Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

 

Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

7.1.2021

Yleiskirje luontoisetujen verotusarvoista ja matkakustannusten korvauksista vuodelle 2021 on julkaistu.

Lue yleiskirje A1/2021

TYÖ2030-ohjelmalta rahoitusta työmarkkinaosapuolten yhteisille kehityshankkeille

18.12.2020

TYÖ2030-ohjelma on myöntänyt rahoitusta 12 toimialahankkeelle, joiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken ja kehittää uudenlaisia toimintatapoja työpaikoille erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. Kirkon pääsopijaosapuolten Kirteko-hanke on yksi rahoituksen saajista. Sen toimin on tarkoitus edistää vuoropuhelua kirkossa ja sen työpaikoilla. Tavoitteeseen sisältyy myös pyrkimys vauhdittaa kirkon työpaikkojen koronakriisistä toipumista. Kirkon sopijaosapuolet informoivat Kirteko-hankkeesta lisää alkuvuodesta 2021.

TYÖ2030-ohjelman tiedote

Työajattoman hengellisen viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivä

15.12.2020

Työajattoman hengellisen viranhaltijan/työntekijän mahdollisuus saada lisävapaapäivä arkipyhänä tehdystä työstä tulee sovellettavaksi ensimmäisen kerran jouluna. Täältä näet miten uutta määräystä sovelletaan.

Koulutusta vuonna 2021

9.12.2020

Yleiskirjeessä A13/2020 kerrotaan vuonna 2021 järjestettävästä luottamusmieskoulutuksesta, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutuksesta sekä Kirteko-tapaamisista.

Lue yleiskirje A13/2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 5/2020 on ilmestynyt

19.11.2020

Lue Uutiskirje 5/2020

Ajankohtaiskysely 2020

18.11.2020

Kirkon työmarkkinalaitos selvittää vuoden 2020 Ajankohtaiskyselyllä, miten seurakunnat ovat työnantajina ja työyhteisöinä tästä vuodesta selvinneet, minkälaisia haasteita korona on aiheuttanut ja minkälaisin toimin haasteisiin on vastattu. Kysely on lähetetty tänään KiT:n ja seurakuntien työnantajayhteyksiä hoitavien palkka-asiamiesten sähköpostiosoitteisiin. Pyydämme kyselyymme yhtä vastausta/seurakuntatalous ja toivomme, että vastauksen toimittava palkka-asiamies selvittää vastaukseen muidenkin johtoryhmäläisten näkemyksiä asioista. Vastausaikaa kyselyyn on marraskuu. Tuloksia kyselystä julkaisemme alkuvuodesta 2021. Lisätietoa kyselystä voi kysyä kit@evl.fi.

Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa

17.11.2020

Uudessa työaikalaissa on luovuttu ylitöiden enimmäismäärän sääntelystä. Sen sijaan säädetään työntekijän kokonaistyöajan enimmäismäärästä. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Lue tarkemmin yleiskirjeestä A12/2020.

Työajan lyheneminen vuodenvaihteessa

17.11.2020

Työaika lyhenee ensi vuodenvaihteessa. Yleistyöajassa uusi työaika on 38 tuntia 15 minuuttia ja toimistotyöajassa 36 tuntia 15 minuuttia. Osa-aikaisella työaika lyhenee samassa suhteessa kuin kokoaikaisella. Uusi työaika alkaa sen jakson alusta, joka alkaa ennen vuodenvaihdetta ja ulottuu vuoden 2021 puolelle. Lue tarkemmin yleiskirjeestä A12/2020.

Miksi on tärkeää pohtia palautteen antamista ja sen vastaanottamista?

4.11.2020

Kysymykseen vastaavat Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmän Aikuisten oikeesti -podcastissa neuvottelupäälliköt Anne Kaitainen JUKOsta ja Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitoksesta.

- Palautteella voidaan linjata yhteistä suuntaa ja luoda kannustavaa ja luottamuksellista ilmapiiriä, vaikuttaa ihmisten työmotivaatioon, työn iloon ja työn merkityksellisyyden kokemukseen tiivistää Marttila podcastissa. 

Kuuntele Aikuisten oikeesti -podcast: Palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen

Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin

22.10.2020

Yleiskirjeessä A11/2020 annetaan ohjeita, miten rekrytointitilanteessa voidaan varmistaa kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtävissä tarvittava osaaminen toisen asteen ammatillisen tutkintojärjestelmän tutkintojen avulla.

Yleiskirje A11/2020

Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään

22.10.2020

Yleiskirje A10/2020 sisältää suosituksen lastenohjaajan tehtävään toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattavalta työntekijältä edellytettävistä tutkinnoista ja osaamisesta.

Yleiskirje A10/2020

Uutiskirje 4/2020 on ilmestynyt

22.10.2020

Lue Uutiskirje 4/2020 tästä

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen ohjeistus lisävapaapäivästä

21.10.2020

Uusi määräys työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän mahdollisuudesta saada lisävapaapäivä arkipyhänä tehdystä työstä tulee sovellettavaksi ensi joulusta lähtien. Kirkon pääsopijaosapuolet ovat antaneet määräyksen soveltamisesta yhteisen ohjeen.

Lue ohjeistus yleiskirjeestä A9/2020.

KirVESTES 2020-2022 ja KyrkTAK 2020-2022 ovat tilattavissa

28.9.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 sekä Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2022 on julkaistu. Sopimuskirjoja voi tilata alla olevista linkeistä.

Huom. Tilauslinkit eivät toimi Internet Explorer -selaimella.

Yleiskirje A8/2020 on julkaistu

23.9.2020

Yleiskirje sisältää: Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A8/2020

Uutiskirje 3/2020 on ilmestynyt

10.9.2020

Lue Uutiskirje 3/2020 tästä

Julkisen alan työolot tutkitaan tänä vuonna

1.9.2020

Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 -tutkimuksen haastattelut käynnistyvät syksyllä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan alkuvuonna 2021. Kirkko on tutkimuksessa mukana neljättä kertaa.

Lue lisää tutkimuksesta

Työmarkkinajärjestöt: Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa jatkettava vuoteen 2030

18.8.2020

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030) jatkamista vuoteen 2030 saakka ja riittävien voimavarojen turvaamista ohjelman toteutukselle ohjelmakauden loppuun asti. Ohjelma on tärkeä osa kokonaisuutta, jonka avulla yrityksiä ja työpaikkoja autetaan toipumaan koronakriisistä.

Lue lisää

Yleiskirje A7/2020 on julkaistu

18.8.2020

Yleiskirje sisältää: Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan

Yleiskirje A7/2020

KirVESTES 2020-2022 on julkaistu

7.8.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 on julkaistu ja kirjan voi tilata alla olevasta linkistä.

Tilaa sopimuskirja. Huom. Linkki ei toimi Internet Explorer -selaimella.

Tilauslinkki ruotsinkieliseen sopimuskirjaan toimitetaan sen jälkeen, kun sopimus on käännetty ja kirjan taitto on valmis. KyrkTAK 2020-2022 julkaistaan pdf-tiedostona elokuun aikana.

Uutta usein kysytyissä

3.7.2020

Usein kysyttyihin on lisätty kysymys ja vastaus uuden sopimusratkaisun esittelemisestä luottamushenkilöpäättäjille ja ylimmän johdon sopimuskorotuksesta 1.5.2021.

Yleiskirje A6/2020 on julkaistu

1.7.2020

Yleiskirje sisältää: Muutos luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

Yleiskirje A6/2020

KirVESTES 2020-2022

26.6.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 on julkaistu pdf-tiedostona. Sopimuskirja julkaistaan myöhemmin kesällä, kirjan voi tilata ennakkoon tästä linkistä.

Työmarkkinalaitoksen toimiston aukiolo kesällä

26.6.2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto on vuosilomien keskittämisen vuoksi suljettu 13.-26.7.2020. Yhteydenottopyyntöjä voi tänä aikana jättää sähköpostitse kit@evl.fi. Niihin vastataan 27.7.2020 lukien.

Riskit haltuun seurakuntatyössä 

18.6.2020

Työpaikan turvallisuusriskien hallinta on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Syksyllä 2020 järjestämme seurakuntien työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle, esimiehille ja johdolle tarkoitetun webinaarisarjan, joka auttaa päivittämään ja syventämään työperäisten riskien hallintaa ja vaarojen arviointia.

Lue lisää

Yleiskirje A5/2020 on julkaistu

18.6.2020

Yleiskirjeen sisältö: Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

Yleiskirje A5/2020

Uutiskirje 2/2020 on ilmestynyt

16.6.2020

Lue Uutiskirje 2/2020 tästä

KirVESTES 2020-2022 on hyväksytty

10.6.2020

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3 % (1.8.2020 ja 1.5.2021). Pidennetystä työajasta luovutaan 1.1.2021 alkaen. Sopimuksessa tarkennettiin työajattomien määrittelyä. Heille sovittiin lisävapaita, jotka tulevat voimaan 1.8.2020 lukien. Ks. tarkemmin muu materiaali seuraavista linkeistä:

Valtuuskunta hyväksyi neuvottelutuloksen

4.6.2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on tänään kokouksessaan hyväksynyt kirkon pääsopijaosapuolten neuvotteleman uuden Kirkon virka- ja työehtosopimuksen. Sopimus syntyy vasta, kun kaikkien pääsopijaosapuolten hallinnot ovat sen hyväksyneet. Tämän jälkeen sopimuksen sisältö on julkinen. Tietojemme mukaan julkistaminen on mahdollista torstaina 11.6.2020.

Neuvottelutulos saavutettiin

2.6.2020

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tänään päässeet neuvottelutulokseen Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta 2020-2022. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta käsittelee neuvottelutulosta kokouksessaan torstaina 4.6. Asiasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.