Erityisryhmien sielunhoito

Kirkossa on päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä mm. viittomakielisiä, kehitysvammaisia ja näkövammaisia seurakuntalaisia varten.

Kirkko kehitysvammaisten parissa

Kirkon kehitysvammaistyötä varten on päätoimisia pappeja ja diakoniatyöntekijöitä, lisäksi seurakunnissa työ on nimetty jonkin diakoniatyöntekijän työalaan. Kehitysvammaistyötä tehdään seurakunnissa vahvassa yhteistyössä kehitysvammaishuoltoa antavien toimijoiden kanssa. Papit toimivat kuntayhtymien tai erikoissairaanhoidon alaisissa palvelukeskuksissa, työpaikoilla ja ryhmäkodeissa. Diakoniatyöntekijät toimivat seurakuntayhtymissä tai seurakunnissa.

Kirkko kuurojen parissa

Viittomakieli on myös yksi Suomen ev.-lut. kirkon käyttämistä kielistä. Kirkossa on viisi viittomakielentaitoista pappia, joiden virat on sijoitettu hiippakuntiin.

Kirkko näkövammaisten parissa

Kirkon näkövammaistyötä varten on isoissa seurakuntayhtymissä päätoimisia näkövammaistyön diakonityöntekijöitä. Lisäksi seurakunnissa työ on nimetty jonkin diakoniatyöntekijän työalaan. He antavat sielunhoitoa, ohjaavat sekä järjestävät ryhmiä ja leirejä.

Lisätietoa: evl.fi/plus

 

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty