/2020.

Miksi on tärkeää pohtia palautteen antamista ja sen vastaanottamista?

4.11.2020

Kysymykseen vastaavat Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmän Aikuisten oikeesti -podcastissa neuvottelupäälliköt Anne Kaitainen JUKOsta ja Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitoksesta.

- Palautteella voidaan linjata yhteistä suuntaa ja luoda kannustavaa ja luottamuksellista ilmapiiriä, vaikuttaa ihmisten työmotivaatioon, työn iloon ja työn merkityksellisyyden kokemukseen tiivistää Marttila podcastissa. 

Kuuntele Aikuisten oikeesti -podcast: Palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen

Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin

22.10.2020

Yleiskirjeessä A11/2020 annetaan ohjeita, miten rekrytointitilanteessa voidaan varmistaa kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtävissä tarvittava osaaminen toisen asteen ammatillisen tutkintojärjestelmän tutkintojen avulla.

Yleiskirje A11/2020

Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään

22.10.2020

Yleiskirje A10/2020 sisältää suosituksen lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattavalta työntekijältä edellytettävistä tutkinnoista ja osaamisesta.

Yleiskirje A10/2020

Uutiskirje 4/2020 on ilmestynyt

22.10.2020

Lue Uutiskirje 4/2020 tästä

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen ohjeistus lisävapaapäivästä

21.10.2020

Uusi määräys työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän mahdollisuudesta saada lisävapaapäivä arkipyhänä tehdystä työstä tulee sovellettavaksi ensi joulusta lähtien. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat antaneet määräyksen soveltamisesta yhteisen ohjeen.

Lue ohjeistus yleiskirjeestä A9/2020.

KirVESTES 2020-2022 ja KyrkTAK 2020-2022 ovat tilattavissa

28.9.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 sekä Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 on julkaistu. Sopimuskirjoja voi tilata alla olevista linkeistä.

Huom. Tilauslinkit eivät toimi Internet Explorer -selaimella.

Yleiskirje A8/2020 on julkaistu

23.9.2020

Yleiskirje sisältää: Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A8/2020

Uutiskirje 3/2020 on ilmestynyt

10.9.2020

Lue Uutiskirje 3/2020 tästä

Julkisen alan työolot tutkitaan tänä vuonna

1.9.2020

Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimuksen haastattelut käynnistyvät syksyllä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan alkuvuonna 2021. Kirkko on tutkimuksessa mukana neljättä kertaa.

Lue lisää tutkimuksesta

Työmarkkinajärjestöt: Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa jatkettava vuoteen 2030

18.8.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) jatkamista vuoteen 2030 saakka ja riittävien voimavarojen turvaamista ohjelman toteutukselle ohjelmakauden loppuun asti. Ohjelma on tärkeä osa kokonaisuutta, jonka avulla yrityksiä ja työpaikkoja autetaan toipumaan koronakriisistä.

Lue lisää

Yleiskirje A7/2020 on julkaistu

18.8.2020

Yleiskirje sisältää: Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A7/2020

KirVESTES 2020-2022 on julkaistu

7.8.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 on julkaistu ja kirjan voi tilata alla olevasta linkistä.

Tilaa sopimuskirja. Huom. Linkki ei toimi Internet Explorer -selaimella.

Tilauslinkki ruotsinkieliseen sopimuskirjaan toimitetaan sen jälkeen, kun sopimus on käännetty ja kirjan taitto on valmis. KyrkTAK 2020-2022 julkaistaan pdf-tiedostona elokuun aikana.

Uutta usein kysytyissä

3.7.2020

Usein kysyttyihin on lisätty kysymys ja vastaus uuden sopimusratkaisun esittelemisestä luottamushenkilöpäättäjille ja ylimmän johdon sopimuskorotuksesta 1.5.2021.

Yleiskirje A6/2020 on julkaistu

1.7.2020

Yleiskirje sisältää: Muutos luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A6/2020

KirVESTES 2020-2022

26.6.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 on julkaistu pdf-tiedostona. Sopimuskirja julkaistaan myöhemmin kesällä, kirjan voi tilata ennakkoon tästä linkistä.

Työmarkkinalaitoksen toimiston aukiolo kesällä

26.6.2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto on vuosilomien keskittämisen vuoksi suljettu 13.-26.7.2020. Yhteydenottopyyntöjä voi tänä aikana jättää sähköpostitse kit@evl.fi. Niihin vastataan 27.7.2020 lukien.

Riskit haltuun seurakuntatyössä 

18.6.2020

Työpaikan turvallisuusriskien hallinta on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Syksyllä 2020 järjestämme seurakuntien työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle, esimiehille ja johdolle tarkoitetun webinaarisarjan, joka auttaa päivittämään ja syventämään työperäisten riskien hallintaa ja vaarojen arviointia.

Lue lisää

Yleiskirje A5/2020 on julkaistu

18.6.2020

Yleiskirjeen sisältö: Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

Yleiskirje A5/2020

Uutiskirje 2/2020 on ilmestynyt

16.6.2020

Lue Uutiskirje 2/2020 tästä

KirVESTES 2020-2022 on hyväksytty

10.6.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3 % (1.8.2020 ja 1.5.2021). Pidennetystä työajasta luovutaan 1.1.2021 alkaen. Sopimuksessa tarkennettiin työajattomien määrittelyä. Heille sovittiin lisävapaita, jotka tulevat voimaan 1.8.2020 lukien. Ks. tarkemmin muu materiaali seuraavista linkeistä: