Hyppää sisältöön

Čájáhusat / Näyttelyt / Utstillinger

Čájáhusat ordnejuvvojit Sajosa Dollagáddi-sáles ja Sajosa feaskáris.

Čájáttâšah uárnejuvvojeh Sajos Dollagáddi-salist já Sajos aulast.

Näyttelyt järjestetään Sajoksen Dollagáddi-salissa ja Sajoksen aulassa.

Utställninger kommer till Sajos Dollagáddi-salen och i aulan i Sajos.

 

Nuõrttsää´mǩiõ´lle

Davvisámegillii

Anarâškielân

Suomeksi

På svenska

 

Nuõrttsää´mǩiõ´lle

“Vuâsppååʹd päärna – Duodjitekstiil sââʹjest

Maarit Magga čuäjtõs ceerkavtekstiiʹlin puätt Sajoozz Dollagáddi -lõʹnnje da suu snimldõkčuäʹjtõs säʹmmlaž ceerkvallaš tååimtõõzzin lij vueiʹnnemnalla Sajoozz jõnnkääʹrdest.
“Vuâsppååʹd päärna – Duodjitekstiil sââʹjest lij muu čeäppõõzzlaž duodjituʹtǩǩummuž nuʹbb čuäjtõs. Tõt šâdd muu raajjâm duodjitekstiilin Hetta ceerkva, Jeänõʹǩǩe.


Muu tekstiil vuâđđâʹvve ǩiõtt-tuõjju, säʹmmlaž vuäinlma mooččâdvuõđâst da harmoniast. Muu ǩiõtt-tuõjju lij takai vääʹnesvuõđ tematiikk da heärvtummuš minimalisttvuõtt, kook puäʹtte muu fiʹttjõõzzâst tõʹst, mii lij mooččâd. Väältam äʹrbbvuõđ da suåvvtam muu silttimmuž ođđnallšem tuâjaid, õõlmlaž sââʹj konteeʹkstest.”

Teâttkäivv: Maarit Magga dommseeidd
Liŋkk dommseeidaid: Jumalan lapset - Maarit Magga


Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõs


Nuõrttsäʹmmlaž kulttuur čuäʹjtõs lij kooumvuässʼsaž čuäjtõsobbvuõtt, kååʹtt pohtt ouʹdde alggmeer säʹmmlai jieʹllem snimldõõǥǥi da čeäppõõzz kuånstivuiʹm. Njuhččjääuʹr meer muâđ - snimldõkčuäjtõs veekk mieʹldes eeʹjj 1982 Pââʹss Treeffan Peäccamneeʹǩǩ pââʹzztem-mätkka Čeʹvetjäurra da Njauddma, Tuõddri Peeʹrel -čuäjtõs oudd kaart luâttaunnsid čieʹppeld õõʹnni sääʹm äʹrbbǩiõtt-tuâjast da jieʹllemnääʹlest. Kuälmad čuäjtõs Leäm jieʹllmen kägg ouʹdde tän peeiʹv säʹmmlaž ânnʼjõžčeäppõõzz.


Čuäjtõs lij ođđ da juätkk Saaʹmi jieʹllempälggsest -čuäjtõʹsse, kååʹtt leäi vueiʹnnemnalla Duõmmceerkav Kryptast mõõnni eeʹjj ǩeâđđa.
Saaʹmi jieʹllempälggsest -čuäjtõõzz čeäppneeʹǩǩ lie Pertti Hissa, Sámi Hustler, Heidi Gauriloff, Tanja Sanila, Erja Wiltse, Mari Gauriloff, Tarja Sanila, Katariina Lumisalmi, Katja Sanila da Anja Sollas.
Čuäjtõõzz puuʹtat Nuõrttsääʹmkultturfondd da tõn lij kuratâsttam Nuõrttsääʹmkultturfoond äʹššooumaž Mari Gauriloff.


Čuäjtõõzz tuäʹrjjee Sääʹmsuåvtõs da Lappi ortodookslaž kaʹppelsieʹbrrkåʹdd.
Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõs lij vueiʹnnemnalla Sajoozz Dollagáddi-kueʹrncest
 

Davvisámegillii

Ipmila mánát-Duodjetekstiillat almmolaš sajis

"Ipmila mánát-Duodjetekstiillat almmolaš sajis lea dáiddalaš duodjedutkamušan nubbi čájáhus. Dat čoahkkana iežan duddjon duodjetekstiillain Heahtá girkui, iežan ruovttuguvlui Eanodahkii.


Mu tekstiillat vuođđuduvvet duodjái, sápmelaš oidnui čábbodagas, vuogasvuogas ja hármoniijas. Mu duodjái lea lunddolaš vánisvuođa tematihkka ja hervema unnánvuohta, iežan oidnu čábbodagas. Mun gaskkustan árbevieru ja heivehan iežan máhtu ođđalágan bargguide, almmolaš saji konteavsttas."

Gáldu: Maarit Magga ruoktosiiddut

Liŋka siidduide

Maarit Magga čájáhus girkodujiin boahtá Sajosa Dollagáddi -sálii. Su govvačájáhus Sámi girkolaš doaimmahusain lea oaidninláhkai Sajosa feaskáris.

Saaʹmi jieʹllempälggsest – nuorttalaččaid eallinbálgás 2 -čájáhus

Nuorttalaččaid kultuvrra čájáhus lea golmmaoasát čájáhusollisvuohta mii ovdanbuktá eamiálbmoga eallima čuovgagovaid ja dáidaga vehkiin. Njukčajávrri álbmoga muođut -čuovgagovvačájáhus doalvu jagi 1982 Bassi Trifon Beahcánlačča bassivádjolussii Čeavetjávrái ja Neidenii. Tuõddri Pee’rel, Duottara bearralat – čájáhus ovdanbuktá nuorttalaččaid luondduoktavuođa árbevirolaš dujiin ja eallimis. Goalmmát čájáhus Leäm jie’llmen, Lean eallimin čájeha nuorttalaš dáládáidaga. 

Čájáhus lea ođas ja joatká Saaʹmi jieʹllempälggsest –nuorttalaččaid eallinbálgás 1  -čájáhusa mii lei Duopmogirku Kryptas diipmá giđa.

Čájáhusa dáiddárat leat Pertti Hissa, Sámi Hustler, Heidi Gauriloff, Tanja Sanila, Erja Wiltse, Mari Gauriloff, Tarja Sanila, Katariina Lumisalmi, Katja Sanila ja Anja Sollas.

Saaʹmi jieʹllempälggsest – nuorttalaččaid eallinbálgás 2 -čájáhus lea Sajosa Dollagáddi-sáles.

Suomeksi

Maarit Maggan näyttely kirkkotekstiileistä tulee Sajoksen Dollagáddi -saliin ja hänen valokuvanäyttelynsä saamelaisista kirkollisista toimituksista on nähtävillä Sajoksen aulassa.

"Jumalan lapset – Duodjitekstiilit tilassa on taiteellisen duodjitutkimukseni toinen näyttely. Se koostuu tekemistäni duodjitekstiileistä Hetan kirkkoon, Enontekiölle.

Tekstiilini pohjautuvat duodjiin, saamelaiseen näkemykseen kauneudesta, sopivuudesta ja harmoniasta. Duodjilleni on ominaista niukkuuden tematiikka ja koristelun minimalistisuus, jotka pohjautuvat käsitykseeni kauneudesta. Välitän perinnettä ja sovellan osaamistani uudenlaisiin töihin, julkisen tilan kontekstissa."

(Lähde: Maarit Maggan kotisivut)

Linkki kotisivuille: Jumalan lapset - Maarit Magga

Saaʹmi jieʹllempälggsest – kolttasaamelaisten elämänpolulla 2 -näyttely


Kolttasaamelaisen kulttuurin näyttely on kolmiosainen näyttelykokonaisuus, joka tuo esille alkuperäiskansa kolttasaamelaisten elämää valokuvien ja taiteen keinoin. Joutsenjärven kansan kasvot -valokuvanäyttely vie mukanaan vuoden 1982 Pyhän Trifon Petsamolaisen pyhiinvaellukselle Sevettijärvelle ja Neideniin, Tuõddri Pee’rel, Tunturin helmet -näyttely antaa läpileikkauksen luonnonantimia taitavasti hyödyntävästä kolttasaamelaisesta perinnekäsityöstä ja elämänmenosta. Kolmas näyttely Leäm jie’llmen, Olen elossa nostaa esille tämän päivän kolttasaamelaista nykytaidetta.


Näyttely on uusi ja jatkoa Saaʹmi jieʹllempälggsest – kolttasaamelaisten elämänpolulla 1 -näyttelylle, joka oli esillä Tuomiokirkon Kryptassa viime vuoden keväällä.


Saaʹmi jieʹllempälggsest – kolttasaamelaisten elämänpolulla 2 -näyttelyn taiteilijat ovat Pertti Hissa, Sámi Hustler, Heidi Gauriloff, Tanja Sanila, Erja Wiltse, Mari Gauriloff, Tarja Sanila, Katariina Lumisalmi, Katja Sanila ja Anja Sollas.


Näyttelyn tuottaa Kolttakulttuurisäätiö ja sen on kuratoinut Kolttakulttuurisäätiön asiamies Mari Gauriloff.


Näyttelyä tukevat Saamelaisneuvosto ja Lapin ortodoksinen kappeliseurakunta.
 

Joutsenjärven kansan kasvot -valokuvanäyttely


Joutsenjärven kansan kasvot -näyttely johdattaa katsojansa neljänkymmenen vuoden taakse Pyhittäjä Trifonin Petsamolaisen pyhiinvaellukselle Saamenmaan kolttakyliin Sevettijärvelle ja Norjan Neideniin. Valokuvaaja Pertti Hissa oli mukana tallentamassa vuonna 1982 ortodoksisille kolttasaamelaisille tärkeätä pyhiinvaellusta ja vedenpyhitystä. Oli kulunut 33 vuotta siitä, kun kolttasaamelaiset asutettiin perinteisiltä, ikiaikaisilta asuinpaikoiltaan Petsamon seuduilta, Kuolan niemimaan itäosista Inarin kuntaan, Sevettijärven, Nellimin ja Keväjärven kyliin. Vain kolme vuotta aikaisemmin oli kolttasaamelaiset kokoontuneet ensimmäistä kertaa yhteen viettämään asuttamisjuhlia Sevettijärvelle.


Vuosia kestäneiden sotien ja useiden evakkomatkojen jättämät jäljet näkyvät kasvoilla. Intensiiviset valokuvat tulevat lähelle. Ikääntyneiden kasvojen uurteet kertovat pitkästä ja raskaasta matkasta, synnyinseutujen jättämisestä, jäähyväisistä ja ikuisesta koti-ikävästä, mutta myös jälleennäkemisen ilosta. Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen pyhiinvaellus on hetkeksi kerännyt kolttasaamelaiset yhteen kuin ennen, antamaan lohtua, turvaa ja yhteisöllisyyttä uuden ja erilaisen arjen keskelle.


Näyttelyn nimi ”Joutsenjärven kansan kasvot” viittaa Sevettijärvelle asutettujen Suonikylän kolttasaamelaisten tapaan nimittää itseään Joutsenjärven kansaksi. Ennen jokaisella perheellä oli oma joutsenjärvensä. Joutsen on kolttasaamelaisille pyhä lintu, valon tuoja.


Joutsen liittyy myös Pertti Hissan uravalintaan. Eläkkeellä oleva 80-vuotias vaasalainen Hissa on toiminut matkailualalla ja matkailun opettajana yli 30 vuotta. Kiinnostus luontoon ja sen valokuvaamiseen sai alkunsa Yrjö Kokon vuonna 1950 julkaisemasta kirjasta Laulujoutsen – Ultima Thulen lintu. Kokon ottamat valokuvat toivat uskottavuutta tuolloin erittäin uhanalaisen laulujoutsenen suojeluun. Yrjö Kokon luontokuvat innoitti Pertti Hissan tarttumaan kameraan.


Matkailualan tuoman kokemuksen perusteella Hissa sanoo, että Suomen ainoat kansainvälisesti merkittävät kulttuurivetovoimatekijät ovat saamelaisuus ja ortodoksisuus. Kolttasaamelaiseen kulttuuriin Pertti Hissa sai tilaisuuden tutustua vuonna 1982 silloisen Oulun metropoliitta Leon kutsusta kuvata Sevettijärvellä ja Neidenissä vietettyä Pyhän Trifon Petsamolaisen pyhiinvaellusjuhlaa. Kuvien tallentamisesta on nyt kulunut 40 vuotta. ”Tuota aikaa ei ole enää olemassa kuin valokuvissa ja niiden kertomissa tarinoissa. Toivon, että osaat kuunnella niitä herkällä korvalla”, Pertti Hissa sanoo.

Saaʹmi jieʹllempälggsest – kolttasaamelaisten elämänpolulla 2 -näyttely on nähtävillä Sajoksen Dollagáddi-salissa.

 

Anarâškielân

 

På svenska

Guds barn – Duodjitextilier i rummet

Maarit Maggas utställning om kyrkotextilier kommer till Sajos Dollagáddi-salen och hennes fotoutställning om samiska kyrkliga förrättningar kan ses i aulan i Sajos.
 
”Guds barn – Duodjitextilier i rummet är den andra utställningen i min konstnärliga duodjiundersökning. Den består av duodjitextilier jag har gjort till Hetta kyrkan, i Enontekis. Mina textilier baserar sig på duodji, den samiska synen på vackerhet, lämplighet och harmoni. Typiskt för min duodji är tematiken om knapphet och minimalistisk dekoration och dessa baserar sig på min uppfattning om vackerhet. Jag förmedlar traditionen och tillämpar min kunskap i nya slags hantverk, i kontexten av ett offentligt rum.”
 
Källa: Maarit Maggas webbplats
Länk till webbplatsen: Maarit Maggas webbplats


Saaʹmi jieʹllempälggsest –på skoltsamernas livsstig 2-utställning


Utställningen av skoltsamernas kultur är en utställningshelhet på tre delar och som för fram urbefolkningen skoltsamernas liv med hjälp av fotografier och konst. Ansikten på folket från Joutsenjärvi-fotoutställningen för med sig till år 1982 och vallfärden av Trifon av Petsamo till Sevettijärvi och Neiden. Tuõddri Pee’rel, Fjällets pärlor-utställningen ger ett tvärsnitt av den skoltsamiska traditionella hantverket och det dagliga livet som skickligt utnyttjar naturens gåvor. Den tredje utställningen Leäm jie’llmen, Jag är vid liv, lyfter fram dagens moderna skoltsamiska konst.


Utställningen är ny och den är fortsättningen till Saaʹmi jieʹllempälggsest – på skoltsamernas livsstig 1-utställningen som var på utställning i Domkyrkans Krypta under fjolårets vår.
Saaʹmi jieʹllempälggsest –på skoltsamernas livsstig 2-utställningens konstnärer är Pertti Hissa, Sámi Hustler, Heidi Gauriloff, Tanja Sanila, Erja Wiltse, Mari Gauriloff, Tarja Sanila, Katariina Lumisalmi, Katja Sanila och Anja Sollas.


Utställningen produceras av Skoltkulturfonden (Kolttakulttuurisäätiö) och den har kuraterats av ombudet för Skoltkulturfonden Mari Gauriloff.
Utställningen stöds av Samerådet och Lapplands ortodoxa kapellförsamling. 
 

Utställning kommer till Sajos Dollagáddi-salen.

Päivitetty