Hyppää sisältöön

Vammaisuus ja vammaiset ihmiset

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus on muuttuva käsite. Yhteisö määrittelee normaaliuden ja poikkeavuuden rajat.

  • yhteisö määrittelee normaaliuden ja poikkeavuuden rajat
  • vammaisuus on kontekstuaalinen käsite
  • vammaisuus kuuluu olennaisena osana ihmisyyteen
  • vammaisuus on osa ihmisen moninaisuutta
”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty