Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

 

Yhteistoimintakoulutus

16.12.2021

Kirkon työmarkkinalaitos järjestää Teams-koulutusta Kirkon yhteistoimintasopimuksesta. Koulutuksessa keskitytään jatkuvaan yhteistoimintaan sekä yhteistoimintamenettelyyn työvoiman käytön vähentämiseen liittyvissä tilanteissa.

Koulutuspäivät:

Koulutusmaksu 40€

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 6/2021 on ilmestynyt

9.12.2021

Lue uutiskirje 6/2021

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

8.12.2021

Yleiskirje luontoisetujen verotusarvoista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2022 on julkaistu.

Lue yleiskirje A9/2021

KirVESTES:n soveltamispäivät vuonna 2022

30.11.2021

Helsingissä ja Tampereella järjestettävien KirVESTES:n soveltamispäivien ohjelmat on julkaistu ja ilmoittautumiset avattu. Lue lisää.

Koulutusta vuonna 2022

16.11.2021

Yleiskirjeessä A8/2021 kerrotaan vuonna 2022 järjestettävästä luottamusmieskoulutuksesta sekä yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutuksesta.

Lue yleiskirje A8/2021

Kirteko-gaala 29.10.2021

1.11.2021

Kirteko 2030 -hanke päättyi gaalaan Helsingissä perjantaina 29.10.2021. Gaalan tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Katso tästä gaalan ohjelma.

Tervetuloa Kirteko-gaalaan 29.10.2021

15.10.2021 *päivitetty 26.10.2021

Kirteko 2030 -hanke päättyy gaalaan Helsingissä perjantaina 29.10.2021 klo 12-16. Vedämme webinaareissa käytyjen keskustelujen teemat yhteen kestävän työelämän tiekartaksi. Ohjelmassa mm. työministeri Tuula Haataisen puheenvuoro sekä paneelikeskustelu, jossa mukana toiminnanjohtaja Maria Löfgren, JUKO ry, filosofi, dosentti Frank Martela, Filosofian Akatemia ja kirkkoherra Riikka Reina, Kallion seurakunta.

Katso tästä koko ohjelma ja ilmoittaudu gaalaan viimeistään 28.10.2021.

Jos et pääse paikan päälle, voit seurata ohjelmaa Kirkon kanavalla klo 12 alkaen: Kirkon kanava - YouTube

Seurakunnan henkilöstön palkkojen yhteensovittaminen seurakuntaliitostilanteissa

14.10.2021

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat laatineet seurakunnille ja seurakuntayhtymille yhteisen yleisluontoisen ohjeen henkilökunnan aseman järjestämisestä seurakuntaliitoksissa. 

Lue yleiskirje A7/2021

Tilaa sähköpostiisi ilmoitus uuden yleiskirjeen ilmestymisestä

Kirkon pääsopijaosapuolten kannanotto rokotuskattavuuden edistämiseksi

28.9.2021

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta, arvioida koronatartuntojen riskiä työpaikalla ja pitää riskien arviointi ajan tasalla. Tämän vuoksi Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt kannustavat kirkon työpaikkoja yhteistoiminnassa keskustelemaan rokotusten ottamisen tärkeydestä osana työpaikan riskien arviointia ja työterveysturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Lue lisää

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 5/2021 on ilmestynyt

15.9.2021

Lue uutiskirje 5/2021

Työmarkkinakeskusjärjestöt kannustavat koronarokotteen ottamiseen

23.8.2021

Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi työpaikoilla on hyvä keskustella aktiivisesti koronasta työntekijöiden ja työnantajien kesken. Koronarokotukset takaavat, että pääsemme nopeammin avaamaan yhteiskuntaa ja turvaamme näin työpaikat.

Lue työmarkkinakeskusjärjestöjen tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työpaikoilla on nyt etsikkoaika luoda koronanjälkeiset uudet käytännöt

7.7.2021

Suomen koronaexit koskee myös työpaikkoja. Nyt on työnantajien ja työntekijöiden oikea hetki yhdessä suunnitella, kuinka siirtyminen ’uuteen normaaliin’ tapahtuu ja miten työpaikan arkea kannattaa uudistaa. Samalla on päättäjien ja viranomaisten käsissä huolehtia rokotusten etenemisestä siten, että tautitilanteen takapakilta vältytään.

Lue tiedote

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 4/2021 on ilmestynyt

8.6.2021

Lue uutiskirje 4/2021

Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten

26.5.2021

Nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä yhteistyötoimikuntien toimikausi päättyy 31.12.2021. Vuodenvaihteessa alkavaa seuraavaa nelivuotista toimikautta koskevat työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja yhteistyötoimikunnan asettaminen on tehtävä 1.1.2022 mennessä. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet tätä prosessia varten valintaohjeet.

Lue ohjeet yleiskirjeestä A6/2021.

Tilaa sähköpostiisi ilmoitus uuden yleiskirjeen ilmestymisestäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5/2021 on julkaistu

28.4.2021

Yleiskirje sisältää:

  1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022
  2. Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen
  3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A5/2021

Kesätyöseteli nuoren kesätyöntekijän palkkaamiseen

20.4.2021

Seurakunnilla on mahdollisuus hakea Kirkkohallituksen myöntämää lisärahoitusta nuorten lyhytaikaiseen palkkaamiseen seurakuntaan. Kirkon työmarkkinalaitos on laatinut nuoren kesätyöntekijän palkkaamista koskevan ohjeen.

Kela korvaa koronarokotuksista aiheutuvia kustannuksia työnantajalle

13.4.2021

Kela korvaa koronarokotuksista syntyviä työterveyshuollon kustannuksia työnantajille 27.3.2021-31.12.2021 välisenä aikana. Korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden.

Sairausvakuutuslain väliaikaisen muuttamisen tavoitteena on helpottaa työnantajan mahdollisuutta tarjota koronarokotuksia työntekijöilleen työterveyshuollon kautta. Työterveyshuollot noudattavat rokotusten antamisessa valtakunnallista rokotusjärjestystä.

KiT on suosittanut vastaavasti yleiskirjeessään A3/2021, että työnantajat lisäävät koronarokottamisen kuuluvaksi organisaation työterveyshuoltosopimukseen.

Lisäksi Kela korvaa 27.3.2021 alkaen koronarokotukseen tehtyjen matkojen kustannuksia.

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3/2021 on ilmestynyt

13.4.2021

Lue uutiskirje 3/2021

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen kannanotto

13.4.2021

Kirkon pääsopijaosapuolet suosittelevat seurakuntien johdolle ja esihenkilöille sekä henkilöstölle ja henkilöstön edustajille: - Käsitelkää työpaikoilla yhdessä Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2021 -tutkimusta. Tärkeää on samalla pohtia keinoja, joilla työhyvinvointia voidaan työpaikalla parantaa.

Lue yhteinen kannanotto

Korjaus yleiskirjeeseen A3/2021

30.3.2021

Toisin kuin Yleiskirjeen A3/2021 palkantarkistuksia koskevan 1.2 Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä -kohdassa sanotaan, seurakunta vastaa ylimmän johdon palkantarkistuksen täytäntöönpanosta 1.5.2021 lukien myös silloin, kun peruspalkan tarkistus toteutetaan 1,6 %:n yleiskorotuksena.

Lue yleiskirje A4/2021

Miten kausityöntekijöille kerrotaan suorituslisästä

30.3.2021

Usein kysyttyä -sivuille on lisätty uusi kysymys vastauksineen:

Seurakuntaamme palkataan tulevana kesänä useita kymmeniä kuukausipalkkaisia hautausmaan kausityöntekijöitä. Olen saanut kausityön esimiehiltä palautetta, että suorituslisään liittyvät tavoitekeskustelut ovat hyvin työllistäviä. Onko tähän olemassa jotakin ratkaisumallia?

Vastaus:

Toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa olevan viranhaltijan tai työntekijän työsuoritus arvioidaan kehityskeskustelussa ja samassa keskustelussa hänelle asetettaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Silloin kun on kyse määräaikaisesta palvelussuhteesta, tavoitteet asetetaan palvelussuhteen alussa ja työsuorituksen arviointi tehdään ennen palvelussuhteen päättymistä. Etenkin suurissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä palkataan kesäajaksi paljon määräaikaisia työntekijöitä hautausmaalle. Tällöin suorituslisää koskevien keskustelujen käyminen jokaisen kesätyöntekijän kanssa palvelussuhteen alussa ja lopussa voi olla kuormittavaa. Tällaisia tilanteita varten kirkon sopijaosapuolet ovat antaneet yhteisen ohjeen.

Lue myös: suorituslisän maksaminen määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 2/2021 on ilmestynyt

26.3.2021

Lue uutiskirje 2/2021

Yleiskirje palkantarkistuksista, lomarahavapaasta sopimisesta ja koronarokotuksista

25.3.2021

Yleiskirje A3/2021 sisältää:

  1. Palkantarkistukset 1.5.2021
  2. Lomarahavapaasta sopiminen
  3. Koronarokotukset

Yleiskirje A3/2021

Kutsu Kirteko -tapaamisiin

23.3.2021Kirteko 2030 -hankkeen logo

Kirkon pääsopijaosapuolet kutsuvat seurakuntien kirkkoherroja, talousjohtoa ja muita työnantajaedustajia sekä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja Kirteko-tapaamisiin keskustelemaan kirkon työn ja työelämän muutoksesta. Tapaamisten teemana on ”Tulevaisuuden työelämä tehdään yhdessä”. 

Tapaamisista neljä järjestetään webinaareina klo 12-14 pe 16.4, 23.4., 28.5. ja 24.9. Viides tapaamisista on Kirteko-gaala, jossa on tarkoitus kohdata 29.10. klo 12-16 livenä Helsingissä. Tapaamisten teemat ja tapaamiskohtaiset ilmoittautumislinkit ja ohjelmat löydätte Kirtekon sivuilta. Tapaamiset ovat kaikki maksuttomia.

Lämpimästi tervetuloa yhteiseen keskusteluun kaikki, kuulemaan toisten työyhteisöjen ajatuksia ja tekemään oman työyhteisön ajatuksia näkyviksi muille! Isompikin porukka samalta työpaikalta mahtuu mukaan! Vain 23.4.-webinaarissa osallistujamäärä on rajoitettu 80 hlöön.

Riskit haltuun seurakuntatyössä -webinaari

19.3.2021

Seurakuntien työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle, esimiehille ja johdolle tarkoitetun webinaarisarjan kevään viimeinen webinaari on pe 26.3.2021 klo 9-11. 

Maksuttoman webinaarin teemana on tunteet ja mielenterveys työssä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

17.3.2021

Luottamusmieskurssien ajankohtia/järjestämistapaa koskevista muutoksista kerrotaan yleiskirjeessä A2/2021.

Kevan tutkimus: Kirkon työntekijät ja työyhteisöt selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta hyvin

11.3.2021

Kirkon alan työntekijät selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta hyvin, kun tarkastellaan työn merkitystä sekä työssä koettua innostusta ja työn iloa. Tämä käy ilmi Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimuksesta, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla puhelimitse kuntasektorin, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajia vuoden 2020 syys- ja marraskuun välisenä aikana.

Korona-ajan vaikutuksista työyhteisöihin kysyttiin tutkimuksessa erikseen. Valtaosa kirkon (85 %) ja kunta-alan (81 %) sekä valtion virastojen (87 %) työntekijöistä oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että heidän työyhteisönsä oli selviytynyt hyvin korona-ajasta.

Lue lisää

Vuoden 2020 Ajankohtaiskyselyn tulokset

10.2.2021

Kirkon työmarkkinalaitos keräsi loppusyksystä 2020 Ajankohtaiskyselyllä tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymien työnantajatoiminnasta ja henkilöstöstä. Kysely sisälsi perinteiset kysymykset henkilöstömenoja koskevista säästötarpeista ja -keinoista sekä käydyistä ja suunnitelluista tuta-menettelyistä. Sillä selvitettiin tällä kertaa myös koronavuoden haasteita ja työnantajatoimia. Kysely osoittaa, että henkilöstömenoihin kohdistuu edelleen säästöpaineita ja että tuta-menettelyt ovat lisääntymään päin, vaikka ne eivät ole seurakunnissa edelleenkään kovin yleisiä. Korona-ajan toimia ja selviytymistä työnantajat arvioivat erittäin myönteiseen sävyyn. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Tutustu kyselyn tuloksiin.

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 1/2021 on ilmestynyt

10.2.2021

Lue Uutiskirje 1/2021

Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

7.1.2021

Yleiskirje luontoisetujen verotusarvoista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2021 on julkaistu.

Lue yleiskirje A1/2021