Hyppää sisältöön

Sairaalasielunhoidon tilastot 2018 ja 2019

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä sairaalasielunhoito toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Se on osa psykososiaalista tukea. Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi. Työalan periaatteiden mukaisesti sairaalasielunhoidossa pyritään ihmisen auttamiseen ja tukemiseen elämän muutostilanteissa, vakavassa sairastumisessa ja kuoleman läheisyydessä. Tavoitteena on tukea ihmistä oman elämän syvempään ymmärtämiseen ja merkityksellisyyden löytämiseen. Sairaalapappi on myös työpaikkapappi. Hän tukee henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa tilanteissa.

Kelpoisuusehtona sairaalapapin virkaan on teologian maisterin tutkinto, johon sisältyvät piispainkokouksen määrittelemät opinnot sekä pappisvihkimys. Valintakriteereinä ovat lisäksi soveltuvuus tehtävään (psykologinen soveltuvuusarviointi) sekä sairaalasielunhoidon erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Sairaalapappi työskentelee terveydenhuollon tai sosiaalihuollon yksikössä: sairaalassa, kotisairaalassa, kotisairaanhoidossa, palveluasumisen yksiköissä ja avohoidossa.

Kuvio 1. Yksilökohtaamiset vuonna 2019

 

Sairaalapapit työskentelevät pääasiassa arkisin, mutta he päivystävät myös viikonloppuisin. Viikonloppupäivystykseen osallistuvat joillakin paikkakunnilla myös seurakuntapapit.

Vuosien 2018 ja 2019 välillä sairaalapappien virkoja on vähennetty. Tämä näkyy mm. työtehtävien määrän vähenemisessä. Sairaalapappeja on myös eläköitynyt ja virkoihin on valittu uusia työntekijöitä. He osallistuvat erityiskoulutukseen, joka suoritetaan työn ohessa. Koulutusjaksoilla he ovat poissa vahvuudesta.

 

Kuvio 2. Sairaalapapin työtehtävät vuosina 2018 ja 2019.

 

Useimmin sairaalasielunhoitajan kanssa keskusteltiin terveydestä ja sairaudesta, elämänkriiseistä, sairauden aiheuttamista kriiseistä, elämän merkityksestä ja uskosta sekä ihmissuhteista. Muu syy, työ ja opiskelu sekä debriefing merkittiin useammin keskustelun syyksi kuin vuonna 2018.

 

 

Päivitetty