Hyppää sisältöön

Roomalaiskatolinen kirkko

Kirkkojenvälistä yhteyttä on pidetty yllä eri tavoin, mm. Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa, erilaisissa teemaseminaareissa, vierailujen muodossa (suomalaisten piispojen vierailut Vatikaanissa sekä paavin vierailu Suomessa) sekä Luterilaisen maailmanliiton ja Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston ykseyskomissiossa.

Ekumeeninen delegaatio on vuodesta 1985 lähtien vieraillut pyhän Henrikin päivänä Roomassa ja tavannut yksityisvastaanotolla myös paavin. Mukana on vuorollaan yksi luterilaisen kirkon piispoista ja katolisen kirkon piispa, joskus myös ortodoksinen arkkipiispa. Video vuoden 2018 vierailusta.

Merkittävin saavutus luterilaisten ja roomalaiskatolisen kirkon yhteyspyrkimyksissä on Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (YJV 1999), jonka lopulliseen muotoiluun kirkkomme vaikutti huomattavalla tavalla (Eero Huovinen, Simo Peura, Antti Saarelma). Saavutettu yhteisymmärrys on mm. edistänyt ulkosuomalaistyön järjestelyjä katolisissa maissa sekä toiminut pohjana esimerkiksi ruotsalais-suomalaiselle bilateraaliselle dialogille. Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista -julkaisusta tuli v. 2019 kuluneeksi 20 vuotta, jonka kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari ja vietettiin ekumeeninen rukoushetki.

Suomalais-ruotsalainen luterilais-katolinen dialogi vuosina 2002-2009 jatkoi vanhurskauttamisteeman syventämistä Ruotsin ja Suomen kirkollisessa kontekstissa. Tulokset julkaistiin raportissa Vanhurskauttaminen kirkon elämässä (2010). Teologinen dialogi jatkui kansallisena dialogina piispojen Simo Peura ja Teemu Sippo SCJ johdolla 2014-2017. Mukana oli myös katolisen ekumeenisen teologian kansainvälisiä asiantuntijoita. Dialogin raportti: Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist and Ministry (2017).

LML:n ja roomalaiskatolisen kirkon kristittyjen ykseyden neuvoston dialogikomissiossa edustajamme ja sen luterilainen pj. on emerituspiispa Eero Huovinen. Komissio on toiminut vuodesta 1967 alkaen, ja se on käsitellyt useita keskeisiä opillisia kysymyksiä (mm. ehtoollinen, evankeliumi, kirkko-oppi, ykseys, virka).

Ykseyskomissio julkaisi v. 2013 raportin From Conflict to Communion, joka suomennettiin nimellä Vastakkainasettelusta yhteyteen. Se on tärkeä dokumentti myös reformaation 500-vuotismerkkivuoden 2017 näkökulmasta. Komissio jatkaa työtä aiheenaan "Kaste kasvavan yhteyden perustana". Asiakirjaan From Conflict to Communion liittyy myös opinto-opas paikallista käyttöä varten: Study Guide

Paavi Franciscuksen ja piispa Munib Younanin yhteinen julkilausuma Lundissa 31.10.2016 (suomeksi)

Luterilais-katolisen dialogin nykynäkymät (johtava asiantuntija Tomi Karttusen luento 2020)

Kasvavaa yhteyttä -seminaarin 9.1.2019 materiaaleja:

Piispa Matti Repo: avauspuheenvuoro

Piispa Simo Peura: Asiakirjan tausta ja tavoitteet osana kansainvälistä luterilais-katolista teologista dialogia

Yleisvikaari Raimo Goyarrola: Asiakirjan tausta ja tavoitteet osana kansainvälistä luterilais-katolista teologista dialogia

Johtava asiantuntija Tomi Karttunen: Asiakirjan rakenne, menetelmä, lähteet ja keskeiset tulokset

Piispa Jari Jolkkonen: Kohti ehtoollista koskevien oppituomioiden kumoamista?

Professori Miikka Ruokanen: Asiakirjan arviointia akateemisen teologian näkökulmasta

Dosentti Anni Maria Laato: Asiakirjan arviointia akateemisen teologian näkökulmasta

TT Timo-Matti Haapiainen: Kasvavaa yhteyttä -asiakirja, paavi Franciscus ja käytännön ekumenia?

Isä TT Toan Tri Nguyen: Kasvavaa yhteyttä -asiakirja, paavi Franciscus ja käytännön ekumenia?

Professori emerita Anneli Aejmelaeus: Reformatorinen identiteetti ja Kasvavaa yhteyttä -asiakirja?

Dokumentaatio

Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta (2018)

Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist and Ministry (2017)

Den uppnådda enighetens betydelse och omfattning (IV)

The Apostolicity of the Church: Study Document of the Lutheran-Roman Catholic Commission on Unity (Kirkon ulkoasiainneuvoston lausunto 2008)

Ota yhteyttä

johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty