Diakonian periaatteet

Diakoniassa ei ole kyse vain yhdestä seurakunnan työmuodosta, diakoniatyöstä, vaan koko seurakunnan, sen jäsenten ja työntekijöiden, tehtävästä ja elämisentavasta.

Kristuksen esimerkin ja opetusten mukaisesti lähimmäisen palveleminen on kirkon tuntomerkki ja luovuttamaton tehtävä. Nk. Jeesuksen tehtävänjulistus (Luuk. 4:18-19) on kirkon ja sen jäsenien tehtävänjulistus: ”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta”.

Diakonia ilmenee kirkossa haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan ihmisen apuna ja tukena, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan edistämisenä, välittävien yhteisöjen rakentamisena sekä luomakunnan varjelemisena. Diakonisessa kirkossa sitoudutaan oheisiin periaatteisiin.

KULTAISEN SÄÄNNÖN KULMAKIVI: Toimintaamme ohjaa kultaisen säännön periaate: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille” (Matt. 7:12). Jeesuksen esimerkin mukaisesti pyrimme kunnioittamaan ihmisen päätösvaltaa omassa elämässään: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?” (Mark. 10:51). Kaikki pyrkimykset auttaa ja tukea ihmisiä lähtevät ihmisten tarpeista.

TOIMIJUUDEN VAHVISTAMINEN: Pyrimme edistämään ihmisten osallisuutta, kykyä vaikuttaa omaan elämänkulkuun, elinympäristöön ja yhteisiin asioihin. Ihminen tulee nähdä avun vastaanottajan sijaan toimijana, joka voi omien taitojensa ja erityisominaisuuksiensa kautta rikastuttaa omaa elinympäristöään ja yhteisöään. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten kykyjen ja osaamisen kehittymistä.

IHMISARVON PUOLUSTAMINEN: Diakoniseen toimintaan kuuluu erottamattomasti yhteiskunnallinen ja sosiaalieettinen ulottuvuus. Puolustamme jokaisen luovuttamatonta ihmisarvoa, edistämme ihmisoikeuksien toteutumista ja erityisesti muita heikommassa asemassa olevien hyvinvoinnin edellytyksiä. Pyrimme tunnistamaan yhteiskunnallisia epäkohtia ja vaikuttamaan niiden korjaamiseksi.

PYYTEETTÖMYYDEN VARMISTAMINEN: Kunnioitamme ja puolustamme jokaisen ihmisen oikeutta omaan uskontoon, mielipiteeseen ja kulttuuriin. Uskonnolliset ja kulttuuriset ristiriidat ja erimielisyydet, eri kirkko- tai uskontokuntaan kuuluminen tai uskonnottomuus eivät saa johtaa avun tarpeessa olevan ihmisen torjumiseen. Hädänalaisen tilannetta ei saa käyttää millään tavoin hyväksi. Kirkko edistää hyvää elämää yhdessä myös uskonnollisesti ja katsomuksellisesti erilaisten toimijoiden kanssa.


Ks. myös diakoniatyöntekijän eettiset ohjeet: https://www.dtl.fi/media/dtl_eettisetohjeet_2016.pdf

Johtaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty