Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu

Alkukartoituksen jälkeen tehdään päätös toiminnan aloittamisesta. Vaihtoehtoisesti voidaan todeta, että vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Tavoitteiden ja voimavarojen tulee olla samassa linjassa. Toiminnan käynnistämisvaihe työllistää eniten, mutta voimavaroja tarvitaan jatkossakin.

Sopimus toteutuksesta ja vastuista

Tässä vaiheessa vapaaehtoistoiminnasta, sen toteuttamistavoista ja vastuista tehdään sopimus laitoksen kanssa.

Siinä sovitaan esimerkiksi, kuka laitoksen puolelta on vapaaehtoistyön vastuuhenkilö ja mitkä muut tahot vastaavat toiminnasta.

Tärkeää on sopia, kuka vastaa toiminnasta ja esimerkiksi siihen liittyvistä vakuutuksista. Sovitut asiat kirjataan.

Suunnitteluvaiheeseen kuuluu

  • työryhmän perustaminen
  • tarpeiden kartoittaminen
  • vapaaehtoistehtävien määritteleminen
Päivitetty