Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä on Kirkon ulkoasiain osaston nimittämä työryhmä. Sen tehtävänä on edistää kristinuskon ja juutalaisuuden sisällön tuntemusta sekä keskinäisten suhteiden hoitamista ja vuorovaikutusta kirkkomme eri tasoilla ja juutalaisissa seurakunnissa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kansainvälinen ulottuvuus on alusta asti ollut keskeinen. Työryhmä on osallistunut sekä uskontojen vuoropuheluun että kirkon teologisen itseymmärryksen rakentamiseen samalla, kun se on pyrkinyt toimimaan eri muodoissa ilmenevää tai eri ilmiöihin kätkeytyvää antisemitismiä vastaan. Tätä tehtävää se on hoitanut erityisesti koulutuksen ja materiaalien tuottamisen kautta sekä seuraamalla aihepiiriin liittyvää tutkimusta ja kirkollista keskustelua.


Työryhmä on myös mukana järjestämässä säännöllisiä kolmen uskon teologisia keskustelutapaamisia yhdessä Uskontojen kohtaamisen toimikunnan sekä juutalaisten ja islam-yhteisöjen kumppanien kanssa.

Työryhmän jäsenet 2017-2019:

TT Pekka Lindqvist (pj)
Hiippakuntadekaani, TT Marko Marttila
Dosentti Raimo Hakola
Väitöskirjatutkija Marika Pulkkinen
Toimittaja Anu Heikkinen
Dosentti Anni Maria Laato
Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n hallituksen jäsen Eija Suokko
Johtava asiantuntija Tomi Karttunen
Uskontojen kohtaamisen asiantuntija, TT Elina Hellqvist (siht.)

Daniel Weintraub ja Harriet Haras-Refael osallistuvat työryhmän työskentelyyn asiantuntijoina.

 

 

Ota yhteyttä

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty