Kirkon lähetystyön toimikunta

Piispainkokous nimesi 7.12.2016 kokouksessaan Kirkon lähetystyön toimikunnan toimikaudelle 2017-2019. Toimikunnat toimivat toimialansa neuvoa antavina asiantuntijaeliminä.

Toimikunnan tehtävänä on:

  1. seurata ja edistää toimialansa kehitystä;
  2. edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;
  3. valmistella asioita piispainkokoukselle; sekä
  4. suorittaa muut piispainkokouksen sille antamat tehtävät

Toimikunnan jäsenet 2017-2019:

piispa Simo Peura (pj)
vs. monikulttuurisuustyön sihteeri Markus Silvola (Espoon hpk.)
kirkkoherra Heikki Sariola (Lapuan hpk.)
kansainvälisen työn sihteeri, diakonissa Minna-Sisko Mäkinen (Helsingin hpk.)
kirkkoherra Reijo Leino (Kuopion hpk.)
lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Sorvala (Oulun hpk.)
lähetyskasvatussihteeri Maarit Berg (Mikkelin hpk.)
lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Merja Mäkisalo (Tampereen hpk.)
lähetyssihteeri, nuorisotyönohjaaja, diakoni Raija Pajuniemi (Turun arkkihpk.)
domprost Mats Lindgård (Borgå stift)

Toimikunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii Jaakko Rusama (vs. johtaja, Kirkon lähetystyön keskus).

Toimikunnan kokouksissa on läsnäolo ja puheoikeus kaikilla kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöillä.

 

Päivitetty