Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin tuki - pilotti

Hyvinvoinnin tuki -palvelu on kirkon ja HUSin yhteistyöhanke, joka tähtää dialyysihoitoa saavien potilaiden ja heidän läheistensä kokonaisvaltaiseen auttamiseen. Pilotti käynnistyi vuoden 2018 loppupuolella.

Pilotissa kolme kirkon työntekijää työskentelee yhteistyössä HUSin hoitohenkilökunnan kanssa dialyysipotilaiden ja heidän läheistensä tukena. Pilotissa on mukana kirkon sairaalasielunhoito. Sairaalasielunhoidon työntekijä toimii yhdyshenkilönä ja valmistelee hankkeeseen liittyvää kehittämistyötä yhteistyössä terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Pilotissa toimitaan potilaan tarpeista käsin. ​HUS-alueella on vajaa 500 dialyysipotilasta. Dialyysi eli keinomunuaishoito poistaa vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa elimistöön kertyviä kuona-aineita ja nestettä sekä korjaa veren happamuutta.

Hanke sai alkunsa, kun Vatsakeskuksessa havaittiin kokonaisvaltaisen tuen tarve. Kirkon puolelta otettiin puolestaan yhteyttä HUS Vatsakeskukseen.  Tavoitteena on kehittää kumppanuusmalli, jossa HUS Vatsakeskus ja kirkko toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Pilotti on käynnistynyt hyvin, HUSissa ollaan hyvin tyytyväisiä hyvinvoinnin tuen työntekijöiden työpanokseen. Palvelumalli on suunniteltu yhdessä kirkon työntekijöiden, hoitohenkilökunnan ja HUSin kokemusasiantuntijan kanssa.

”Dialyysi on elämää ylläpitävää hoitoa, ja se voi jatkua hyvin pitkään. Dialyysiä tulee tehdä säännöllisesti. Suurin osa potilaista kokee hoidon toistuvuuden ja sitovuuden ainakin ajoittain kuormittavaksi”, kertoo osastonhoitaja Ros-Marie Taponen HUS Vatsakeskuksen Dialyysiyksiköstä.

Sairaalapappi Jussi Ollila ja Töölön kirkkoherra Hannu Ronimus kiittelevät HUSia hyvästä yhteistyöstä – moniammatilliselle työlle on kysyntää ja se on seurakuntayhtymän toimintakulttuurin muutosten mukaista. Yhteistyöpilotti tukee myös tavoitetta lähentää Yhteistä seurakuntatyötä ja paikallisseurakuntien työtä, he toteavat. Kirkkohallitus ja kirkon sairaalasielunhoito on mukana pilotissa.

”Sielunhoitotyön asiakaslähtöinen kehittäminen on tärkeää, siitä syystä erilaisia toimintamalleja tulee rohkeasti lähteä kokeilemaan”, toteaa sielunhoidon johtava asiantuntija Virpi Sipola.

Tapaamiset järjestellään joustavasti

Potilaat voivat sopia tapaamiset joustavasti. Tavata voi esimerkiksi sairaalassa hoitokäyntien yhteydessä, Meilahden kirkolla tai potilaan kotona. Tapaamiseen voi tulla yksin tai läheisten kanssa.

Palvelu on tarkoitettu kaikille vakaumuksesta ja elämänkatsomuksesta riippumatta. Yleisiä keskustelunaiheita ovat olleet esimerkiksi uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen, arjen haasteet, ihmissuhdeasiat ja oma tai läheisten jaksaminen.

Hyvinvoinnin tuen työntekijät tukevat henkisesti, kuuntelevat ja auttavat palveluiden löytämisessä ja muissa käytännön asioissa. He voivat ohjata ja kannustaa potilaita ja läheisiä esimerkiksi vertaistuen pariin.

Hyvinvoinnin tuen työntekijät ovat pappi Paula Enckell, diakoniatyöntekijä Kirsi Jaakonaho ja nuorisotyönohjaaja Tilda Tiljander. He toivovat, että heidän luokseen olisi hyvin matala kynnys tulla juttelemaan. Tukea on tarjolla myös hoitohenkilökunnalle.

”Puhuminen auttaa. Keskustelut omasta ja läheisten hyvinvoinnista ovat merkityksellisiä. Keskusteluissa voi löytyä uusia näkökulmia elämäntilanteeseen pienten asioiden ja huomioiden kautta. Asioista ääneen puhuminen jonkun tilanteen ulkopuolisen kanssa selkeyttää ja vahvistaa”, hyvinvoinnin työntekijät pohtivat.

Työntekijöiden palkan ja toimintakulut maksaa Töölön seurakunta.

Päivitetty